Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Förtjänstnivåindex 2010=100 enligt näringsgren (TOL 2008)

  2014/1 2014/2 2014/3 2014/4 2014 2015/1* 2015/2* 2015/3*
Näringsgren                
A Jord- och skogsbruk 109,2 109,3 109,8 109,4 109,4 110,0 110,0 110,5
Timavlönade 107,6 108,1 108,6 108,2 108,1 109,1 109,1 109,6
Månadsavlönade 112,0 111,6 111,8 111,6 111,7 111,7 111,8 112,2
C Tillverkning 108,0 108,5 108,9 109,4 108,7 109,7 110,1 110,4
Timavlönade 108,2 108,5 108,6 109,3 108,7 109,2 109,5 109,8
Månadsavlönade 107,9 108,6 109,1 109,5 108,8 110,1 110,6 110,8
10-11 Livsmedelsindustri 107,5 107,9 108,7 109,1 108,3 109,0 109,1 109,4
Timavlönade 107,1 107,3 107,8 108,1 107,6 108,0 108,1 108,5
Månadsavlönade 107,8 108,3 109,2 109,9 108,8 109,7 109,8 110,1
13-15 Textilvaru och kläder 109,9 110,6 112,1 112,6 111,3 113,5 113,6 114,1
Timavlönade 108,6 109,0 110,4 110,9 109,7 111,8 111,9 112,5
Månadsavlönade 111,7 112,8 114,2 114,7 113,4 115,7 115,8 116,2
16 Tillverkning av trä 111,4 111,6 111,9 112,0 111,7 112,5 112,8 113,2
Timavlönade 111,1 111,4 111,9 111,9 111,6 112,2 112,5 113,0
Månadsavlönade 112,2 112,1 111,9 112,2 112,1 113,1 113,5 113,6
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 111,2 111,1 111,1 111,7 111,3 112,4 112,5 112,8
Timavlönade 110,3 110,2 110,4 111,0 110,5 111,6 111,7 111,9
Månadsavlönade 112,8 112,7 112,6 113,1 112,8 113,8 114,1 114,4
19-22 Kemisk industri 108,5 108,6 109,4 109,6 109,0 109,5 109,7 110,4
Timavlönade 105,6 105,7 106,6 106,7 106,1 106,6 106,9 107,5
Månadsavlönade 111,1 111,3 111,9 112,2 111,6 112,0 112,3 112,9
23 Mineralprodukter 110,5 111,8 113,1 113,6 112,3 113,7 113,9 114,3
Timavlönade 108,1 108,4 108,9 108,9 108,6 108,9 109,2 109,8
Månadsavlönade 112,2 114,1 116,0 116,8 114,8 116,9 117,1 117,4
24-30 Metallindustri 106,8 107,4 107,6 108,3 107,5 108,7 109,2 109,4
Timavlönade 107,9 108,2 108,0 109,4 108,4 108,8 109,2 109,4
Månadsavlönade 106,3 107,0 107,5 107,7 107,1 108,7 109,2 109,4
24 Metallframställning, timavlönade 108,0 108,4 108,2 109,6 108,6 109,4 109,8 109,9
25 Metallvarutillverkning, timavlönade 106,8 107,1 106,9 108,3 107,3 107,6 108,0 108,1
26-27 Elektronik timavl. 112,3 112,6 112,2 113,5 112,7 113,0 113,4 113,5
28-30 Maskiner timavl. 106,7 107,1 107,0 108,5 107,3 107,8 108,2 108,3
31 Tillv. av möbler 109,1 110,3 110,6 110,8 110,2 111,0 111,3 111,8
Timavlönade 107,8 109,4 109,5 109,6 109,1 109,6 109,8 110,5
Månadsavlönade 111,7 112,2 112,8 113,3 112,5 113,8 114,2 114,5
D Energiproduktion 108,2 108,3 108,4 108,6 108,4 109,1 109,5 109,7
Timavlönade 108,6 109,0 109,4 109,7 109,2 110,3 110,7 111,0
Månadsavlönade 108,1 108,1 108,2 108,3 108,2 108,7 109,1 109,3
E Vattenförsörjning 108,5 108,8 109,3 109,4 109,0 109,6 110,0 110,3
Timavlönade 107,2 107,3 107,9 107,8 107,6 107,9 108,2 108,7
Månadsavlönade 109,7 110,3 110,7 110,8 110,4 111,1 111,6 111,9
F Byggverksamhet 108,9 108,8 109,0 109,7 109,1 109,9 109,7 109,9
Timavlönade 108,1 107,8 107,8 108,5 108,0 108,7 108,3 108,4
Månadsavlönade 110,6 110,9 111,4 112,2 111,3 112,5 112,6 112,8
G Handel 110,0 110,6 111,4 112,1 111,0 112,2 112,5 112,8
