Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Förtjänstnivåindex 2010=100 enligt näringsgren (TOL 2008)

Näringsgren 2013/1 2013/2 2013/3 2013/4 2013 2014/1* 2014/2* 2014/3*
A Jord- och skogsbruk 108,5 108,6 109,1 109,1 108,8 109,7 110,0 110,7
Timavlönade 107,2 106,9 107,3 106,9 107,1 107,8 108,3 108,9
Månadsavlönade 110,9 111,7 112,1 112,9 111,9 113,1 113,2 114,0
C Tillverkning 106,6 107,1 107,5 108,2 107,4 108,2 108,7 109,0
Timavlönade 106,4 106,9 107,3 108,4 107,3 108,2 108,7 109,1
Månadsavlönade 106,8 107,3 107,7 108,1 107,5 108,2 108,6 108,9
10-11 Livsmedelsindustri 105,3 106,8 107,0 107,2 106,6 107,4 107,7 108,3
Timavlönade 105,6 107,3 107,1 107,3 106,8 107,5 108,1 109,0
Månadsavlönade 105,1 106,5 107,0 107,1 106,4 107,3 107,4 107,9
13-15 Textilvaru och kläder 106,7 108,6 108,9 109,2 108,4 109,1 109,2 110,1
Timavlönade 106,5 108,0 107,9 108,0 107,6 108,0 108,1 109,2
Månadsavlönade 107,0 109,5 110,1 110,8 109,3 110,6 110,8 111,2
16 Tillverkning av trä 106,8 107,7 108,7 110,5 108,4 111,0 111,3 111,9
Timavlönade 106,0 107,3 108,7 110,2 108,0 110,6 111,1 111,8
Månadsavlönade 108,5 108,7 108,8 111,2 109,3 111,7 111,8 111,9
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 108,5 109,8 110,5 110,6 109,8 111,5 111,6 111,9
Timavlönade 107,2 108,6 109,5 109,6 108,7 110,3 110,4 110,7
Månadsavlönade 110,9 111,9 112,5 112,5 112,0 113,7 114,0 114,3
19-22 Kemisk industri 107,3 108,5 108,6 108,6 108,2 109,5 109,7 110,6
Timavlönade 104,7 105,6 105,7 105,7 105,4 106,3 106,5 107,5
Månadsavlönade 109,6 111,0 111,1 111,3 110,8 112,3 112,6 113,3
23 Mineralprodukter 107,0 107,7 108,7 109,0 108,1 109,1 109,4 109,8
Timavlönade 105,2 106,0 107,0 107,9 106,5 108,1 108,6 109,3
Månadsavlönade 108,2 108,9 109,9 109,8 109,2 109,7 109,9 110,2
24-30 Metallindustri 106,3 106,4 106,7 107,5 106,7 107,1 107,7 107,9
Timavlönade 107,1 106,8 106,9 108,7 107,3 107,7 108,3 108,4
Månadsavlönade 105,9 106,2 106,6 107,0 106,4 106,8 107,3 107,6
24 Metallframställning, timavlönade 104,8 103,9 105,0 107,7 105,3 106,5 107,2 107,3
25 Metallvarutillverkning, timavlönade 105,6 105,1 105,5 107,6 105,9 106,7 107,4 107,5
26-27 Elektronik timavl. 112,0 112,3 112,4 114,3 112,8 113,1 113,8 113,9
28-30 Maskiner timavl. 106,9 106,7 106,3 107,5 106,9 106,5 107,2 107,3
31 Tillv. av möbler 105,5 105,8 106,5 107,9 106,4 108,6 109,8 110,1
Timavlönade 104,4 104,7 105,6 106,5 105,3 107,4 109,1 109,4
Månadsavlönade 107,8 108,1 108,4 110,7 108,7 111,0 111,2 111,5
D Energiproduktion 105,0 105,3 105,7 107,9 106,0 108,4 108,6 108,9
Timavlönade 105,6 105,6 105,8 107,8 106,2 108,3 108,5 108,8
Månadsavlönade 104,9 105,2 105,6 107,9 105,9 108,5 108,7 108,9
E Vattenförsörjning 107,1 107,6 107,6 107,9 107,6 108,7 109,3 109,9
Timavlönade 105,2 106,5 106,8 107,3 106,4 107,5 107,9 108,7
Månadsavlönade 108,9 108,7 108,3 108,6 108,6 109,9 110,6 111,0
F Byggverksamhet 107,1 107,7 108,0 109,0 108,0 109,2 109,1 109,3
Timavlönade 106,5 107,0 106,9 108,2 107,1 108,3 108,1 108,2
Månadsavlönade 108,2 109,2 110,4 110,6 109,6 111,0 111,1 111,4
G Handel 107,1 107,9 109,1 109,4 108,4 109,6 110,0 110,4
