Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Index för ordinarie förtjänst 2010=100 enligt näringsgren (TOL 2008)

Näringsgren 2013/1 2013/2 2013/3 2013/4 2013 2014/1* 2014/2* 2014/3*
A Jord- och skogsbruk 108,5 108,6 109,0 109,0 108,8 109,7 110,0 110,7
Timavlönade 107,2 106,9 107,4 107,0 107,1 107,9 108,3 108,9
Månadsavlönade 110,7 111,6 112,0 112,7 111,8 113,0 113,1 113,8
C Tillverkning 107,0 107,5 107,9 108,6 107,7 108,7 109,1 109,5
Timavlönade 106,8 107,2 107,6 108,7 107,6 108,6 109,1 109,5
Månadsavlönade 107,1 107,7 108,1 108,4 107,8 108,8 109,2 109,5
10-11 Livsmedelsindustri 106,1 107,6 107,8 107,9 107,3 108,2 108,4 109,1
Timavlönade 105,9 107,6 107,4 107,7 107,2 107,9 108,4 109,3
Månadsavlönade 106,1 107,5 108,0 108,1 107,4 108,4 108,5 109,0
13-15 Textilvaru och kläder 106,7 108,6 108,8 109,2 108,3 109,4 109,5 110,3
Timavlönade 106,7 108,1 108,1 108,1 107,8 108,4 108,5 109,6
Månadsavlönade 106,7 109,3 109,8 110,5 109,1 110,7 110,8 111,3
16 Tillverkning av trä 107,2 108,2 109,2 111,0 108,9 111,3 111,6 112,2
Timavlönade 106,3 107,6 109,1 110,6 108,4 110,9 111,3 112,1
Månadsavlönade 109,2 109,4 109,6 111,9 110,0 112,2 112,3 112,4
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 108,6 109,9 110,6 110,8 110,0 111,0 111,2 111,5
Timavlönade 107,4 108,8 109,6 109,8 108,9 110,0 110,1 110,4
Månadsavlönade 110,9 112,0 112,5 112,6 112,0 112,9 113,2 113,5
19-22 Kemisk industri 107,8 109,0 109,1 109,1 108,7 109,4 109,6 110,5
Timavlönade 107,3 108,2 108,3 108,3 108,0 108,5 108,7 109,8
Månadsavlönade 108,3 109,7 109,8 109,9 109,4 110,1 110,3 111,1
23 Mineralprodukter 106,9 107,6 108,6 109,0 108,0 109,2 109,5 110,0
Timavlönade 105,2 106,0 106,9 107,9 106,5 108,1 108,6 109,3
Månadsavlönade 108,1 108,8 109,8 109,7 109,1 109,9 110,1 110,4
24-30 Metallindustri 106,5 106,6 106,9 107,8 107,0 107,8 108,4 108,5
Timavlönade 106,6 106,3 106,5 108,2 106,9 107,4 108,1 108,2
Månadsavlönade 106,5 106,8 107,2 107,6 107,0 108,0 108,5 108,7
24 Metallframställning, timavlönade 105,1 104,2 105,3 108,0 105,7 107,2 107,9 108,0
25 Metallvarutillverkning, timavlönade 106,2 105,7 106,2 108,3 106,6 107,5 108,2 108,3
26-27 Elektronik timavl. 110,2 110,5 110,6 112,4 110,9 111,5 112,3 112,4
28-30 Maskiner timavl. 106,1 105,9 105,5 106,6 106,0 105,8 106,5 106,6
31 Tillv. av möbler 107,0 107,3 108,0 109,4 108,0 110,1 111,4 111,6
Timavlönade 106,5 106,8 107,7 108,6 107,4 109,6 111,3 111,6
Månadsavlönade 108,1 108,4 108,6 110,9 109,0 111,2 111,4 111,7
D Energiproduktion 106,0 106,2 106,6 108,8 106,9 109,0 109,2 109,5
Timavlönade 105,8 105,9 106,1 108,1 106,5 108,3 108,5 108,8
Månadsavlönade 106,0 106,4 106,8 109,1 107,1 109,3 109,5 109,8
E Vattenförsörjning 107,1 107,6 107,6 108,0 107,6 108,7 109,2 109,8
Timavlönade 105,4 106,7 107,1 107,5 106,7 107,7 108,1 109,0
Månadsavlönade 108,8 108,5 108,2 108,4 108,5 109,6 110,2 110,6
F Byggverksamhet 107,1 107,7 108,1 109,0 108,0 109,2 109,1 109,2
Timavlönade 106,5 107,0 106,9 108,3 107,2 108,4 108,1 108,3
Månadsavlönade 108,3 109,3 110,5 110,7 109,7 110,9 111,0 111,2
G Handel 107,1 107,8 109,0 109,3 108,3 109,6 109,9 110,3
