Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Förtjänstnivåindex 2005=100 enligt näringsgren (TOL 2008)

  2014/1 2014/2 2014/3 2014/4 2014 2015/1* 2015/2* 2015/3*
Näringsgren                
A Jord- och skogsbruk 131,2 131,4 131,9 131,5 131,5 132,3 132,3 132,8
Timavlönade 125,2 125,6 126,3 125,8 125,7 126,9 126,8 127,4
Månadsavlönade 136,5 136,1 136,3 136,0 136,2 136,2 136,3 136,8
C Tillverkning 126,6 127,1 127,6 128,2 127,4 128,6 129,0 129,3
Timavlönade 125,8 126,1 126,3 127,1 126,4 127,0 127,4 127,7
Månadsavlönade 127,3 128,1 128,7 129,1 128,3 129,9 130,4 130,7
10-11 Livsmedelsindustri 131,0 131,4 132,4 133,0 131,9 132,8 132,9 133,3
Timavlönade 128,4 128,6 129,3 129,6 129,0 129,5 129,7 130,1
Månadsavlönade 133,3 134,0 135,1 135,9 134,6 135,6 135,8 136,1
13-15 Textilvaru och kläder 126,7 127,5 129,2 129,7 128,3 130,8 130,9 131,5
Timavlönade 124,0 124,5 126,1 126,7 125,3 127,7 127,8 128,5
Månadsavlönade 132,0 133,3 134,9 135,6 133,9 136,6 136,8 137,3
16 Tillverkning av trä 131,9 132,1 132,4 132,6 132,2 133,2 133,5 133,9
Timavlönade 129,3 129,6 130,2 130,2 129,8 130,6 130,9 131,4
Månadsavlönade 138,4 138,2 138,0 138,4 138,2 139,5 140,0 140,1
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 130,2 130,1 130,1 130,9 130,3 131,6 131,8 132,1
Timavlönade 127,5 127,4 127,6 128,3 127,7 129,0 129,1 129,4
Månadsavlönade 135,8 135,7 135,5 136,1 135,8 137,0 137,4 137,7
19-22 Kemisk industri 129,0 129,2 130,1 130,3 129,7 130,2 130,4 131,2
Timavlönade 123,6 123,7 124,8 124,9 124,3 124,8 125,1 125,9
Månadsavlönade 134,9 135,1 135,9 136,2 135,5 136,0 136,3 137,1
23 Mineralprodukter 134,7 136,2 137,9 138,5 136,8 138,5 138,8 139,3
Timavlönade 133,1 133,5 134,1 134,1 133,7 134,1 134,5 135,2
Månadsavlönade 134,6 136,9 139,2 140,2 137,7 140,3 140,5 140,9
24-30 Metallindustri 123,5 124,2 124,5 125,2 124,3 125,7 126,2 126,5
Timavlönade 123,8 124,2 124,0 125,6 124,4 125,0 125,4 125,5
Månadsavlönade 123,0 123,9 124,4 124,6 124,0 125,8 126,4 126,6
24 Metallframställning, timavlönade 124,8 125,2 125,0 126,7 125,4 126,4 126,8 127,0
25 Metallvarutillverkning, timavlönade 125,6 126,0 125,8 127,4 126,2 126,5 127,0 127,1
26-27 Elektronik timavl. 128,4 128,7 128,2 129,7 128,7 129,1 129,6 129,7
28-30 Maskiner timavl. 120,7 121,1 121,0 122,6 121,4 121,9 122,3 122,5
31 Tillv. av möbler 129,0 130,5 130,8 131,1 130,4 131,3 131,7 132,2
Timavlönade 128,7 130,6 130,7 130,9 130,2 130,9 131,1 131,9
Månadsavlönade 132,7 133,3 134,0 134,6 133,7 135,2 135,7 136,0
D Energiproduktion 129,1 129,1 129,3 129,6 129,3 130,1 130,5 130,8
Timavlönade 123,2 123,6 124,1 124,5 123,9 125,1 125,6 125,9
Månadsavlönade 131,8 131,8 131,8 132,0 131,8 132,5 133,0 133,3
E Vattenförsörjning 134,7 135,2 135,7 135,8 135,4 136,1 136,6 137,0
Timavlönade 125,5 125,6 126,3 126,3 125,9 126,4 126,7 127,3
Månadsavlönade 135,7 136,5 136,9 137,1 136,6 137,5 138,1 138,5
F Byggverksamhet 131,8 131,7 131,9 132,8 132,1 133,1 132,8 133,0
Timavlönade 129,8 129,4 129,5 130,3 129,7 130,6 130,1 130,3
Månadsavlönade 136,4 136,8 137,4 138,3 137,2 138,7 138,8 139,0
G Handel 130,8 131,6 132,5 133,3 132,1 133,5 133,8 134,1
