Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Förtjänstnivåindex 2010=100, procentuella förändringar

  2014/3 2014/4 2014 2015/1* 2015/2* 2015/3* 2015/4* 2015*
Näringsgren Förändring                
Alla löntagare Årsförändring 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,1 1,1 1,2
Kvartalsförändring 0,5 0,4 . 0,2 0,2 0,3 0,4 .
Män Årsförändring 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,1 1,2 1,2
Kvartalsförändring 0,3 0,4 . 0,2 0,2 0,2 0,5 .
Kvinnor Årsförändring 1,5 1,6 1,6 1,5 1,4 1,1 1,0 1,2
Kvartalsförändring 0,6 0,4 . 0,2 0,2 0,3 0,3 .
Timavlönade Årsförändring 1,2 0,8 1,2 1,0 0,9 0,9 1,1 1,0
Kvartalsförändring 0,2 0,5 . 0,1 0,1 0,2 0,7 .
Månadsavlönade Årsförändring 1,4 1,5 1,5 1,5 1,4 1,1 1,1 1,3
Kvartalsförändring 0,5 0,4 . 0,2 0,2 0,3 0,3 .
Staten Årsförändring 1,8 2,3 1,9 2,0 1,7 1,3 1,2 1,6
Kvartalsförändring 0,7 0,7 . 0,1 0,2 0,4 0,5 .
Kommuner Årsförändring 0,9 0,8 0,7 1,0 1,0 0,7 0,7 0,8
Kvartalsförändring 0,7 0,1 . 0,1 0,1 0,4 0,1 .
Den privata sektorn Årsförändring 1,5 1,5 1,6 1,5 1,4 1,2 1,2 1,3
Kvartalsförändring 0,4 0,5 . 0,3 0,3 0,2 0,5 .
Övriga Årsförändring 1,1 1,4 1,3 1,3 1,2 1,0 0,8 1,1
Kvartalsförändring 0,6 0,4 . 0,0 0,2 0,4 0,3 .
A Jord- och skogsbruk Årsförändring 0,7 0,3 0,6 0,8 0,7 0,7 0,9 0,7
Kvartalsförändring 0,4 -0,3 . 0,6 0,0 0,4 -0,2 .
C Tillverkning Årsförändring 1,3 1,1 1,3 1,6 1,5 1,4 1,6 1,5
Kvartalsförändring 0,4 0,5 . 0,3 0,3 0,3 0,7 .
D El-, gas- och värmeförsörjning Årsförändring 2,6 0,7 2,3 0,8 1,1 1,2 1,2 1,0
Kvartalsförändring 0,1 0,2 . 0,4 0,4 0,2 0,2 .
E Vattenförsörjning och avfall Årsförändring 1,6 1,3 1,3 1,0 1,0 0,9 1,1 1,0
Kvartalsförändring 0,4 0,1 . 0,2 0,4 0,3 0,3 .
F Byggverksamhet Årsförändring 0,9 0,6 1,0 1,0 0,8 0,8 0,8 0,9
Kvartalsförändring 0,2 0,6 . 0,3 -0,2 0,1 0,6 .
G Handel Årsförändring 2,1 2,5 2,5 2,1 1,7 1,2 1,1 1,5
Kvartalsförändring 0,7 0,6 . 0,1 0,2 0,2 0,5 .
H Transport och magasinering Årsförändring 1,3 1,5 1,5 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0
Kvartalsförändring 0,1 0,4 . 0,1 0,3 0,1 0,3 .
I Hotell- och restaurangverksamhet Årsförändring 1,1 1,3 1,8 1,1 1,2 1,0 0,8 1,0
Kvartalsförändring 0,4 0,5 . 0,1 0,1 0,3 0,3 .
J Information och kommunikation Årsförändring 1,5 1,1 1,4 1,3 1,3 1,2 1,4 1,3
Kvartalsförändring 0,2 0,2 . 0,5 0,4 0,1 0,4 .
K Finans- och försäkringsverksamhet Årsförändring 2,0 1,9 1,9 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2
Kvartalsförändring 0,2 0,2 . 0,2 0,6 0,2 0,2 .
L Fastighetsverksamhet Årsförändring -0,7 -0,2 -0,1 -0,2 0,2 0,6 0,8 0,3
Kvartalsförändring 0,0 0,2 . -0,2 0,2 0,3 0,4 .
M Juridik, ekonomi och vetenskap Årsförändring 1,5 1,6 1,5 1,7 1,5 1,4 1,5 1,5
Kvartalsförändring 0,4 0,3 . 0,4 0,4 0,3 0,5 .
N Uthyrning, fastighetstj. och andra företagstj. Årsförändring 2,9 3,5 2,8 3,1 2,4 1,7 1,4 2,2
Kvartalsförändring 1,0 0,7 . 0,5 0,2 0,3 0,4 .
O Offentlig förvaltning och försvar Årsförändring 1,6 2,0 1,6 1,8 1,6 1,2 1,1 1,4
Kvartalsförändring 0,8 0,5 . 0,1 0,2 0,4 0,4 .
P Utbildning Årsförändring 0,5 0,5 0,6 0,5 0,7 0,6 0,7 0,6
Kvartalsförändring 0,4 0,1 . 0,0 0,1 0,4 0,2 .
Q Vård och omsorg; sociala tjänster Årsförändring 1,0 0,9 0,8 1,1 1,1 0,8 0,7 0,9
Kvartalsförändring 0,7 0,2 . 0,1 0,1 0,4 0,1 .
R Kultur, nöje och fritid Årsförändring 2,0 2,0 2,2 1,5 1,3 1,0 0,9 1,2
Kvartalsförändring 0,6 0,4 . 0,1 0,2 0,3 0,3 .
S Annan serviceverksamhet Årsförändring 0,9 1,3 1,0 1,3 1,3 1,1 0,9 1,2
Kvartalsförändring 0,7 0,4 . 0,1 0,1 0,4 0,3 .
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2015, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 04.02.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 4:e kvartalet 2015, Tabellbilaga 9. Förtjänstnivåindex 2010=100, procentuella förändringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2015/04/ati_2015_04_2016-02-04_tau_009_sv.html