Timavlönade 106,3 107,5 108,2 109,0 107,8 109,2 109,5 110,5
Månadsavlönade 107,1 107,8 109,1 109,3 108,3 109,6 110,0 110,3
45 Motorfordonshandel 108,8 109,5 109,7 110,0 109,5 110,4 111,0 111,5
Timavlönade 106,7 108,2 108,3 108,5 107,9 108,7 108,9 110,1
Månadsavlönade 109,7 110,0 110,3 110,7 110,2 111,2 112,0 112,1
46-47 Handel 106,8 107,5 108,9 109,2 108,1 109,5 109,7 110,1
H Transport och magas. 107,4 108,1 108,4 108,7 108,1 109,2 109,7 109,9
Timavlönade 107,3 108,0 107,9 108,2 107,9 108,7 109,3 109,6
Månadsavlönade 107,5 108,1 108,8 109,1 108,4 109,7 110,0 110,3
49-51 Transport 108,3 109,2 109,7 109,9 109,3 110,1 110,4 110,9
Timavlönade 108,7 109,7 109,6 109,7 109,4 109,9 110,4 111,1
Månadsavlönade 107,8 108,7 109,9 110,0 109,1 110,2 110,5 110,7
52 Stödtj. till transport 106,0 106,6 106,4 107,0 106,5 108,0 108,9 108,7
Timavlönade 106,1 107,1 106,0 106,9 106,5 108,0 109,8 108,4
Månadsavlönade 105,9 106,4 106,6 107,0 106,5 108,0 108,6 108,8
I Hotell och restaurang 104,8 105,7 107,1 107,4 106,3 107,6 107,7 108,1
J Information och kommunikation 107,9 108,2 108,6 109,2 108,5 109,5 109,9 110,1
61 Telekommunikation 108,7 108,7 108,7 108,8 108,7 109,2 109,6 109,7
Timavlönade 106,5 105,9 106,9 110,1 107,3 110,3 110,7 111,4
Månadsavlönade 108,7 108,7 108,7 108,8 108,7 109,1 109,5 109,6
62-63 IT- och informationstjänster 108,0 108,4 108,8 109,4 108,7 109,7 110,3 110,4
K Finans och försäkring 108,1 108,4 108,7 109,0 108,6 109,3 110,0 110,3
64,66 Finansförmedling 108,2 108,4 108,7 108,9 108,6 109,2 110,0 110,2
65 Försäkring 107,8 108,3 108,7 109,3 108,5 109,7 110,3 110,6
L Fastighetsverksamhet 106,0 107,0 107,2 106,9 106,8 107,2 107,4 107,9
M Juridik, ekonomi och vetenskap 107,6 108,4 108,7 109,0 108,4 109,4 109,9 110,3
69-70 Juridik och ekonomi 107,8 107,6 107,6 107,5 107,6 108,1 108,9 109,1
71-72 Teknisk service 107,3 108,3 108,7 109,1 108,4 109,4 109,9 110,3
N Företagstjänster 107,3 108,2 108,8 108,8 108,3 109,2 109,5 110,1
Timavlönade 109,0 109,2 109,2 109,1 109,1 109,9 110,8 111,3
Månadsavlönade 106,8 107,9 108,7 108,8 108,0 109,0 109,2 109,7
O Offentlig förvaltning 108,2 109,7 109,8 109,9 109,4 110,0 110,3 111,0
841 Offentlig förvaltning 108,3 109,7 109,7 109,8 109,4 109,9 110,1 110,8
842 Offentliga tjänster 107,5 109,5 109,5 109,6 109,0 109,7 109,9 110,5
P Utbildning 107,2 108,5 108,5 108,7 108,2 108,8 108,9 109,6
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 107,8 108,7 108,9 109,1 108,6 109,2 109,3 110,1
86 Hälso- och sjukvård 109,0 109,8 109,9 110,0 109,7 110,2 110,3 111,1
87-88 Sociala tjänster 106,3 107,4 107,5 107,8 107,2 107,9 108,0 108,9
R Kultur, nöje och fritid 108,5 110,0 110,5 111,0 110,0 111,1 111,4 112,0
S Annan serviceverks. 106,3 107,7 107,9 107,9 107,4 108,1 108,2 108,9
9491 Religiösa samfund 104,6 106,6 106,7 106,9 106,2 107,0 107,1 107,8
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2014, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 3:e kvartalet 2014, Tabellbilaga 6. Index för ordinarie förtjänst 2010=100 enligt näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2014/03/ati_2014_03_2014-10-15_tau_006_sv.html