Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Förtjänstnivåindex 2010=100, procentuella förändringar

  2013/4 2013 2014/1* 2014/2* 2014/3* 2014/4* 2014* 2015/1*
Näringsgren Förändring                
Alla löntagare Årsförändring 1,9 2,1 1,7 1,2 1,3 1,3 1,4 1,3
Kvartalsförändring 0,4 . 0,2 0,3 0,5 0,4 . 0,1
Män Årsförändring 1,7 2,0 1,5 1,2 1,1 1,1 1,2 1,1
Kvartalsförändring 0,4 . 0,1 0,3 0,3 0,4 . 0,1
Kvinnor Årsförändring 2,1 2,1 1,8 1,3 1,5 1,5 1,5 1,4
Kvartalsförändring 0,3 . 0,2 0,3 0,6 0,3 . 0,1
Timavlönade Årsförändring 1,2 1,4 1,5 1,2 1,3 0,8 1,2 0,9
Kvartalsförändring 0,9 . 0,0 0,1 0,2 0,5 . 0,0
Månadsavlönade Årsförändring 2,0 2,3 1,7 1,2 1,3 1,5 1,4 1,3
Kvartalsförändring 0,2 . 0,2 0,3 0,5 0,4 . 0,1
Staten Årsförändring 1,8 2,0 2,6 1,0 1,8 2,3 1,9 2,0
Kvartalsförändring 0,1 . 0,4 0,5 0,7 0,7 . 0,1
Kommuner Årsförändring 1,9 1,7 0,9 0,2 0,9 0,8 0,7 1,0
Kvartalsförändring 0,1 . 0,0 0,1 0,7 0,1 . 0,1
Den privata sektorn Årsförändring 1,9 2,2 1,8 1,6 1,4 1,4 1,6 1,3
Kvartalsförändring 0,5 . 0,2 0,4 0,3 0,4 . 0,1
Övriga Årsförändring 1,9 1,9 2,1 0,7 1,2 1,5 1,4 1,3
Kvartalsförändring 0,1 . 0,2 0,2 0,6 0,4 . 0,0
A Jord- och skogsbruk Årsförändring 1,3 2,3 0,7 0,7 0,7 0,3 0,6 0,8
Kvartalsförändring 0,0 . 0,1 0,1 0,4 -0,3 . 0,6
C Tillverkning Årsförändring 1,9 2,6 1,3 1,3 1,2 1,0 1,2 1,2
Kvartalsförändring 0,6 . -0,2 0,4 0,3 0,5 . 0,0
D El-, gas- och värmeförsörjning Årsförändring 2,3 1,6 3,1 2,9 2,7 0,8 2,3 0,8
Kvartalsförändring 2,1 . 0,4 0,1 0,2 0,2 . 0,3
E Vattenförsörjning och avfall Årsförändring 1,6 1,5 1,3 1,2 1,7 1,4 1,4 0,9
Kvartalsförändring 0,3 . 0,5 0,4 0,4 0,1 . 0,1
F Byggverksamhet Årsförändring 2,1 2,1 1,7 1,0 0,8 0,6 1,0 0,8
Kvartalsförändring 0,9 . -0,1 -0,1 0,1 0,6 . 0,2
G Handel Årsförändring 1,9 1,8 2,7 2,6 2,2 2,6 2,5 2,0
Kvartalsförändring 0,3 . 0,6 0,6 0,7 0,6 . 0,0
H Transport och magasinering Årsförändring 1,5 1,9 1,8 1,4 1,3 1,4 1,5 1,0
Kvartalsförändring 0,3 . 0,6 0,3 0,1 0,4 . 0,1
I Hotell- och restaurangverksamhet Årsförändring 1,9 1,3 2,8 2,1 1,2 1,5 1,9 1,2
Kvartalsförändring 0,2 . 0,4 0,1 0,5 0,5 . 0,0
J Information och kommunikation Årsförändring 1,5 2,6 1,4 1,6 1,4 1,1 1,4 1,0
Kvartalsförändring 0,5 . 0,3 0,4 0,2 0,2 . 0,2
K Finans- och försäkringsverksamhet Årsförändring 2,3 3,0 1,6 2,0 1,9 1,9 1,9 1,3
Kvartalsförändring 0,3 . 0,7 0,7 0,2 0,2 . 0,2
L Fastighetsverksamhet Årsförändring 1,0 1,9 0,7 -0,4 -0,7 -0,2 -0,1 0,0
Kvartalsförändring -0,3 . -0,1 -0,2 0,0 0,2 . 0,0
M Juridik, ekonomi och vetenskap Årsförändring 1,9 2,6 1,6 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5
Kvartalsförändring 0,3 . 0,3 0,5 0,4 0,3 . 0,3
N Uthyrning, fastighetstj. och andra företagstj. Årsförändring 1,0 1,0 2,0 1,6 1,7 2,2 1,9 2,0
Kvartalsförändring 0,0 . 0,5 0,5 0,6 0,5 . 0,3
O Offentlig förvaltning och försvar Årsförändring 1,9 2,0 1,8 0,8 1,6 2,0 1,6 1,9
Kvartalsförändring 0,1 . 0,3 0,4 0,8 0,5 . 0,1
P Utbildning Årsförändring 1,9 1,7 1,4 0,2 0,5 0,5 0,6 0,5
Kvartalsförändring 0,1 . 0,0 0,0 0,4 0,1 . 0,1
Q Vård och omsorg; sociala tjänster Årsförändring 2,1 1,9 1,1 0,4 1,0 1,0 0,9 1,1
Kvartalsförändring 0,2 . 0,0 0,1 0,7 0,2 . 0,1
R Kultur, nöje och fritid Årsförändring 2,8 2,5 2,5 1,3 1,2 1,1 1,5 1,0
Kvartalsförändring 0,4 . 0,3 0,1 0,3 0,4 . 0,1
S Annan serviceverksamhet Årsförändring 1,5 1,7 1,7 0,5 1,1 1,5 1,2 1,5
Kvartalsförändring 0,0 . 0,2 0,2 0,7 0,4 . 0,2
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2015, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 1:a kvartalet 2015, Tabellbilaga 9. Förtjänstnivåindex 2010=100, procentuella förändringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2015/01/ati_2015_01_2015-05-28_tau_009_sv.html