Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 10. Index för ordinarie förtjänst 2010=100, procentuella förändringar

  2012/4 2012 2013/1* 2013/2* 2013/3* 2013/4* 2013* 2014/1*
Näringsgren Förändring                
Alla löntagare Årsförändring 2,8 3,1 2,6 2,4 2,7 2,3 2,5 1,8
Kvartalsförändring 0,7 . 0,7 0,8 0,4 0,4 . 0,2
Män Årsförändring 2,7 3,0 2,5 2,3 2,5 2,1 2,3 1,8
Kvartalsförändring 0,9 . 0,5 0,7 0,4 0,5 . 0,2
Kvinnor Årsförändring 2,9 3,3 2,6 2,5 2,8 2,5 2,6 1,8
Kvartalsförändring 0,5 . 0,9 0,9 0,4 0,3 . 0,2
Timavlönade Årsförändring 2,6 3,1 2,1 2,0 2,0 1,8 2,0 1,7
Kvartalsförändring 1,2 . 0,2 0,5 0,2 0,9 . 0,1
Månadsavlönade Årsförändring 2,8 3,2 2,7 2,5 2,8 2,4 2,6 1,8
Kvartalsförändring 0,6 . 0,9 0,8 0,5 0,3 . 0,2
Staten Årsförändring 3,4 3,6 2,4 2,5 2,4 2,2 2,4 2,3
Kvartalsförändring 0,3 . 0,0 2,0 0,0 0,1 . 0,1
Kommuner Årsförändring 2,5 3,3 1,7 2,4 2,4 2,3 2,2 1,0
Kvartalsförändring 0,1 . 1,4 0,7 0,1 0,1 . 0,1
Den privata sektorn Årsförändring 2,8 3,0 2,8 2,4 2,8 2,3 2,6 1,9
Kvartalsförändring 1,0 . 0,6 0,6 0,5 0,5 . 0,2
Övriga Årsförändring 2,9 3,3 2,2 2,6 2,7 2,8 2,6 2,4
Kvartalsförändring 0,2 . 0,5 1,7 0,3 0,3 . 0,1
A Jord- och skogsbruk Årsförändring 3,9 4,4 3,4 3,2 2,7 1,8 2,8 1,1
Kvartalsförändring 0,9 . 1,2 0,1 0,4 0,0 . 0,6
C Tillverkning Årsförändring 2,8 2,9 3,0 2,6 2,7 1,9 2,6 1,6
Kvartalsförändring 1,4 . 0,4 0,5 0,4 0,7 . 0,1
D El-, gas- och värmeförsörjning Årsförändring 1,8 2,1 2,2 2,6 2,6 3,3 2,7 2,9
Kvartalsförändring 1,3 . 0,6 0,2 0,4 2,1 . 0,2
E Vattenförsörjning och avfall Årsförändring 2,2 3,0 1,4 1,9 2,2 2,0 1,9 1,6
Kvartalsförändring 0,6 . 1,0 0,5 0,1 0,4 . 0,6
F Byggverksamhet Årsförändring 2,3 2,9 2,0 2,1 2,2 2,4 2,2 2,3
Kvartalsförändring 0,9 . 0,2 0,7 0,4 1,0 . 0,1
G Handel Årsförändring 2,6 2,7 2,8 1,5 2,7 2,6 2,4 2,5
Kvartalsförändring 0,4 . 0,4 0,7 1,2 0,3 . 0,3
H Transport och magasinering Årsförändring 3,7 3,8 2,6 2,1 2,5 2,1 2,3 2,1
Kvartalsförändring 0,7 . 0,5 0,8 0,4 0,4 . 0,5
I Hotell- och restaurangverksamhet Årsförändring 2,1 2,0 2,4 1,2 2,7 3,0 2,3 2,7
Kvartalsförändring 0,0 . 0,5 0,9 1,3 0,2 . 0,2
J Information och kommunikation Årsförändring 3,6 3,5 3,7 3,3 3,1 1,8 3,0 1,2
Kvartalsförändring 1,8 . 0,9 0,2 0,2 0,5 . 0,3
K Finans- och försäkringsverksamhet Årsförändring 2,7 3,2 3,2 3,2 3,2 2,3 3,0 1,1
Kvartalsförändring 1,2 . 1,4 0,3 0,3 0,3 . 0,2
L Fastighetsverksamhet Årsförändring 3,7 2,7 3,5 2,3 2,8 2,6 2,8 2,4
Kvartalsförändring 0,4 . 0,4 1,4 0,7 0,2 . 0,2
M Juridik, ekonomi och vetenskap Årsförändring 3,0 3,3 3,3 3,1 3,2 2,2 2,9 1,6
Kvartalsförändring 1,2 . 0,9 0,7 0,3 0,3 . 0,3
N Uthyrning, fastighetstj. och andra företagstj. Årsförändring 2,9 3,4 2,8 2,2 2,9 3,0 2,7 2,3
Kvartalsförändring 0,2 . 1,0 1,1 0,7 0,2 . 0,3
O Offentlig förvaltning och försvar Årsförändring 2,9 3,5 2,0 2,4 2,3 2,2 2,2 1,7
Kvartalsförändring 0,2 . 0,6 1,4 0,0 0,1 . 0,1
P Utbildning Årsförändring 2,6 3,2 1,8 2,4 2,5 2,5 2,3 1,7
Kvartalsförändring 0,1 . 0,9 1,3 0,1 0,2 . 0,1
Q Vård och omsorg; sociala tjänster Årsförändring 2,6 3,4 1,8 2,5 2,5 2,5 2,3 1,3
Kvartalsförändring 0,2 . 1,4 0,8 0,1 0,2 . 0,1
R Kultur, nöje och fritid Årsförändring 3,1 3,7 2,8 2,6 2,8 2,8 2,7 1,9
Kvartalsförändring 0,3 . 1,0 1,1 0,3 0,3 . 0,1
S Annan serviceverksamhet Årsförändring 2,7 2,8 2,1 2,3 2,3 2,2 2,2 2,1
Kvartalsförändring 0,3 . 0,2 1,5 0,3 0,1 . 0,2
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2014, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 09 1734 2322 (9.6.2014 => 029 551 2322), Harri Nummila 09 1734 3235 (9.6.2014 => 029 551 3235), palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 1:a kvartalet 2014, Tabellbilaga 10. Index för ordinarie förtjänst 2010=100, procentuella förändringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2014/01/ati_2014_01_2014-05-28_tau_010_sv.html