Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Förtjänstnivåindex 2005=100 enligt näringsgren (TOL 2008)

  2014 2015/1 2015/2 2015/3 2015/4 2015 2016/1* 2016/2*
Näringsgren                
A Jord- och skogsbruk 131,5 132,6 133,0 133,9 134,0 133,4 135,5 135,3
Timavlönade 125,7 127,4 127,9 129,0 129,0 128,3 130,9 130,4
Månadsavlönade 136,2 136,2 136,3 136,8 137,1 136,6 137,7 138,1
C Tillverkning 127,4 129,4 129,8 130,1 130,9 130,1 131,1 131,4
Timavlönade 126,4 126,9 127,2 127,5 128,6 127,5 128,5 128,7
Månadsavlönade 128,3 131,5 132,0 132,3 132,9 132,2 133,3 133,6
10-11 Livsmedelsindustri 131,9 133,6 133,8 134,3 134,8 134,1 135,2 135,7
Timavlönade 129,0 129,9 130,2 130,8 131,2 130,5 131,7 132,1
Månadsavlönade 134,6 136,7 136,9 137,3 137,9 137,2 138,1 138,7
13-15 Textilvaru och kläder 128,3 130,1 130,2 130,9 130,9 130,5 131,6 131,9
Timavlönade 125,3 126,2 125,9 126,2 126,0 126,1 126,9 127,0
Månadsavlönade 133,9 137,1 137,8 138,8 139,3 138,2 139,8 140,2
16 Tillverkning av trä 132,2 134,6 135,2 135,8 136,3 135,5 136,9 137,1
Timavlönade 129,8 131,5 131,8 132,2 132,6 132,0 133,3 133,4
Månadsavlönade 138,2 142,0 143,4 144,5 145,2 143,8 145,7 146,1
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 130,3 132,2 132,5 132,9 133,4 132,8 133,6 134,1
Timavlönade 127,7 129,5 129,6 129,8 130,3 129,8 130,4 130,8
Månadsavlönade 135,8 138,0 138,6 139,1 139,7 138,8 140,1 140,7
19-22 Kemisk industri 129,7 130,9 131,3 132,1 132,5 131,7 133,2 133,4
Timavlönade 124,3 125,4 125,8 126,8 127,2 126,3 127,9 128,2
Månadsavlönade 135,5 136,9 137,2 138,0 138,3 137,6 138,9 139,2
23 Mineralprodukter 136,8 138,9 139,3 140,0 140,5 139,7 140,8 141,6
Timavlönade 133,7 134,0 134,3 134,9 135,1 134,6 135,6 136,2
Månadsavlönade 137,7 140,9 141,5 142,1 142,9 141,9 143,0 143,9
24-30 Metallindustri 124,3 126,9 127,3 127,4 128,6 127,6 128,6 128,8
Timavlönade 124,4 124,3 124,8 124,9 127,2 125,3 126,2 126,4
Månadsavlönade 124,0 127,9 128,4 128,4 129,1 128,4 129,5 129,8
24 Metallframställning, timavlönade 125,4 125,8 126,5 126,9 129,5 127,2 128,4 128,6
25 Metallvarutillverkning, timavlönade 126,2 126,3 126,7 126,8 129,1 127,3 128,1 128,3
26-27 Elektronik timavl. 128,7 128,6 129,2 129,5 132,0 129,8 131,0 131,1
28-30 Maskiner timavl. 121,4 121,0 121,3 121,3 123,4 121,8 122,4 122,6
31 Tillv. av möbler 130,4 131,1 131,3 131,8 132,3 131,6 132,4 132,8
Timavlönade 130,2 130,1 130,1 130,7 131,4 130,6 131,4 131,6
Månadsavlönade 133,7 136,0 136,6 137,0 137,2 136,7 137,6 138,0
D Energiproduktion 129,3 130,3 130,9 131,3 131,5 131,0 131,8 132,2
Timavlönade 123,9 124,6 125,0 125,2 125,3 125,0 125,4 125,6
Månadsavlönade 131,8 133,0 133,6 134,1 134,3 133,8 134,7 135,2
E Vattenförsörjning 135,4 136,0 136,2 136,5 136,6 136,3 137,3 137,6
Timavlönade 125,9 126,0 125,9 126,1 125,9 126,0 126,6 127,0
Månadsavlönade 136,6 137,7 138,3 138,6 139,0 138,4 139,6 139,9
F Byggverksamhet 132,1 132,9 132,4 132,4 132,9 132,6 133,2 133,2
Timavlönade 129,7 130,1 129,2 128,9 129,4 129,4 129,8 129,5
Månadsavlönade 137,2 138,9 139,3 139,8 140,6 139,7 140,7 141,3
G Handel 132,1 133,3 133,7 134,1 134,7 133,9 135,1 135,8