Timavlönade 108,4 108,5 109,3 109,3 108,9 109,3 109,6 110,1
Månadsavlönade 110,1 110,8 111,5 112,3 111,2 112,4 112,7 113,0
45 Motorfordonshandel 109,6 109,5 109,3 109,2 109,4 109,3 109,7 110,0
Timavlönade 108,3 108,4 109,5 109,6 109,0 109,7 109,9 110,4
Månadsavlönade 110,1 110,0 109,3 109,0 109,6 109,2 109,7 109,8
46-47 Handel 110,1 110,8 111,7 112,6 111,3 112,7 113,0 113,3
H Transport och magas. 109,2 109,6 109,7 110,2 109,7 110,3 110,7 110,8
Timavlönade 108,5 109,1 109,3 109,6 109,1 109,8 110,3 110,3
Månadsavlönade 109,9 110,0 110,1 110,7 110,2 110,7 111,0 111,2
49-51 Transport 110,1 110,6 111,1 111,7 110,9 111,8 112,1 112,4
Timavlönade 109,5 109,9 110,6 110,8 110,2 110,9 111,3 111,7
Månadsavlönade 110,8 111,2 111,7 112,6 111,6 112,6 112,8 113,0
52 Stödtj. till transport 107,4 107,6 106,7 106,9 107,1 107,2 107,8 107,6
Timavlönade 107,8 109,3 107,5 107,3 108,0 108,1 109,8 108,2
Månadsavlönade 107,3 107,0 106,4 106,7 106,9 106,8 107,2 107,4
I Hotell och restaurang 107,6 107,7 108,2 108,8 108,1 108,9 109,0 109,3
J Information och kommunikation 109,5 110,0 110,2 110,4 110,0 111,0 111,4 111,5
61 Telekommunikation 108,8 109,4 109,7 110,0 109,5 110,5 110,9 111,0
Timavlönade 108,9 108,9 109,1 109,6 109,1 110,3 110,7 110,8
Månadsavlönade 108,8 109,4 109,8 110,0 109,5 110,5 110,9 111,0
62-63 IT- och informationstjänster 109,6 110,1 110,3 110,4 110,1 111,0 111,5 111,6
K Finans och försäkring 109,5 110,3 110,5 110,7 110,2 110,9 111,6 111,8
64,66 Finansförmedling 109,7 110,7 111,1 111,4 110,7 111,6 112,3 112,5
65 Försäkring 108,9 108,7 108,2 108,5 108,6 108,6 109,2 109,5
L Fastighetsverksamhet 107,1 106,9 106,9 107,1 107,0 106,9 107,1 107,5
M Juridik, ekonomi och vetenskap 109,6 110,2 110,6 111,0 110,3 111,5 111,9 112,2
69-70 Juridik och ekonomi 109,2 110,3 110,8 111,3 110,4 112,1 112,7 112,9
71-72 Teknisk service 109,2 109,6 109,9 110,2 109,7 110,6 111,0 111,3
N Företagstjänster 109,9 110,8 112,0 112,7 111,4 113,3 113,5 113,9
Timavlönade 109,7 110,5 110,9 111,1 110,5 112,0 112,5 112,7
Månadsavlönade 109,9 110,9 112,3 113,2 111,6 113,6 113,8 114,2
O Offentlig förvaltning 110,4 110,8 111,7 112,3 111,3 112,4 112,6 113,1
841 Offentlig förvaltning 110,3 110,6 111,4 111,8 111,0 112,0 112,1 112,6
842 Offentliga tjänster 110,2 110,9 111,9 112,7 111,4 112,8 113,0 113,5
P Utbildning 108,7 108,7 109,2 109,2 109,0 109,3 109,4 109,8
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 109,1 109,2 110,0 110,2 109,6 110,3 110,4 110,9
86 Hälso- och sjukvård 110,2 110,4 111,2 111,4 110,8 111,5 111,6 112,1
87-88 Sociala tjänster 107,8 107,8 108,6 108,7 108,2 108,8 108,9 109,3
R Kultur, nöje och fritid 111,7 112,1 112,9 113,3 112,5 113,4 113,6 113,9
S Annan serviceverks. 107,9 108,0 108,7 109,2 108,4 109,3 109,4 109,9
9491 Religiösa samfund 106,8 106,8 107,5 108,0 107,3 108,1 108,2 108,6
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2015, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 3:e kvartalet 2015, Tabellbilaga 5. Förtjänstnivåindex 2010=100 enligt näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2015/03/ati_2015_03_2015-10-15_tau_005_sv.html