Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Index för ordinarie förtjänst 2010=100 enligt näringsgren (TOL 2008)

  2015/1 2015/2 2015/3 2015/4 2015 2016/1* 2016/2* 2016/3*
Näringsgren                
A Jord- och skogsbruk 110,5 110,8 111,6 111,7 111,2 112,9 112,7 113,1
Timavlönade 109,6 110,0 111,0 111,0 110,4 112,6 112,2 112,6
Månadsavlönade 112,2 112,3 112,7 113,0 112,5 113,4 113,8 113,9
C Tillverkning 110,0 110,3 110,6 111,3 110,6 111,4 111,7 111,9
Timavlönade 109,0 109,3 109,6 110,5 109,6 110,4 110,6 110,8
Månadsavlönade 110,8 111,1 111,4 111,9 111,3 112,2 112,5 112,7
10-11 Livsmedelsindustri 110,1 110,2 110,7 111,1 110,5 111,4 111,8 111,9
Timavlönade 108,5 108,8 109,3 109,6 109,1 110,1 110,4 110,5
Månadsavlönade 111,1 111,2 111,6 112,1 111,5 112,2 112,7 112,8
13-15 Textilvaru och kläder 112,8 112,9 113,5 113,5 113,2 114,1 114,3 114,4
Timavlönade 110,6 110,4 110,7 110,5 110,5 111,2 111,3 111,4
Månadsavlönade 115,6 116,2 117,2 117,5 116,6 118,0 118,3 118,4
16 Tillverkning av trä 112,1 112,6 113,1 113,5 112,8 114,0 114,2 114,3
Timavlönade 111,5 111,7 112,1 112,4 111,9 112,9 113,1 113,2
Månadsavlönade 113,5 114,6 115,4 116,0 114,9 116,4 116,7 116,8
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 111,5 111,7 112,0 112,5 111,9 112,6 113,0 113,1
Timavlönade 110,6 110,7 110,9 111,3 110,9 111,4 111,7 111,8
Månadsavlönade 113,2 113,7 114,2 114,6 113,9 114,9 115,4 115,6
19-22 Kemisk industri 110,4 110,7 111,5 111,8 111,1 112,3 112,6 112,8
Timavlönade 109,7 110,0 110,9 111,2 110,4 111,9 112,1 112,3
Månadsavlönade 111,1 111,3 112,0 112,3 111,7 112,7 113,0 113,2
23 Mineralprodukter 113,4 113,8 114,3 114,8 114,1 115,0 115,6 115,9
Timavlönade 108,6 108,9 109,4 109,5 109,1 109,9 110,4 110,7
Månadsavlönade 116,6 117,1 117,7 118,3 117,4 118,4 119,1 119,4
24-30 Metallindustri 109,0 109,4 109,5 110,5 109,6 110,5 110,6 110,8
Timavlönade 107,7 108,1 108,3 110,3 108,6 109,4 109,5 109,6
Månadsavlönade 109,7 110,0 110,1 110,6 110,1 111,0 111,2 111,5
24 Metallframställning, timavlönade 107,7 108,3 108,6 110,8 108,9 109,9 110,1 110,2
25 Metallvarutillverkning, timavlönade 107,8 108,1 108,2 110,2 108,6 109,3 109,4 109,6
26-27 Elektronik timavl. 111,4 112,0 112,2 114,4 112,5 113,5 113,6 113,7
28-30 Maskiner timavl. 106,3 106,6 106,5 108,4 106,9 107,5 107,7 107,8
31 Tillv. av möbler 112,0 112,2 112,6 113,1 112,5 113,2 113,4 113,8
Timavlönade 111,2 111,2 111,7 112,3 111,6 112,3 112,5 112,9
Månadsavlönade 113,7 114,2 114,5 114,7 114,3 115,0 115,4 115,6
D Energiproduktion 109,8 110,3 110,6 110,8 110,4 111,1 111,4 111,6
Timavlönade 110,1 110,4 110,6 110,7 110,5 110,8 111,0 111,4
Månadsavlönade 109,7 110,2 110,6 110,8 110,3 111,1 111,5 111,7
E Vattenförsörjning 109,3 109,6 109,7 109,8 109,6 110,4 110,7 110,8
Timavlönade 107,9 107,8 107,9 107,8 107,9 108,4 108,7 108,9
Månadsavlönade 110,7 111,2 111,5 111,8 111,3 112,2 112,5 112,7
F Byggverksamhet 110,0 109,6 109,6 110,1 109,8 110,4 110,6 110,7
Timavlönade 108,6 107,8 107,5 107,9 107,9 108,4 108,3 108,3
Månadsavlönade 113,1 113,4 113,8 114,4 113,7 114,6 115,3 115,5
G Handel 112,2 112,5 112,8 113,4 112,7 113,7 114,3 114,4
