Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Förtjänstnivåindex 2005=100 enligt näringsgren (TOL 2008)

Näringsgren 2013/1 2013/2 2013/3 2013/4 2013 2014/1* 2014/2* 2014/3*
A Jord- och skogsbruk 130,4 130,5 131,1 131,1 130,8 131,9 132,3 133,0
Timavlönade 124,6 124,3 124,8 124,3 124,5 125,4 125,9 126,6
Månadsavlönade 135,2 136,2 136,7 137,6 136,4 137,9 138,1 138,9
C Tillverkning 124,9 125,5 126,0 126,8 125,8 126,8 127,3 127,7
Timavlönade 123,8 124,3 124,7 126,1 124,7 125,9 126,4 126,9
Månadsavlönade 125,9 126,6 127,0 127,5 126,7 127,6 128,1 128,5
10-11 Livsmedelsindustri 128,3 130,1 130,4 130,6 129,9 130,8 131,2 132,0
Timavlönade 126,7 128,7 128,4 128,7 128,1 128,9 129,6 130,7
Månadsavlönade 130,0 131,7 132,3 132,5 131,6 132,7 132,8 133,4
13-15 Textilvaru och kläder 123,0 125,2 125,5 125,8 124,9 125,8 125,9 126,9
Timavlönade 121,7 123,3 123,3 123,3 122,9 123,3 123,4 124,8
Månadsavlönade 126,4 129,4 130,0 130,8 129,2 130,7 130,8 131,4
16 Tillverkning av trä 126,4 127,5 128,7 130,8 128,3 131,3 131,7 132,4
Timavlönade 123,3 124,8 126,5 128,2 125,7 128,7 129,2 130,1
Månadsavlönade 133,8 134,0 134,2 137,1 134,8 137,7 137,9 138,1
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 127,0 128,5 129,4 129,6 128,6 130,5 130,7 131,1
Timavlönade 123,9 125,5 126,5 126,7 125,7 127,4 127,6 127,9
Månadsavlönade 133,5 134,8 135,4 135,5 134,8 136,9 137,3 137,6
19-22 Kemisk industri 127,6 129,0 129,1 129,2 128,7 130,2 130,4 131,5
Timavlönade 122,6 123,7 123,7 123,8 123,5 124,4 124,7 125,9
Månadsavlönade 133,1 134,8 134,9 135,1 134,5 136,4 136,7 137,6
23 Mineralprodukter 130,4 131,3 132,5 132,9 131,8 132,9 133,3 133,9
Timavlönade 129,5 130,6 131,7 132,9 131,2 133,0 133,7 134,6
Månadsavlönade 129,9 130,7 131,9 131,8 131,1 131,7 132,0 132,3
24-30 Metallindustri 122,9 123,0 123,3 124,3 123,4 123,8 124,5 124,7
Timavlönade 122,9 122,6 122,7 124,7 123,2 123,6 124,4 124,5
Månadsavlönade 122,6 122,9 123,4 123,8 123,2 123,7 124,3 124,5
24 Metallframställning, timavlönade 121,1 120,0 121,3 124,4 121,7 123,1 123,9 124,0
25 Metallvarutillverkning, timavlönade 124,2 123,6 124,1 126,6 124,6 125,5 126,3 126,5
26-27 Elektronik timavl. 128,1 128,4 128,5 130,6 128,9 129,2 130,1 130,2
28-30 Maskiner timavl. 120,9 120,7 120,2 121,5 120,8 120,4 121,2 121,3
31 Tillv. av möbler 124,9 125,2 126,0 127,6 125,9 128,5 129,9 130,2
Timavlönade 124,6 125,0 126,1 127,1 125,7 128,3 130,3 130,6
Månadsavlönade 128,1 128,4 128,7 131,5 129,2 131,9 132,1 132,5
D Energiproduktion 125,3 125,6 126,0 128,6 126,4 129,3 129,5 129,9
Timavlönade 119,8 119,8 120,0 122,3 120,5 122,8 123,1 123,4
Månadsavlönade 127,8 128,2 128,8 131,5 129,1 132,2 132,4 132,8
E Vattenförsörjning 133,0 133,6 133,6 134,0 133,6 135,0 135,7 136,5
Timavlönade 123,1 124,6 125,1 125,6 124,6 125,8 126,3 127,3
Månadsavlönade 134,8 134,4 134,0 134,3 134,4 136,0 136,8 137,3
F Byggverksamhet 129,6 130,4 130,8 132,0 130,7 132,2 132,1 132,3
Timavlönade 128,0 128,5 128,4 130,0 128,7 130,1 129,9 130,0
Månadsavlönade 133,4 134,7 136,2 136,3 135,1 136,9 137,0 137,3
G Handel 127,4 128,3 129,7 130,1 128,9 130,4 130,8 131,3