Timavlönade 128,7 128,7 129,7 129,7 129,2 129,7 130,1 130,6
Månadsavlönade 131,0 131,9 132,8 133,7 132,3 133,8 134,2 134,5
45 Motorfordonshandel 127,4 127,3 127,1 126,9 127,2 127,1 127,6 127,9
Timavlönade 129,7 129,8 131,1 131,3 130,5 131,3 131,6 132,3
Månadsavlönade 126,8 126,7 125,8 125,5 126,2 125,7 126,3 126,4
46-47 Handel 131,4 132,4 133,5 134,5 132,9 134,7 135,0 135,3
H Transport och magas. 133,3 133,7 133,9 134,5 133,8 134,6 135,1 135,2
Timavlönade 132,9 133,6 133,9 134,3 133,7 134,6 135,2 135,2
Månadsavlönade 133,6 133,8 133,9 134,6 134,0 134,7 135,0 135,3
49-51 Transport 135,5 136,0 136,7 137,4 136,4 137,5 137,9 138,2
Timavlönade 136,7 137,2 138,1 138,3 137,6 138,5 138,9 139,4
Månadsavlönade 134,0 134,6 135,2 136,3 135,0 136,3 136,6 136,8
52 Stödtj. till transport 130,0 130,2 129,1 129,3 129,6 129,7 130,5 130,2
Timavlönade 127,7 129,5 127,5 127,2 128,0 128,1 130,2 128,2
Månadsavlönade 130,4 130,0 129,3 129,7 129,9 129,9 130,3 130,5
I Hotell och restaurang 126,6 126,8 127,3 128,0 127,2 128,1 128,2 128,6
J Information och kommunikation 131,0 131,6 131,8 132,1 131,6 132,7 133,3 133,4
61 Telekommunikation 133,7 134,5 134,9 135,2 134,6 135,9 136,4 136,5
Timavlönade 132,8 132,7 133,0 133,6 133,0 134,5 134,9 135,1
Månadsavlönade 133,9 134,7 135,2 135,4 134,8 136,1 136,6 136,7
62-63 IT- och informationstjänster 129,9 130,5 130,7 131,0 130,5 131,6 132,2 132,4
K Finans och försäkring 138,0 138,9 139,2 139,5 138,9 139,8 140,6 140,9
64,66 Finansförmedling 137,1 138,4 138,9 139,2 138,4 139,5 140,3 140,6
65 Försäkring 141,0 140,9 140,2 140,6 140,6 140,7 141,5 141,8
L Fastighetsverksamhet 135,3 135,0 135,0 135,2 135,1 135,0 135,3 135,7
M Juridik, ekonomi och vetenskap 130,7 131,4 131,9 132,4 131,6 132,9 133,4 133,8
69-70 Juridik och ekonomi 132,3 133,7 134,3 134,9 133,8 135,9 136,6 136,8
71-72 Teknisk service 130,8 131,2 131,6 131,9 131,4 132,4 132,8 133,2
N Företagstjänster 130,4 131,6 132,9 133,8 132,2 134,4 134,8 135,2
Timavlönade 126,0 126,9 127,3 127,5 126,9 128,6 129,2 129,4
Månadsavlönade 132,5 133,7 135,4 136,5 134,5 137,0 137,2 137,7
O Offentlig förvaltning 136,1 136,7 137,8 138,4 137,2 138,5 138,9 139,4
841 Offentlig förvaltning 136,1 136,5 137,5 138,0 137,0 138,2 138,4 138,9
842 Offentliga tjänster 135,4 136,2 137,4 138,5 136,9 138,6 138,9 139,4
P Utbildning 131,8 131,8 132,4 132,4 132,1 132,5 132,6 133,1
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 131,5 131,6 132,6 132,8 132,1 132,9 133,1 133,6
86 Hälso- och sjukvård 133,0 133,2 134,2 134,5 133,7 134,6 134,8 135,3
87-88 Sociala tjänster 129,5 129,5 130,4 130,6 130,0 130,7 130,8 131,4
R Kultur, nöje och fritid 129,5 130,0 130,8 131,4 130,4 131,5 131,7 132,1
S Annan serviceverks. 128,3 128,4 129,3 129,8 129,0 130,0 130,1 130,7
9491 Religiösa samfund 123,9 124,0 124,7 125,3 124,5 125,4 125,6 126,0
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2015, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 3:e kvartalet 2015, Tabellbilaga 8. Förtjänstnivåindex 2005=100 enligt näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2015/03/ati_2015_03_2015-10-15_tau_008_sv.html