Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Förtjänstnivåindex 2005=100 enligt näringsgren (TOL 2008)

  2012/4 2012 2013/1* 2013/2* 2013/3* 2013/4* 2013* 2014/1*
Näringsgren                
A Jord- och skogsbruk 129,3 127,8 130,4 130,5 131,1 131,1 130,8 131,9
Timavlönade 123,7 122,4 124,6 124,3 124,8 124,3 124,5 125,4
Månadsavlönade 133,8 131,8 135,2 136,2 136,7 137,6 136,4 137,9
C Tillverkning 124,4 122,6 125,0 125,6 126,1 126,9 125,9 127,0
Timavlönade 125,0 123,1 123,8 124,3 124,6 125,9 124,6 125,7
Månadsavlönade 124,0 122,4 126,2 126,9 127,3 127,8 127,0 128,2
10-11 Livsmedelsindustri 129,1 127,9 128,3 130,0 130,3 130,4 129,8 130,7
Timavlönade 128,0 126,6 126,7 128,7 128,4 128,7 128,1 129,0
Månadsavlönade 130,3 129,3 129,9 131,6 132,1 132,2 131,4 132,5
13-15 Textilvaru och kläder 122,9 122,2 123,1 125,4 125,8 126,3 125,2 126,5
Timavlönade 121,8 121,0 121,7 123,3 123,2 123,3 122,9 123,5
Månadsavlönade 125,8 125,3 126,7 129,9 130,8 131,9 129,8 132,2
16 Tillverkning av trä 127,5 126,0 126,4 127,5 128,7 130,8 128,4 131,1
Timavlönade 125,0 124,1 123,3 124,7 126,3 128,0 125,6 128,3
Månadsavlönade 133,6 130,5 134,1 134,4 134,7 137,7 135,3 138,0
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 127,2 125,8 127,0 128,5 129,4 129,6 128,6 129,9
Timavlönade 125,2 123,7 123,9 125,5 126,5 126,7 125,7 127,0
Månadsavlönade 131,5 130,0 133,5 134,8 135,4 135,5 134,8 135,9
19-22 Kemisk industri 127,8 127,1 127,8 129,3 129,5 129,7 129,1 130,0
Timavlönade 124,2 123,7 122,7 123,7 123,7 123,7 123,4 123,9
Månadsavlönade 132,0 131,1 133,4 135,4 135,8 136,2 135,2 136,5
23 Mineralprodukter 131,6 130,2 130,5 131,5 132,8 133,3 132,0 133,6
Timavlönade 130,9 129,6 129,5 130,6 131,7 132,9 131,2 133,1
Månadsavlönade 130,9 129,4 130,0 131,0 132,4 132,5 131,5 132,7
24-30 Metallindustri 121,5 119,3 123,1 123,2 123,5 124,5 123,6 124,5
Timavlönade 124,3 121,3 122,9 122,6 122,7 124,7 123,2 123,8
Månadsavlönade 119,7 117,9 122,9 123,2 123,7 124,1 123,5 124,6
24 Metallframställning, timavlönade 122,4 119,1 121,1 120,0 121,3 124,4 121,7 123,5
25 Metallvarutillverkning, timavlönade 126,4 123,2 124,2 123,6 124,2 126,6 124,6 125,7
26-27 Elektronik timavl. 127,8 124,2 128,1 128,4 128,5 130,6 128,9 129,6
28-30 Maskiner timavl. 122,5 119,9 120,9 120,7 120,2 121,5 120,8 120,6
31 Tillv. av möbler 124,5 123,1 124,7 124,9 125,4 126,8 125,5 127,7
Timavlönade 123,9 122,9 124,6 124,9 125,8 126,8 125,5 127,9
Månadsavlönade 128,6 126,4 127,8 127,6 127,5 129,8 128,2 130,0
D Energiproduktion 125,7 124,3 125,2 125,6 126,0 128,6 126,4 128,8
Timavlönade 120,4 119,0 119,7 119,8 120,0 122,2 120,4 122,5
Månadsavlönade 128,3 126,9 127,8 128,2 128,8 131,5 129,1 131,7
E Vattenförsörjning 132,0 131,6 132,9 133,6 133,7 134,2 133,6 135,0
Timavlönade 121,8 122,3 122,7 123,7 123,7 123,7 123,4 124,0
Månadsavlönade 134,1 132,9 135,1 135,3 135,6 136,4 135,6 137,9
F Byggverksamhet 129,3 128,1 129,5 130,4 131,0 132,3 130,8 132,5
Timavlönade 127,9 126,6 127,8 128,5 128,5 130,3 128,8 130,4
Månadsavlönade 132,4 131,3 133,3 134,8 136,5 136,9 135,4 137,1
G Handel 127,6 126,6 127,4 128,3 129,8 130,2 128,9 130,6
Timavlönade 126,5 127,1 125,9 127,3 128,0 128,9 127,5 129,2
