Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Förtjänstnivåindex 2005=100 enligt näringsgren (TOL 2008)

  2013 2014/1 2014/2 2014/3 2014/4 2014 2015/1* 2015/2*
Näringsgren                
A Jord- och skogsbruk 130,8 131,2 131,4 131,9 131,5 131,5 132,3 132,3
Timavlönade 124,5 125,2 125,6 126,3 125,8 125,7 126,9 126,8
Månadsavlönade 136,4 136,5 136,1 136,3 136,0 136,2 136,2 136,3
C Tillverkning 125,8 126,6 127,1 127,6 128,2 127,4 128,2 128,6
Timavlönade 124,7 125,8 126,1 126,3 127,1 126,4 126,7 127,1
Månadsavlönade 126,7 127,3 128,1 128,7 129,1 128,3 129,4 129,9
10-11 Livsmedelsindustri 129,9 131,0 131,4 132,4 133,0 131,9 133,0 133,1
Timavlönade 128,1 128,4 128,6 129,3 129,6 129,0 129,6 129,7
Månadsavlönade 131,6 133,3 134,0 135,1 135,9 134,6 135,9 136,0
13-15 Textilvaru och kläder 124,9 126,7 127,5 129,2 129,7 128,3 129,7 129,9
Timavlönade 122,9 124,0 124,5 126,1 126,7 125,3 126,7 126,8
Månadsavlönade 129,2 132,0 133,3 134,9 135,6 133,9 135,6 135,7
16 Tillverkning av trä 128,3 131,9 132,1 132,4 132,6 132,2 132,8 133,2
Timavlönade 125,7 129,3 129,6 130,2 130,2 129,8 130,3 130,6
Månadsavlönade 134,8 138,4 138,2 138,0 138,4 138,2 139,0 139,4
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 128,6 130,2 130,1 130,1 130,9 130,3 130,9 131,1
Timavlönade 125,7 127,5 127,4 127,6 128,3 127,7 128,3 128,5
Månadsavlönade 134,8 135,8 135,7 135,5 136,1 135,8 136,2 136,6
19-22 Kemisk industri 128,7 129,0 129,2 130,1 130,3 129,7 130,3 130,6
Timavlönade 123,5 123,6 123,7 124,8 124,9 124,3 124,9 125,2
Månadsavlönade 134,5 134,9 135,1 135,9 136,2 135,5 136,2 136,5
23 Mineralprodukter 131,8 134,7 136,2 137,9 138,5 136,8 138,5 138,8
Timavlönade 131,2 133,1 133,5 134,1 134,1 133,7 134,1 134,5
Månadsavlönade 131,1 134,6 136,9 139,2 140,2 137,7 140,2 140,5
24-30 Metallindustri 123,4 123,5 124,2 124,5 125,2 124,3 125,1 125,6
Timavlönade 123,2 123,8 124,2 124,0 125,6 124,4 124,5 125,0
Månadsavlönade 123,2 123,0 123,9 124,4 124,6 124,0 125,1 125,6
24 Metallframställning, timavlönade 121,7 124,8 125,2 125,0 126,7 125,4 125,6 126,0
25 Metallvarutillverkning, timavlönade 124,6 125,6 126,0 125,8 127,4 126,2 126,3 126,8
26-27 Elektronik timavl. 128,9 128,4 128,7 128,2 129,7 128,7 128,6 129,1
28-30 Maskiner timavl. 120,8 120,7 121,1 121,0 122,6 121,4 121,6 122,0
31 Tillv. av möbler 125,9 129,0 130,5 130,8 131,1 130,4 131,3 131,6
Timavlönade 125,7 128,7 130,6 130,7 130,9 130,2 130,9 131,1
Månadsavlönade 129,2 132,7 133,3 134,0 134,6 133,7 135,1 135,7
D Energiproduktion 126,4 129,1 129,1 129,3 129,6 129,3 130,0 130,5
Timavlönade 120,5 123,2 123,6 124,1 124,5 123,9 125,0 125,5
Månadsavlönade 129,1 131,8 131,8 131,8 132,0 131,8 132,4 132,9
E Vattenförsörjning 133,6 134,7 135,2 135,7 135,8 135,4 135,9 136,4
Timavlönade 124,6 125,5 125,6 126,3 126,3 125,9 126,4 126,7
Månadsavlönade 134,4 135,7 136,5 136,9 137,1 136,6 137,2 137,8
F Byggverksamhet 130,7 131,8 131,7 131,9 132,8 132,1 133,0 132,7
Timavlönade 128,7 129,8 129,4 129,5 130,3 129,7 130,6 130,1
Månadsavlönade 135,1 136,4 136,8 137,4 138,3 137,2 138,3 138,4
G Handel 128,9 130,8 131,6 132,5 133,3 132,1 133,4 133,7
