Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Förtjänstnivåindex 2010=100 enligt näringsgren (TOL 2008)

  2014/3 2014/4 2014 2015/1* 2015/2* 2015/3* 2015/4* 2015*
Näringsgren                
A Jord- och skogsbruk 109,8 109,4 109,4 110,0 110,0 110,5 110,3 110,2
Timavlönade 108,6 108,2 108,1 109,1 109,1 109,6 109,2 109,2
Månadsavlönade 111,8 111,6 111,7 111,7 111,8 112,2 112,4 112,0
C Tillverkning 108,9 109,4 108,7 109,7 110,1 110,4 111,2 110,4
Timavlönade 108,6 109,3 108,7 109,2 109,5 109,8 111,0 109,9
Månadsavlönade 109,1 109,5 108,8 110,1 110,6 110,8 111,3 110,7
10-11 Livsmedelsindustri 108,7 109,1 108,3 109,0 109,1 109,4 109,8 109,4
Timavlönade 107,8 108,1 107,6 108,0 108,1 108,5 108,8 108,4
Månadsavlönade 109,2 109,9 108,8 109,7 109,8 110,1 110,5 110,0
13-15 Textilvaru och kläder 112,1 112,6 111,3 113,5 113,6 114,1 114,3 113,9
Timavlönade 110,4 110,9 109,7 111,8 111,9 112,5 112,6 112,2
Månadsavlönade 114,2 114,7 113,4 115,7 115,8 116,2 116,6 116,1
16 Tillverkning av trä 111,9 112,0 111,7 112,5 112,8 113,2 113,3 113,0
Timavlönade 111,9 111,9 111,6 112,2 112,5 113,0 113,1 112,7
Månadsavlönade 111,9 112,2 112,1 113,1 113,5 113,6 113,7 113,5
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 111,1 111,7 111,3 112,4 112,5 112,8 113,2 112,7
Timavlönade 110,4 111,0 110,5 111,6 111,7 111,9 112,4 111,9
Månadsavlönade 112,6 113,1 112,8 113,8 114,1 114,4 114,8 114,3
19-22 Kemisk industri 109,4 109,6 109,0 109,5 109,7 110,4 110,6 110,0
Timavlönade 106,6 106,7 106,1 106,6 106,9 107,5 107,7 107,2
Månadsavlönade 111,9 112,2 111,6 112,0 112,3 112,9 113,2 112,6
23 Mineralprodukter 113,1 113,6 112,3 113,7 113,9 114,3 114,8 114,2
Timavlönade 108,9 108,9 108,6 108,9 109,2 109,8 110,0 109,5
Månadsavlönade 116,0 116,8 114,8 116,9 117,1 117,4 118,0 117,3
24-30 Metallindustri 107,6 108,3 107,5 108,7 109,2 109,4 110,5 109,5
Timavlönade 108,0 109,4 108,4 108,8 109,2 109,4 111,7 109,8
Månadsavlönade 107,5 107,7 107,1 108,7 109,2 109,4 109,9 109,3
24 Metallframställning, timavlönade 108,2 109,6 108,6 109,4 109,8 109,9 112,3 110,3
25 Metallvarutillverkning, timavlönade 106,9 108,3 107,3 107,6 108,0 108,1 110,4 108,5
26-27 Elektronik timavl. 112,2 113,5 112,7 113,0 113,4 113,5 115,9 114,0
28-30 Maskiner timavl. 107,0 108,5 107,3 107,8 108,2 108,3 110,6 108,7
31 Tillv. av möbler 110,6 110,8 110,2 111,0 111,3 111,8 112,4 111,6
Timavlönade 109,5 109,6 109,1 109,6 109,8 110,5 111,2 110,3
Månadsavlönade 112,8 113,3 112,5 113,8 114,2 114,5 114,7 114,3
D Energiproduktion 108,4 108,6 108,4 109,1 109,5 109,7 109,9 109,5
Timavlönade 109,4 109,7 109,2 110,3 110,7 111,0 111,2 110,8
Månadsavlönade 108,2 108,3 108,2 108,7 109,1 109,3 109,5 109,2
E Vattenförsörjning 109,3 109,4 109,0 109,6 110,0 110,3 110,6 110,1
Timavlönade 107,9 107,8 107,6 107,9 108,2 108,7 108,9 108,5
Månadsavlönade 110,7 110,8 110,4 111,1 111,6 111,9 112,3 111,7
F Byggverksamhet 109,0 109,7 109,1 109,9 109,7 109,9 110,5 110,0
Timavlönade 107,8 108,5 108,0 108,7 108,3 108,4 109,2 108,7
Månadsavlönade 111,4 112,2 111,3 112,5 112,6 112,8 113,2 112,8
G Handel 111,4 112,1 111,0 112,2 112,5 112,8 113,3 112,7