Timavlönade 129,2 130,2 130,7 131,5 132,0 131,1 132,9 133,2
Månadsavlönade 132,3 133,6 134,0 134,3 135,0 134,2 135,3 136,0
45 Motorfordonshandel 127,2 127,1 128,1 128,9 130,0 128,5 130,5 130,8
Timavlönade 130,5 131,6 132,4 133,6 134,4 133,0 135,4 135,7
Månadsavlönade 126,2 125,6 126,7 127,3 128,6 127,0 128,8 129,1
46-47 Handel 132,9 134,4 134,7 135,0 135,6 134,9 135,9 136,7
H Transport och magas. 133,8 134,9 135,6 135,9 136,5 135,7 137,0 137,6
Timavlönade 133,7 134,7 135,5 135,7 136,2 135,5 136,9 137,5
Månadsavlönade 134,0 135,1 135,6 136,1 136,8 135,9 137,2 137,7
49-51 Transport 136,4 138,0 138,6 139,3 140,0 139,0 140,4 141,0
Timavlönade 137,6 138,6 139,3 140,0 140,6 139,6 141,2 141,7
Månadsavlönade 135,0 137,1 137,7 138,3 139,1 138,0 139,3 140,1
52 Stödtj. till transport 129,6 129,7 130,5 130,2 130,5 130,3 131,3 132,0
Timavlönade 128,0 128,2 130,1 128,0 127,9 128,5 129,2 131,3
Månadsavlönade 129,9 129,9 130,4 130,6 131,1 130,5 131,7 131,9
I Hotell och restaurang 127,2 128,6 128,8 129,2 129,6 129,1 129,9 130,6
J Information och kommunikation 131,6 133,2 133,9 134,2 134,8 134,0 135,1 135,3
61 Telekommunikation 134,6 136,5 137,2 137,6 138,3 137,4 138,5 138,6
Timavlönade 133,0 134,4 134,6 134,5 134,4 134,5 134,8 135,1
Månadsavlönade 134,8 136,8 137,5 137,9 138,6 137,7 138,8 138,9
62-63 IT- och informationstjänster 130,5 132,4 133,2 133,5 134,2 133,3 134,4 134,6
K Finans och försäkring 138,9 140,4 141,4 141,8 142,4 141,5 142,8 143,1
64,66 Finansförmedling 138,4 140,2 141,1 141,5 142,1 141,2 142,5 142,8
65 Försäkring 140,6 141,3 142,4 143,0 143,6 142,6 143,7 144,2
L Fastighetsverksamhet 135,1 133,9 133,8 133,8 134,1 133,9 134,4 135,1
M Juridik, ekonomi och vetenskap 131,6 132,5 132,9 133,1 133,6 133,0 134,2 134,6
69-70 Juridik och ekonomi 133,8 134,2 134,2 133,9 134,1 134,1 134,7 134,9
71-72 Teknisk service 131,4 132,4 132,9 133,3 134,0 133,2 134,5 134,9
N Företagstjänster 132,2 134,2 134,4 134,7 135,1 134,6 135,7 136,4
Timavlönade 126,9 128,4 128,7 128,8 129,2 128,8 130,2 130,7
Månadsavlönade 134,5 136,7 136,9 137,2 137,6 137,1 138,2 138,8
O Offentlig förvaltning 137,2 138,6 138,9 139,5 140,0 139,2 140,6 141,1
841 Offentlig förvaltning 137,0 137,9 137,8 138,0 138,1 137,9 138,8 139,2
842 Offentliga tjänster 136,9 139,0 139,6 140,5 141,5 140,1 142,2 142,7
P Utbildning 132,1 132,6 132,8 133,3 133,5 133,0 134,2 134,5
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 132,1 133,2 133,4 134,0 134,2 133,7 134,9 135,3
86 Hälso- och sjukvård 133,7 135,0 135,3 136,0 136,3 135,7 137,1 137,4
87-88 Sociala tjänster 130,0 130,7 130,8 131,3 131,4 131,0 132,1 132,4
R Kultur, nöje och fritid 130,4 131,2 131,4 131,7 132,1 131,6 132,7 133,1
S Annan serviceverks. 129,0 130,0 130,4 131,2 131,7 130,8 132,5 132,8
9491 Religiösa samfund 124,5 124,9 124,9 125,3 125,8 125,2 126,2 126,6
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2016, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 25.08.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 2:a kvartalet 2016, Tabellbilaga 8. Förtjänstnivåindex 2005=100 enligt näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2016/02/ati_2016_02_2016-08-25_tau_008_sv.html