Timavlönade 127,6 128,7 128,7 129,7 129,7 129,2 129,7 130,0
Månadsavlönade 129,0 131,0 131,9 132,8 133,7 132,3 133,7 134,0
45 Motorfordonshandel 127,2 127,4 127,3 127,1 126,9 127,2 127,0 127,5
Timavlönade 128,9 129,7 129,8 131,1 131,3 130,5 131,3 131,5
Månadsavlönade 126,9 126,8 126,7 125,8 125,5 126,2 125,6 126,2
46-47 Handel 129,2 131,4 132,4 133,5 134,5 132,9 134,5 134,8
H Transport och magas. 131,8 133,3 133,7 133,9 134,5 133,8 134,6 135,1
Timavlönade 131,9 132,9 133,6 133,9 134,3 133,7 134,6 135,2
Månadsavlönade 131,8 133,6 133,8 133,9 134,6 134,0 134,7 135,1
49-51 Transport 133,9 135,5 136,0 136,7 137,4 136,4 137,5 137,9
Timavlönade 136,1 136,7 137,2 138,1 138,3 137,6 138,5 138,9
Månadsavlönade 131,5 134,0 134,6 135,2 136,3 135,0 136,3 136,6
52 Stödtj. till transport 128,9 130,0 130,2 129,1 129,3 129,6 129,7 130,5
Timavlönade 126,3 127,7 129,5 127,5 127,2 128,0 128,1 130,2
Månadsavlönade 129,5 130,4 130,0 129,3 129,7 129,9 129,9 130,3
I Hotell och restaurang 124,9 126,6 126,8 127,3 128,0 127,2 128,0 128,1
J Information och kommunikation 129,8 131,0 131,6 131,8 132,1 131,6 132,3 132,8
61 Telekommunikation 132,7 133,7 134,5 134,9 135,2 134,6 135,4 135,9
Timavlönade 130,4 132,8 132,7 133,0 133,6 133,0 134,4 134,9
Månadsavlönade 133,0 133,9 134,7 135,2 135,4 134,8 135,6 136,1
62-63 IT- och informationstjänster 128,8 129,9 130,5 130,7 131,0 130,5 131,1 131,7
K Finans och försäkring 136,3 138,0 138,9 139,2 139,5 138,9 139,8 140,6
64,66 Finansförmedling 135,5 137,1 138,4 138,9 139,2 138,4 139,5 140,3
65 Försäkring 139,1 141,0 140,9 140,2 140,6 140,6 140,8 141,5
L Fastighetsverksamhet 135,3 135,3 135,0 135,0 135,2 135,1 135,3 135,6
M Juridik, ekonomi och vetenskap 129,6 130,7 131,4 131,9 132,4 131,6 132,7 133,2
69-70 Juridik och ekonomi 131,2 132,3 133,7 134,3 134,9 133,8 135,4 136,0
71-72 Teknisk service 129,8 130,8 131,2 131,6 131,9 131,4 132,2 132,7
N Företagstjänster 128,6 130,4 131,6 132,9 133,8 132,2 134,3 134,6
Timavlönade 125,3 126,0 126,9 127,3 127,5 126,9 128,6 129,1
Månadsavlönade 130,3 132,5 133,7 135,4 136,5 134,5 136,8 137,0
O Offentlig förvaltning 135,1 136,1 136,7 137,8 138,4 137,2 138,6 138,9
841 Offentlig förvaltning 135,4 136,1 136,5 137,5 138,0 137,0 138,2 138,4
842 Offentliga tjänster 133,9 135,4 136,2 137,4 138,5 136,9 138,6 138,9
P Utbildning 131,2 131,8 131,8 132,4 132,4 132,1 132,5 132,7
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 131,0 131,5 131,6 132,6 132,8 132,1 133,0 133,1
86 Hälso- och sjukvård 132,6 133,0 133,2 134,2 134,5 133,7 134,7 134,8
87-88 Sociala tjänster 128,9 129,5 129,5 130,4 130,6 130,0 130,7 130,8
R Kultur, nöje och fritid 127,7 129,5 130,0 130,8 131,4 130,4 131,5 131,7
S Annan serviceverks. 127,6 128,3 128,4 129,3 129,8 129,0 130,1 130,2
9491 Religiösa samfund 123,2 123,9 124,0 124,7 125,3 124,5 125,4 125,6
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2015, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.8.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 2:a kvartalet 2015, Tabellbilaga 8. Förtjänstnivåindex 2005=100 enligt näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2015/02/ati_2015_02_2015-08-27_tau_008_sv.html