Timavlönade 110,0 110,4 111,1 111,5 110,8 112,2 112,5 112,6
Månadsavlönade 112,3 112,7 112,9 113,5 112,9 113,8 114,4 114,5
45 Motorfordonshandel 109,8 110,7 111,4 112,4 111,1 112,8 113,0 113,1
Timavlönade 110,3 111,0 112,0 112,7 111,5 113,5 113,7 113,8
Månadsavlönade 109,6 110,6 111,1 112,2 110,9 112,4 112,7 112,8
46-47 Handel 112,6 112,8 113,1 113,6 113,0 113,8 114,5 114,6
H Transport och magas. 110,6 111,2 111,5 111,9 111,3 112,4 112,8 112,8
Timavlönade 110,2 110,8 111,0 111,3 110,8 111,9 112,5 112,3
Månadsavlönade 111,0 111,5 111,9 112,5 111,7 112,7 113,2 113,3
49-51 Transport 112,4 112,9 113,5 114,0 113,2 114,4 114,9 115,0
Timavlönade 111,5 112,0 112,6 113,0 112,2 113,5 113,9 114,0
Månadsavlönade 113,3 113,9 114,4 115,0 114,2 115,2 115,9 116,0
52 Stödtj. till transport 107,1 107,8 107,5 107,7 107,5 108,4 109,0 108,6
Timavlönade 107,9 109,5 107,7 107,6 108,2 108,8 110,5 108,6
Månadsavlönade 106,8 107,1 107,4 107,8 107,3 108,2 108,4 108,5
I Hotell och restaurang 108,9 109,1 109,4 109,8 109,3 110,0 110,5 110,6
J Information och kommunikation 110,9 111,5 111,7 112,2 111,6 112,4 112,6 112,8
61 Telekommunikation 111,1 111,7 112,0 112,5 111,8 112,7 112,8 112,9
Timavlönade 110,3 110,4 110,4 110,3 110,3 110,6 110,8 110,9
Månadsavlönade 111,1 111,7 112,0 112,6 111,8 112,7 112,8 113,0
62-63 IT- och informationstjänster 111,0 111,7 111,9 112,5 111,8 112,7 112,9 113,0
K Finans och försäkring 110,9 111,7 112,0 112,5 111,8 112,7 113,0 113,2
64,66 Finansförmedling 111,4 112,2 112,5 112,9 112,3 113,3 113,5 113,7
65 Försäkring 109,2 110,0 110,4 110,9 110,1 111,0 111,3 111,5
L Fastighetsverksamhet 106,1 105,9 106,0 106,2 106,0 106,4 107,0 107,2
M Juridik, ekonomi och vetenskap 110,9 111,2 111,4 111,9 111,4 112,4 112,7 112,9
69-70 Juridik och ekonomi 110,3 110,3 110,1 110,2 110,2 110,7 110,9 111,1
71-72 Teknisk service 110,6 111,1 111,4 111,9 111,2 112,4 112,7 112,9
N Företagstjänster 112,9 113,1 113,3 113,7 113,2 114,2 114,8 115,0
Timavlönade 111,8 112,1 112,2 112,6 112,2 113,4 114,0 114,1
Månadsavlönade 113,2 113,4 113,7 114,0 113,6 114,4 115,0 115,2
O Offentlig förvaltning 112,2 112,5 112,9 113,3 112,7 113,8 114,2 114,3
841 Offentlig förvaltning 111,5 111,4 111,6 111,7 111,5 112,2 112,6 112,7
842 Offentliga tjänster 113,1 113,6 114,4 115,2 114,1 115,7 116,1 116,3
P Utbildning 109,2 109,3 109,8 110,0 109,6 110,5 110,7 110,9
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 110,4 110,6 111,1 111,3 110,9 111,9 112,2 112,3
86 Hälso- och sjukvård 111,8 112,1 112,6 112,9 112,3 113,5 113,8 113,9
87-88 Sociala tjänster 108,7 108,8 109,2 109,3 109,0 109,9 110,1 110,2
R Kultur, nöje och fritid 112,9 113,0 113,3 113,7 113,2 114,2 114,5 114,6
S Annan serviceverks. 109,6 109,9 110,6 111,1 110,3 111,7 112,0 112,1
9491 Religiösa samfund 107,7 107,6 108,0 108,4 107,9 108,8 109,1 109,2
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2016, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 3:e kvartalet 2016, Tabellbilaga 6. Index för ordinarie förtjänst 2010=100 enligt näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2016/03/ati_2016_03_2016-10-14_tau_006_sv.html