Månadsavlönade 127,8 126,6 127,6 128,4 130,0 130,3 129,1 130,7
45 Motorfordonshandel 126,5 124,8 126,4 127,2 127,4 127,8 127,2 128,2
Timavlönade 128,3 128,3 127,5 129,3 129,4 129,6 129,0 129,9
Månadsavlönade 126,2 123,7 126,4 126,8 127,0 127,4 126,9 128,0
46-47 Handel 127,8 126,9 127,6 128,5 130,2 130,6 129,2 131,0
H Transport och magas. 130,5 129,4 131,1 132,1 132,7 133,2 132,3 133,9
Timavlönade 130,9 130,0 131,5 132,5 132,6 133,3 132,4 133,9
Månadsavlönade 130,2 128,8 130,8 131,8 132,8 133,2 132,1 133,9
49-51 Transport 132,2 131,2 132,9 134,3 135,2 135,5 134,5 135,8
Timavlönade 134,4 133,6 135,6 137,3 137,5 138,0 137,1 138,3
Månadsavlönade 129,9 128,5 130,0 131,2 132,6 132,9 131,7 133,1
52 Stödtj. till transport 127,8 126,6 128,5 129,4 129,4 130,2 129,4 131,5
Timavlönade 125,9 124,7 125,8 127,0 125,6 126,8 126,3 128,0
Månadsavlönade 128,1 126,9 129,1 129,9 130,4 131,1 130,1 132,4
I Hotell och restaurang 123,9 123,4 123,2 124,3 126,0 126,3 124,9 126,5
J Information och kommunikation 128,7 126,5 129,6 129,9 130,2 130,8 130,1 131,2
61 Telekommunikation 132,8 130,2 132,7 132,7 132,7 132,9 132,7 133,1
Timavlönade 131,0 128,2 129,4 128,7 129,9 133,8 130,4 134,0
Månadsavlönade 133,0 130,5 133,0 133,0 132,9 133,0 133,0 133,3
62-63 IT- och informationstjänster 127,5 125,3 128,9 129,3 129,6 130,1 129,5 130,6
K Finans och försäkring 133,8 132,4 135,8 136,2 136,6 137,0 136,4 137,3
64,66 Finansförmedling 132,8 131,6 135,1 135,5 135,8 136,1 135,6 136,4
65 Försäkring 137,3 135,1 138,1 138,7 139,3 140,1 139,1 140,6
L Fastighetsverksamhet 134,2 132,8 134,1 135,9 136,9 137,1 136,0 137,4
M Juridik, ekonomi och vetenskap 127,9 126,3 128,3 129,2 129,6 130,0 129,3 130,4
69-70 Juridik och ekonomi 130,6 128,4 130,9 131,1 131,4 131,7 131,3 132,4
71-72 Teknisk service 127,7 126,4 128,2 129,2 129,5 129,9 129,2 130,2
N Företagstjänster 127,9 127,3 128,4 129,8 130,7 130,9 129,9 131,3
Timavlönade 123,5 123,0 125,1 125,4 125,4 125,2 125,3 126,2
Månadsavlönade 130,0 129,3 130,1 131,8 133,0 133,4 132,1 133,7
O Offentlig förvaltning 133,1 132,5 133,6 135,5 135,5 135,6 135,0 135,8
841 Offentlig förvaltning 133,4 132,8 134,1 135,8 135,8 135,9 135,4 136,0
842 Offentliga tjänster 132,3 131,8 132,0 134,5 134,5 134,7 133,9 134,8
P Utbildning 129,4 129,0 130,1 131,8 131,9 132,2 131,5 132,3
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 128,8 128,6 130,0 131,1 131,3 131,5 131,0 131,7
86 Hälso- och sjukvård 130,5 130,1 131,7 132,7 132,8 133,0 132,5 133,1
87-88 Sociala tjänster 126,6 126,5 127,8 129,1 129,3 129,6 128,9 129,7
R Kultur, nöje och fritid 125,3 124,6 125,7 127,2 127,6 127,9 127,1 128,1
S Annan serviceverks. 126,3 125,5 126,4 128,3 128,7 128,8 128,1 129,1
9491 Religiösa samfund 121,7 121,1 121,3 123,7 123,8 124,0 123,2 124,1
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2014, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 09 1734 2322 (9.6.2014 => 029 551 2322), Harri Nummila 09 1734 3235 (9.6.2014 => 029 551 3235), palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 1:a kvartalet 2014, Tabellbilaga 8. Förtjänstnivåindex 2005=100 enligt näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2014/01/ati_2014_01_2014-05-28_tau_008_sv.html