Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Förtjänstnivåindex 2005=100 enligt näringsgren (TOL 2008)

  2015/1 2015/2 2015/3 2015/4 2015 2016/1* 2016/2* 2016/3*
Näringsgren                
A Jord- och skogsbruk 132,6 133,0 133,9 134,0 133,4 135,5 135,3 135,7
Timavlönade 127,4 127,9 129,0 129,0 128,3 130,9 130,4 130,9
Månadsavlönade 136,2 136,3 136,8 137,1 136,6 137,7 138,1 138,3
C Tillverkning 129,4 129,8 130,1 130,9 130,1 130,9 131,2 131,4
Timavlönade 126,9 127,2 127,5 128,6 127,5 128,5 128,7 128,9
Månadsavlönade 131,5 132,0 132,3 132,9 132,2 132,9 133,3 133,5
10-11 Livsmedelsindustri 133,6 133,8 134,3 134,8 134,1 135,3 135,8 135,9
Timavlönade 129,9 130,2 130,8 131,2 130,5 131,8 132,2 132,3
Månadsavlönade 136,7 136,9 137,3 137,9 137,2 138,3 138,9 139,0
13-15 Textilvaru och kläder 130,1 130,2 130,9 130,9 130,5 134,6 134,9 135,0
Timavlönade 126,2 125,9 126,2 126,0 126,1 129,3 129,4 129,5
Månadsavlönade 137,1 137,8 138,8 139,3 138,2 143,6 144,0 144,2
16 Tillverkning av trä 134,6 135,2 135,8 136,3 135,5 136,9 137,1 137,2
Timavlönade 131,5 131,8 132,2 132,6 132,0 133,2 133,4 133,5
Månadsavlönade 142,0 143,4 144,5 145,2 143,8 145,6 146,0 146,2
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 132,2 132,5 132,9 133,4 132,8 133,5 134,0 134,1
Timavlönade 129,5 129,6 129,8 130,3 129,8 130,4 130,8 130,9
Månadsavlönade 138,0 138,6 139,1 139,7 138,8 140,0 140,6 140,8
19-22 Kemisk industri 130,9 131,3 132,1 132,5 131,7 133,6 133,9 134,2
Timavlönade 125,4 125,8 126,8 127,2 126,3 128,2 128,4 128,7
Månadsavlönade 136,9 137,2 138,0 138,3 137,6 139,6 139,9 140,2
23 Mineralprodukter 138,9 139,3 140,0 140,5 139,7 141,7 142,5 142,8
Timavlönade 134,0 134,3 134,9 135,1 134,6 135,9 136,6 136,8
Månadsavlönade 140,9 141,5 142,1 142,9 141,9 144,3 145,2 145,5
24-30 Metallindustri 126,9 127,3 127,4 128,6 127,6 127,9 128,1 128,3
Timavlönade 124,3 124,8 124,9 127,2 125,3 126,0 126,1 126,2
Månadsavlönade 127,9 128,4 128,4 129,1 128,4 128,6 128,9 129,1
24 Metallframställning, timavlönade 125,8 126,5 126,9 129,5 127,2 127,8 127,9 128,1
25 Metallvarutillverkning, timavlönade 126,3 126,7 126,8 129,1 127,3 128,0 128,1 128,2
26-27 Elektronik timavl. 128,6 129,2 129,5 132,0 129,8 130,6 130,8 130,9
28-30 Maskiner timavl. 121,0 121,3 121,3 123,4 121,8 122,2 122,4 122,5
31 Tillv. av möbler 131,1 131,3 131,8 132,3 131,6 132,7 133,0 133,4
Timavlönade 130,1 130,1 130,7 131,4 130,6 131,4 131,7 132,1
Månadsavlönade 136,0 136,6 137,0 137,2 136,7 138,2 138,7 138,9
D Energiproduktion 130,3 130,9 131,3 131,5 131,0 131,8 132,2 132,5
Timavlönade 124,6 125,0 125,2 125,3 125,0 125,4 125,6 126,1
Månadsavlönade 133,0 133,6 134,1 134,3 133,8 134,7 135,2 135,4
E Vattenförsörjning 136,0 136,2 136,5 136,6 136,3 137,0 137,4 137,6
Timavlönade 126,0 125,9 126,1 125,9 126,0 126,6 127,0 127,2
Månadsavlönade 137,7 138,3 138,6 139,0 138,4 139,1 139,4 139,6
F Byggverksamhet 132,9 132,4 132,4 132,9 132,6 133,4 133,6 133,7
Timavlönade 130,1 129,2 128,9 129,4 129,4 129,9 129,8 129,9
Månadsavlönade 138,9 139,3 139,8 140,6 139,7 141,0 141,8 142,0
G Handel 133,3 133,7 134,1 134,7 133,9 135,1 135,9 136,0