Timavlönade 106,1 107,3 107,9 108,7 107,5 108,9 109,2 110,3
Månadsavlönade 107,2 107,9 109,1 109,4 108,4 109,7 110,0 110,4
45 Motorfordonshandel 108,7 109,4 109,6 109,9 109,4 110,3 110,9 111,4
Timavlönade 106,4 107,9 108,0 108,2 107,6 108,4 108,6 109,8
Månadsavlönade 109,7 110,1 110,4 110,7 110,2 111,2 112,0 112,1
46-47 Handel 106,9 107,6 109,0 109,3 108,2 109,5 109,8 110,2
H Transport och magas. 107,3 108,0 108,3 108,6 108,0 109,2 109,7 109,9
Timavlönade 107,1 107,8 107,6 108,0 107,6 108,5 109,1 109,3
Månadsavlönade 107,5 108,1 108,8 109,1 108,4 109,9 110,2 110,5
49-51 Transport 107,8 108,8 109,3 109,4 108,8 109,8 110,2 110,6
Timavlönade 108,3 109,3 109,2 109,3 109,0 109,5 110,0 110,7
Månadsavlönade 107,4 108,3 109,4 109,5 108,6 110,1 110,3 110,6
52 Stödtj. till transport 106,0 106,6 106,5 107,0 106,6 108,1 108,9 108,8
Timavlönade 106,1 107,1 106,0 106,9 106,5 108,0 109,8 108,4
Månadsavlönade 106,0 106,5 106,7 107,1 106,6 108,1 108,6 108,9
I Hotell och restaurang 104,7 105,7 107,1 107,3 106,2 107,6 107,7 108,1
J Information och kommunikation 107,9 108,3 108,6 109,2 108,5 109,9 110,3 110,4
61 Telekommunikation 107,9 107,9 107,9 108,1 107,9 108,8 109,2 109,3
Timavlönade 106,1 105,5 106,6 109,7 107,0 109,9 110,3 111,0
Månadsavlönade 108,0 108,0 107,9 108,0 108,0 108,7 109,1 109,2
62-63 IT- och informationstjänster 108,0 108,4 108,8 109,3 108,6 110,1 110,6 110,8
K Finans och försäkring 107,7 108,0 108,3 108,6 108,2 109,9 110,6 110,8
64,66 Finansförmedling 108,0 108,3 108,5 108,8 108,4 110,1 110,8 111,1
65 Försäkring 106,6 107,1 107,5 108,1 107,3 109,2 109,8 110,0
L Fastighetsverksamhet 106,3 107,3 107,6 107,3 107,1 107,6 107,9 108,4
M Juridik, ekonomi och vetenskap 107,9 108,6 109,0 109,3 108,7 109,6 110,2 110,6
69-70 Juridik och ekonomi 108,4 108,2 108,2 108,1 108,2 108,8 109,6 109,8
71-72 Teknisk service 107,4 108,3 108,7 109,2 108,4 109,5 110,0 110,4
N Företagstjänster 107,3 108,3 108,8 108,9 108,3 109,2 109,5 110,1
Timavlönade 109,0 109,2 109,2 109,1 109,1 109,9 110,8 111,3
Månadsavlönade 106,8 108,0 108,7 108,8 108,1 109,0 109,2 109,8
O Offentlig förvaltning 108,4 109,9 110,0 110,1 109,6 110,2 110,5 111,1
841 Offentlig förvaltning 108,6 110,0 110,0 110,1 109,7 110,2 110,4 111,1
842 Offentliga tjänster 107,5 109,5 109,5 109,6 109,0 109,7 109,9 110,5
P Utbildning 107,2 108,5 108,6 108,7 108,3 108,8 109,0 109,6
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 107,9 108,8 109,0 109,2 108,7 109,3 109,4 110,2
86 Hälso- och sjukvård 109,1 109,9 110,0 110,2 109,8 110,3 110,4 111,2
87-88 Sociala tjänster 106,4 107,4 107,6 107,9 107,3 108,0 108,1 109,0
R Kultur, nöje och fritid 108,7 110,1 110,6 111,1 110,1 111,3 111,5 112,1
S Annan serviceverks. 106,1 107,6 107,8 107,7 107,3 108,1 108,2 108,9
9491 Religiösa samfund 104,6 106,6 106,7 106,9 106,2 107,0 107,1 107,8
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2014, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 3:e kvartalet 2014, Tabellbilaga 5. Förtjänstnivåindex 2010=100 enligt näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2014/03/ati_2014_03_2014-10-15_tau_005_sv.html