Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 10. Index för ordinarie förtjänst 2010=100, procentuella förändringar

  2014 2015/1 2015/2 2015/3 2015/4 2015 2016/1* 2016/2*
Näringsgren Förändring                
Alla löntagare Årsförändring 1,5 1,3 1,2 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3
Kvartalsförändring . 0,1 0,2 0,3 0,4 . 0,3 0,3
Män Årsförändring 1,4 1,2 1,1 0,9 1,0 1,0 1,2 1,2
Kvartalsförändring . 0,1 0,2 0,2 0,5 . 0,3 0,3
Kvinnor Årsförändring 1,6 1,5 1,4 1,1 1,1 1,3 1,3 1,4
Kvartalsförändring . 0,2 0,2 0,3 0,3 . 0,4 0,3
Timavlönade Årsförändring 1,2 0,8 0,7 0,6 0,7 0,7 1,0 1,0
Kvartalsförändring . -0,1 0,0 0,1 0,6 . 0,2 0,1
Månadsavlönade Årsförändring 1,6 1,5 1,4 1,2 1,1 1,3 1,3 1,4
Kvartalsförändring . 0,2 0,3 0,3 0,4 . 0,4 0,3
Staten Årsförändring 1,9 2,1 2,0 1,7 1,7 1,9 1,9 2,0
Kvartalsförändring . 0,2 0,3 0,5 0,6 . 0,4 0,4
Kommuner Årsförändring 0,8 0,9 0,9 0,6 0,6 0,7 1,0 1,2
Kvartalsförändring . 0,1 0,1 0,3 0,1 . 0,6 0,2
Den privata sektorn Årsförändring 1,7 1,4 1,3 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3
Kvartalsförändring . 0,2 0,3 0,2 0,5 . 0,3 0,3
Övriga Årsförändring 1,2 1,4 1,4 1,3 1,2 1,3 1,5 1,5
Kvartalsförändring . 0,1 0,2 0,5 0,3 . 0,4 0,3
A Jord- och skogsbruk Årsförändring 0,8 1,0 1,2 1,5 1,9 1,4 2,2 1,7
Kvartalsförändring . 0,8 0,3 0,7 0,1 . 1,1 -0,1
C Tillverkning Årsförändring 1,6 1,2 1,0 0,9 1,1 1,1 1,3 1,2
Kvartalsförändring . -0,1 0,3 0,2 0,6 . 0,1 0,2
D El-, gas- och värmeförsörjning Årsförändring 1,8 1,0 1,4 1,6 1,6 1,4 1,2 1,0
Kvartalsförändring . 0,6 0,5 0,3 0,2 . 0,2 0,3
E Vattenförsörjning och avfall Årsförändring 1,4 0,7 0,6 0,3 0,4 0,5 0,9 1,0
Kvartalsförändring . -0,1 0,2 0,2 0,1 . 0,5 0,3
F Byggverksamhet Årsförändring 1,3 0,7 0,4 0,3 0,1 0,4 0,3 0,6
Kvartalsförändring . 0,0 -0,4 0,0 0,4 . 0,2 0,0
G Handel Årsförändring 2,5 2,0 1,7 1,3 1,2 1,6 1,3 1,6
Kvartalsförändring . 0,1 0,3 0,3 0,5 . 0,2 0,5
H Transport och magasinering Årsförändring 1,4 1,3 1,4 1,6 1,6 1,5 1,6 1,5
Kvartalsförändring . 0,4 0,5 0,3 0,4 . 0,4 0,4
I Hotell- och restaurangverksamhet Årsförändring 1,6 1,2 1,3 1,2 1,0 1,2 1,0 1,3
Kvartalsförändring . 0,2 0,2 0,3 0,3 . 0,2 0,5
J Information och kommunikation Årsförändring 1,4 1,3 1,3 1,4 1,6 1,4 1,4 1,1
Kvartalsförändring . 0,4 0,5 0,2 0,4 . 0,2 0,2
K Finans- och försäkringsverksamhet Årsförändring 1,3 1,5 1,5 1,6 1,8 1,6 1,7 1,2
Kvartalsförändring . 0,4 0,7 0,3 0,4 . 0,2 0,2
L Fastighetsverksamhet Årsförändring -0,3 -0,6 -0,4 -0,4 -0,4 -0,5 0,4 1,0
Kvartalsförändring . -0,5 -0,1 0,0 0,2 . 0,2 0,5
M Juridik, ekonomi och vetenskap Årsförändring 1,5 1,4 1,2 1,0 1,0 1,1 1,3 1,3
Kvartalsförändring . 0,2 0,3 0,2 0,4 . 0,4 0,3
N Uthyrning, fastighetstj. och andra företagstj. Årsförändring 2,7 2,9 2,1 1,3 0,9 1,8 1,1 1,5
Kvartalsförändring . 0,3 0,1 0,2 0,3 . 0,5 0,5
O Offentlig förvaltning och försvar Årsförändring 1,6 1,8 1,6 1,1 1,0 1,4 1,4 1,6
Kvartalsförändring . 0,0 0,2 0,4 0,4 . 0,4 0,3
P Utbildning Årsförändring 0,5 0,6 0,8 0,7 0,8 0,7 1,2 1,3
Kvartalsförändring . 0,1 0,1 0,4 0,2 . 0,5 0,2
Q Vård och omsorg; sociala tjänster Årsförändring 0,9 1,2 1,3 1,0 1,0 1,1 1,3 1,4
Kvartalsförändring . 0,2 0,2 0,5 0,2 . 0,5 0,2
R Kultur, nöje och fritid Årsförändring 1,9 1,4 1,2 0,8 0,7 1,1 1,2 1,3
Kvartalsförändring . 0,0 0,1 0,2 0,3 . 0,5 0,3
S Annan serviceverksamhet Årsförändring 1,1 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,9 1,9
Kvartalsförändring . 0,3 0,3 0,6 0,5 . 0,5 0,3
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2016, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 25.08.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 2:a kvartalet 2016, Tabellbilaga 10. Index för ordinarie förtjänst 2010=100, procentuella förändringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2016/02/ati_2016_02_2016-08-25_tau_010_sv.html