Timavlönade 109,3 109,3 108,9 109,3 109,6 110,1 110,3 109,8
Månadsavlönade 111,5 112,3 111,2 112,4 112,7 113,0 113,5 112,9
45 Motorfordonshandel 109,3 109,2 109,4 109,3 109,7 110,0 110,5 109,9
Timavlönade 109,5 109,6 109,0 109,7 109,9 110,4 110,6 110,2
Månadsavlönade 109,3 109,0 109,6 109,2 109,7 109,8 110,4 109,8
46-47 Handel 111,7 112,6 111,3 112,7 113,0 113,3 113,8 113,2
H Transport och magas. 109,7 110,2 109,7 110,3 110,7 110,8 111,2 110,7
Timavlönade 109,3 109,6 109,1 109,8 110,3 110,3 110,6 110,3
Månadsavlönade 110,1 110,7 110,2 110,7 111,0 111,2 111,7 111,1
49-51 Transport 111,1 111,7 110,9 111,8 112,1 112,4 112,8 112,2
Timavlönade 110,6 110,8 110,2 110,9 111,3 111,7 112,0 111,5
Månadsavlönade 111,7 112,6 111,6 112,6 112,8 113,0 113,6 113,0
52 Stödtj. till transport 106,7 106,9 107,1 107,2 107,8 107,6 107,9 107,6
Timavlönade 107,5 107,3 108,0 108,1 109,8 108,2 108,2 108,6
Månadsavlönade 106,4 106,7 106,9 106,8 107,2 107,4 107,8 107,3
I Hotell och restaurang 108,2 108,8 108,1 108,9 109,0 109,3 109,6 109,2
J Information och kommunikation 110,2 110,4 110,0 111,0 111,4 111,5 111,9 111,4
61 Telekommunikation 109,7 110,0 109,5 110,5 110,9 111,0 111,3 110,9
Timavlönade 109,1 109,6 109,1 110,3 110,7 110,8 110,9 110,6
Månadsavlönade 109,8 110,0 109,5 110,5 110,9 111,0 111,3 110,9
62-63 IT- och informationstjänster 110,3 110,4 110,1 111,0 111,5 111,6 112,2 111,6
K Finans och försäkring 110,5 110,7 110,2 110,9 111,6 111,8 112,0 111,6
64,66 Finansförmedling 111,1 111,4 110,7 111,6 112,3 112,5 112,7 112,3
65 Försäkring 108,2 108,5 108,6 108,6 109,2 109,5 109,8 109,3
L Fastighetsverksamhet 106,9 107,1 107,0 106,9 107,1 107,5 108,0 107,4
M Juridik, ekonomi och vetenskap 110,6 111,0 110,3 111,5 111,9 112,2 112,7 112,0
69-70 Juridik och ekonomi 110,8 111,3 110,4 112,1 112,7 112,9 113,6 112,8
71-72 Teknisk service 109,9 110,2 109,7 110,6 111,0 111,3 111,7 111,1
N Företagstjänster 112,0 112,7 111,4 113,3 113,5 113,9 114,3 113,8
Timavlönade 110,9 111,1 110,5 112,0 112,5 112,7 113,0 112,6
Månadsavlönade 112,3 113,2 111,6 113,6 113,8 114,2 114,7 114,1
O Offentlig förvaltning 111,7 112,3 111,3 112,4 112,6 113,1 113,5 112,9
841 Offentlig förvaltning 111,4 111,8 111,0 112,0 112,1 112,6 112,9 112,4
842 Offentliga tjänster 111,9 112,7 111,4 112,8 113,0 113,5 114,0 113,3
P Utbildning 109,2 109,2 109,0 109,3 109,4 109,8 110,0 109,6
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 110,0 110,2 109,6 110,3 110,4 110,9 111,0 110,6
86 Hälso- och sjukvård 111,2 111,4 110,8 111,5 111,6 112,1 112,2 111,9
87-88 Sociala tjänster 108,6 108,7 108,2 108,8 108,9 109,3 109,4 109,1
R Kultur, nöje och fritid 112,9 113,3 112,5 113,4 113,6 113,9 114,3 113,8
S Annan serviceverks. 108,7 109,2 108,4 109,3 109,4 109,9 110,2 109,7
9491 Religiösa samfund 107,5 108,0 107,3 108,1 108,2 108,6 109,0 108,5
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2015, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 04.02.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 4:e kvartalet 2015, Tabellbilaga 5. Förtjänstnivåindex 2010=100 enligt näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2015/04/ati_2015_04_2016-02-04_tau_005_sv.html