Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Förtjänstnivåindex 2010=100, procentuella förändringar

Näringsgren Förändring 2012 2013/1 2013/2 2013/3 2013/4 2013 2014/1* 2014/2*
Alla löntagare Årsförändring 3,2 2,2 2,0 2,2 1,9 2,1 1,7 1,2
Kvartalsförändring . 0,4 0,7 0,4 0,4 . 0,2 0,3
Män Årsförändring 2,9 2,2 2,0 2,1 1,7 2,0 1,6 1,2
Kvartalsförändring . 0,3 0,7 0,3 0,4 . 0,2 0,3
Kvinnor Årsförändring 3,4 2,1 2,1 2,3 2,1 2,1 1,7 1,1
Kvartalsförändring . 0,5 0,9 0,4 0,3 . 0,2 0,3
Timavlönade Årsförändring 3,4 1,6 1,5 1,5 1,2 1,4 1,6 1,4
Kvartalsförändring . -0,3 0,5 0,1 0,9 . 0,1 0,3
Månadsavlönade Årsförändring 3,1 2,4 2,2 2,4 2,0 2,3 1,7 1,2
Kvartalsförändring . 0,6 0,8 0,4 0,2 . 0,2 0,3
Staten Årsförändring 3,9 2,0 2,1 2,0 1,8 2,0 2,3 0,4
Kvartalsförändring . -0,4 2,0 0,0 0,1 . 0,1 0,2
Kommuner Årsförändring 3,6 1,2 1,9 1,9 1,9 1,7 1,0 0,4
Kvartalsförändring . 1,0 0,7 0,1 0,1 . 0,1 0,1
Den privata sektorn Årsförändring 3,0 2,6 2,1 2,4 1,9 2,2 1,8 1,6
Kvartalsförändring . 0,3 0,6 0,5 0,5 . 0,2 0,3
Övriga Årsförändring 3,5 1,7 2,0 2,0 1,9 1,9 2,0 0,7
Kvartalsförändring . 0,0 1,6 0,1 0,1 . 0,1 0,2
A Jord- och skogsbruk Årsförändring 5,0 3,0 2,8 2,3 1,3 2,3 1,2 1,3
Kvartalsförändring . 0,8 0,1 0,4 0,0 . 0,6 0,3
C Tillverkning Årsförändring 2,5 3,0 2,7 2,7 1,9 2,6 1,6 1,5
Kvartalsförändring . 0,4 0,5 0,3 0,6 . 0,1 0,4
D El-, gas- och värmeförsörjning Årsförändring 2,2 1,1 1,6 1,5 2,3 1,6 2,9 2,8
Kvartalsförändring . -0,4 0,2 0,4 2,1 . 0,2 0,2
E Vattenförsörjning och avfall Årsförändring 3,2 1,1 1,6 1,8 1,6 1,5 1,4 1,5
Kvartalsförändring . 0,8 0,5 0,0 0,3 . 0,6 0,5
F Byggverksamhet Årsförändring 3,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 1,9 1,2
Kvartalsförändring . 0,2 0,6 0,3 0,9 . 0,1 -0,1
G Handel Årsförändring 2,7 2,2 0,9 2,1 1,9 1,8 2,4 2,0
Kvartalsförändring . -0,1 0,7 1,1 0,3 . 0,3 0,3
H Transport och magasinering Årsförändring 3,9 2,4 1,8 2,0 1,5 1,9 1,7 1,5
Kvartalsförändring . 0,3 0,6 0,3 0,3 . 0,5 0,4
I Hotell- och restaurangverksamhet Årsförändring 2,5 1,3 0,2 1,7 1,9 1,3 2,6 1,9
Kvartalsförändring . -0,5 0,9 1,3 0,2 . 0,2 0,1
J Information och kommunikation Årsförändring 3,4 3,2 2,9 2,7 1,5 2,6 1,4 1,5
Kvartalsförändring . 0,4 0,3 0,3 0,5 . 0,3 0,3
K Finans- och försäkringsverksamhet Årsförändring 2,5 3,2 3,2 3,2 2,3 3,0 1,1 1,5
Kvartalsförändring . 1,4 0,3 0,3 0,3 . 0,2 0,7
L Fastighetsverksamhet Årsförändring 2,4 3,2 1,6 1,7 1,0 1,9 1,1 0,4
Kvartalsförändring . 0,1 0,9 0,2 -0,3 . 0,2 0,2
M Juridik, ekonomi och vetenskap Årsförändring 3,7 3,0 2,8 2,8 1,9 2,6 1,6 1,4
Kvartalsförändring . 0,6 0,7 0,3 0,3 . 0,3 0,5
N Uthyrning, fastighetstj. och andra företagstj. Årsförändring 3,9 1,4 0,6 1,1 1,0 1,0 1,8 1,2
Kvartalsförändring . -0,4 0,9 0,5 0,0 . 0,3 0,3
O Offentlig förvaltning och försvar Årsförändring 3,7 1,7 2,1 2,1 1,9 2,0 1,7 0,5
Kvartalsförändring . 0,4 1,4 0,0 0,1 . 0,1 0,2
P Utbildning Årsförändring 3,4 1,3 1,8 1,9 1,9 1,7 1,5 0,4
Kvartalsförändring . 0,5 1,2 0,1 0,1 . 0,1 0,1
Q Vård och omsorg; sociala tjänster Årsförändring 3,6 1,4 2,1 2,1 2,1 1,9 1,3 0,5
Kvartalsförändring . 1,0 0,9 0,1 0,2 . 0,1 0,1
R Kultur, nöje och fritid Årsförändring 4,2 2,3 2,3 2,6 2,8 2,5 2,4 1,3
Kvartalsförändring . 0,5 1,3 0,5 0,4 . 0,1 0,3
S Annan serviceverksamhet Årsförändring 3,0 1,8 1,9 1,8 1,5 1,7 1,7 0,4
Kvartalsförändring . 0,0 1,4 0,1 0,0 . 0,2 0,1
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2014, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 2:a kvartalet 2014, Tabellbilaga 9. Förtjänstnivåindex 2010=100, procentuella förändringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2014/02/ati_2014_02_2014-08-27_tau_009_sv.html