Timavlönade 125,9 127,3 128,1 129,0 127,6 129,3 129,6 130,8
Månadsavlönade 127,6 128,4 129,9 130,2 129,0 130,6 130,9 131,4
45 Motorfordonshandel 126,4 127,2 127,5 127,8 127,2 128,3 129,0 129,5
Timavlönade 127,4 129,3 129,3 129,5 128,9 129,8 130,0 131,5
Månadsavlönade 126,4 126,8 127,1 127,5 126,9 128,1 128,9 129,1
46-47 Handel 127,6 128,5 130,1 130,5 129,2 130,8 131,1 131,6
H Transport och magas. 130,9 131,7 132,1 132,5 131,8 133,3 133,8 134,2
Timavlönade 131,2 132,0 131,9 132,3 131,9 132,9 133,6 134,0
Månadsavlönade 130,7 131,5 132,4 132,7 131,8 133,6 134,0 134,4
49-51 Transport 132,7 133,8 134,5 134,6 133,9 135,1 135,5 136,1
Timavlönade 135,2 136,5 136,3 136,5 136,1 136,7 137,4 138,2
Månadsavlönade 130,0 131,0 132,4 132,6 131,5 133,2 133,5 133,8
52 Stödtj. till transport 128,3 129,0 128,9 129,5 128,9 130,8 131,8 131,6
Timavlönade 125,8 127,0 125,6 126,8 126,3 128,0 130,2 128,4
Månadsavlönade 128,9 129,4 129,7 130,2 129,5 131,4 132,1 132,4
I Hotell och restaurang 123,2 124,3 125,9 126,3 124,9 126,5 126,7 127,2
J Information och kommunikation 129,1 129,5 129,9 130,6 129,8 131,4 131,9 132,1
61 Telekommunikation 132,7 132,7 132,7 132,9 132,7 133,7 134,2 134,4
Timavlönade 129,4 128,7 129,9 133,8 130,4 134,0 134,5 135,4
Månadsavlönade 133,0 133,0 132,9 133,0 133,0 133,9 134,4 134,5
62-63 IT- och informationstjänster 128,0 128,5 129,0 129,7 128,8 130,6 131,2 131,3
K Finans och försäkring 135,7 136,1 136,5 136,9 136,3 138,4 139,4 139,6
64,66 Finansförmedling 135,0 135,3 135,7 136,0 135,5 137,5 138,5 138,8
65 Försäkring 138,1 138,7 139,3 140,1 139,1 141,5 142,3 142,5
L Fastighetsverksamhet 134,3 135,5 135,9 135,5 135,3 136,0 136,3 136,9
M Juridik, ekonomi och vetenskap 128,7 129,5 130,0 130,3 129,6 130,8 131,4 131,9
69-70 Juridik och ekonomi 131,4 131,2 131,2 131,1 131,2 131,9 132,9 133,1
71-72 Teknisk service 128,5 129,6 130,2 130,7 129,8 131,1 131,6 132,1
N Företagstjänster 127,4 128,5 129,2 129,3 128,6 129,6 130,0 130,7
Timavlönade 125,1 125,4 125,4 125,2 125,3 126,1 127,2 127,8
Månadsavlönade 128,8 130,2 131,1 131,2 130,3 131,4 131,6 132,3
O Offentlig förvaltning 133,6 135,5 135,6 135,7 135,1 135,8 136,2 137,0
841 Offentlig förvaltning 134,1 135,8 135,8 135,9 135,4 136,0 136,2 137,1
842 Offentliga tjänster 132,0 134,5 134,5 134,7 133,9 134,8 135,0 135,7
P Utbildning 130,0 131,6 131,6 131,8 131,2 131,9 132,1 132,9
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 130,1 131,2 131,3 131,6 131,0 131,7 131,8 132,8
86 Hälso- och sjukvård 131,7 132,7 132,8 133,0 132,6 133,1 133,3 134,2
87-88 Sociala tjänster 127,8 129,1 129,3 129,6 128,9 129,7 129,8 130,9
R Kultur, nöje och fritid 126,0 127,6 128,2 128,8 127,7 129,0 129,3 130,0
S Annan serviceverks. 126,2 128,0 128,2 128,1 127,6 128,5 128,7 129,5
9491 Religiösa samfund 121,3 123,7 123,8 124,0 123,2 124,1 124,3 125,0
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2014, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 3:e kvartalet 2014, Tabellbilaga 8. Förtjänstnivåindex 2005=100 enligt näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2014/03/ati_2014_03_2014-10-15_tau_008_sv.html