Timavlönade 130,2 130,7 131,5 132,0 131,1 132,9 133,2 133,4
Månadsavlönade 133,6 134,0 134,3 135,0 134,2 135,4 136,1 136,2
45 Motorfordonshandel 127,1 128,1 128,9 130,0 128,5 130,5 130,8 130,9
Timavlönade 131,6 132,4 133,6 134,4 133,0 135,4 135,7 135,8
Månadsavlönade 125,6 126,7 127,3 128,6 127,0 128,8 129,1 129,3
46-47 Handel 134,4 134,7 135,0 135,6 134,9 136,0 136,8 136,9
H Transport och magas. 134,9 135,6 135,9 136,5 135,7 137,1 137,6 137,6
Timavlönade 134,7 135,5 135,7 136,2 135,5 136,9 137,5 137,3
Månadsavlönade 135,1 135,6 136,1 136,8 135,9 137,2 137,8 137,9
49-51 Transport 138,0 138,6 139,3 140,0 139,0 140,4 141,1 141,2
Timavlönade 138,6 139,3 140,0 140,6 139,6 141,2 141,7 141,8
Månadsavlönade 137,1 137,7 138,3 139,1 138,0 139,4 140,2 140,3
52 Stödtj. till transport 129,7 130,5 130,2 130,5 130,3 131,3 132,0 131,5
Timavlönade 128,2 130,1 128,0 127,9 128,5 129,3 131,3 129,1
Månadsavlönade 129,9 130,4 130,6 131,1 130,5 131,7 131,9 132,1
I Hotell och restaurang 128,6 128,8 129,2 129,6 129,1 130,0 130,6 130,8
J Information och kommunikation 133,2 133,9 134,2 134,8 134,0 134,8 135,1 135,2
61 Telekommunikation 136,5 137,2 137,6 138,3 137,4 138,2 138,3 138,4
Timavlönade 134,4 134,6 134,5 134,4 134,5 134,7 135,0 135,2
Månadsavlönade 136,8 137,5 137,9 138,6 137,7 138,4 138,6 138,7
62-63 IT- och informationstjänster 132,4 133,2 133,5 134,2 133,3 134,0 134,3 134,5
K Finans och försäkring 140,4 141,4 141,8 142,4 141,5 143,0 143,3 143,6
64,66 Finansförmedling 140,2 141,1 141,5 142,1 141,2 142,7 143,0 143,3
65 Försäkring 141,3 142,4 143,0 143,6 142,6 143,9 144,3 144,6
L Fastighetsverksamhet 133,9 133,8 133,8 134,1 133,9 134,5 135,2 135,5
M Juridik, ekonomi och vetenskap 132,5 132,9 133,1 133,6 133,0 134,3 134,7 134,9
69-70 Juridik och ekonomi 134,2 134,2 133,9 134,1 134,1 134,9 135,2 135,4
71-72 Teknisk service 132,4 132,9 133,3 134,0 133,2 134,6 134,9 135,2
N Företagstjänster 134,2 134,4 134,7 135,1 134,6 135,9 136,6 136,8
Timavlönade 128,4 128,7 128,8 129,2 128,8 130,2 130,8 131,0
Månadsavlönade 136,7 136,9 137,2 137,6 137,1 138,4 139,1 139,4
O Offentlig förvaltning 138,6 138,9 139,5 140,0 139,2 140,7 141,2 141,3
841 Offentlig förvaltning 137,9 137,8 138,0 138,1 137,9 138,8 139,2 139,3
842 Offentliga tjänster 139,0 139,6 140,5 141,5 140,1 142,2 142,7 142,8
P Utbildning 132,6 132,8 133,3 133,5 133,0 134,2 134,5 134,6
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 133,2 133,4 134,0 134,2 133,7 135,0 135,3 135,4
86 Hälso- och sjukvård 135,0 135,3 136,0 136,3 135,7 137,2 137,5 137,6
87-88 Sociala tjänster 130,7 130,8 131,3 131,4 131,0 132,1 132,4 132,5
R Kultur, nöje och fritid 131,2 131,4 131,7 132,1 131,6 132,8 133,2 133,3
S Annan serviceverks. 130,0 130,4 131,2 131,7 130,8 132,4 132,8 132,9
9491 Religiösa samfund 124,9 124,9 125,3 125,8 125,2 126,2 126,6 126,7
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2016, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 3:e kvartalet 2016, Tabellbilaga 8. Förtjänstnivåindex 2005=100 enligt näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2016/03/ati_2016_03_2016-10-14_tau_008_sv.html