Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Index för ordinarie förtjänst 2010=100 enligt näringsgren (TOL 2008)

  2015/3 2015/4 2015 2016/1* 2016/2* 2016/3* 2016/4* 2016*
Näringsgren                
A Jord- och skogsbruk 111,6 111,7 111,2 112,9 112,7 113,1 112,9 112,9
Timavlönade 111,0 111,0 110,4 112,6 112,2 112,6 112,2 112,4
Månadsavlönade 112,7 113,0 112,5 113,4 113,8 113,9 114,1 113,8
C Tillverkning 110,6 111,3 110,6 111,4 111,7 111,9 112,3 111,8
Timavlönade 109,6 110,5 109,6 110,4 110,6 110,8 111,5 110,8
Månadsavlönade 111,4 111,9 111,3 112,2 112,5 112,7 112,9 112,6
10-11 Livsmedelsindustri 110,7 111,1 110,5 111,4 111,8 111,9 112,1 111,8
Timavlönade 109,3 109,6 109,1 110,1 110,4 110,5 110,6 110,4
Månadsavlönade 111,6 112,1 111,5 112,2 112,7 112,8 113,1 112,7
13-15 Textilvaru och kläder 113,5 113,5 113,2 114,1 114,3 114,4 114,6 114,4
Timavlönade 110,7 110,5 110,5 111,2 111,3 111,4 111,6 111,4
Månadsavlönade 117,2 117,5 116,6 118,0 118,3 118,4 118,7 118,3
16 Tillverkning av trä 113,1 113,5 112,8 114,0 114,2 114,3 114,5 114,3
Timavlönade 112,1 112,4 111,9 112,9 113,1 113,2 113,4 113,2
Månadsavlönade 115,4 116,0 114,9 116,4 116,7 116,8 117,0 116,7
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 112,0 112,5 111,9 112,6 113,0 113,1 113,3 113,0
Timavlönade 110,9 111,3 110,9 111,4 111,7 111,8 112,0 111,7
Månadsavlönade 114,2 114,6 113,9 114,9 115,4 115,6 115,8 115,4
19-22 Kemisk industri 111,5 111,8 111,1 112,3 112,6 112,8 113,0 112,7
Timavlönade 110,9 111,2 110,4 111,9 112,1 112,3 112,5 112,2
Månadsavlönade 112,0 112,3 111,7 112,7 113,0 113,2 113,4 113,1
23 Mineralprodukter 114,3 114,8 114,1 115,0 115,6 115,9 116,1 115,6
Timavlönade 109,4 109,5 109,1 109,9 110,4 110,7 110,9 110,5
Månadsavlönade 117,7 118,3 117,4 118,4 119,1 119,4 119,6 119,1
24-30 Metallindustri 109,5 110,5 109,6 110,5 110,6 110,8 111,5 110,9
Timavlönade 108,3 110,3 108,6 109,4 109,5 109,6 111,2 109,9
Månadsavlönade 110,1 110,6 110,1 111,0 111,2 111,5 111,7 111,4
24 Metallframställning, timavlönade 108,6 110,8 108,9 109,9 110,1 110,2 111,7 110,5
25 Metallvarutillverkning, timavlönade 108,2 110,2 108,6 109,3 109,4 109,6 111,1 109,9
26-27 Elektronik timavl. 112,2 114,4 112,5 113,5 113,6 113,7 115,4 114,1
28-30 Maskiner timavl. 106,5 108,4 106,9 107,5 107,7 107,8 109,3 108,1
31 Tillv. av möbler 112,6 113,1 112,5 113,2 113,4 113,8 114,2 113,7
Timavlönade 111,7 112,3 111,6 112,3 112,5 112,9 113,4 112,8
Månadsavlönade 114,5 114,7 114,3 115,0 115,4 115,6 115,9 115,5
D Energiproduktion 110,6 110,8 110,4 111,1 111,4 111,6 111,9 111,5
Timavlönade 110,6 110,7 110,5 110,8 111,0 111,4 111,7 111,2
Månadsavlönade 110,6 110,8 110,3 111,1 111,5 111,7 111,9 111,6
E Vattenförsörjning 109,7 109,8 109,6 110,4 110,7 110,8 111,1 110,7
Timavlönade 107,9 107,8 107,9 108,4 108,7 108,9 109,2 108,8
Månadsavlönade 111,5 111,8 111,3 112,2 112,5 112,7 112,9 112,6
F Byggverksamhet 109,6 110,1 109,8 110,4 110,6 110,7 111,3 110,8
Timavlönade 107,5 107,9 107,9 108,4 108,3 108,3 109,2 108,5
Månadsavlönade 113,8 114,4 113,7 114,6 115,3 115,5 115,7 115,3
G Handel 112,8 113,4 112,7 113,7 114,3 114,4 114,6 114,2
Timavlönade 111,1 111,5 110,8 112,2 112,5 112,6 112,9 112,6
Månadsavlönade 112,9 113,5 112,9 113,8 114,4 114,5 114,7 114,4
45 Motorfordonshandel 111,4 112,4 111,1 112,8 113,0 113,1 113,3 113,1
Timavlönade 112,0 112,7 111,5 113,5 113,7 113,8 114,1 113,8
Månadsavlönade 111,1 112,2 110,9 112,4 112,7 112,8 113,0 112,7
46-47 Handel 113,1 113,6 113,0 113,8 114,5 114,6 114,8 114,4
H Transport och magas. 111,5 111,9 111,3 112,4 112,8 112,8 113,1 112,8
Timavlönade 111,0 111,3 110,8 111,9 112,5 112,3 112,6 112,3
Månadsavlönade 111,9 112,5 111,7 112,7 113,2 113,3 113,5 113,2
49-51 Transport 113,5 114,0 113,2 114,4 114,9 115,0 115,3 114,9
Timavlönade 112,6 113,0 112,2 113,5 113,9 114,0 114,4 114,0
Månadsavlönade 114,4 115,0 114,2 115,2 115,9 116,0 116,2 115,8
52 Stödtj. till transport 107,5 107,7 107,5 108,4 109,0 108,6 108,7 108,6
Timavlönade 107,7 107,6 108,2 108,8 110,5 108,6 108,6 109,1
Månadsavlönade 107,4 107,8 107,3 108,2 108,4 108,5 108,7 108,5
I Hotell och restaurang 109,4 109,8 109,3 110,0 110,5 110,6 110,8 110,5
J Information och kommunikation 111,7 112,2 111,6 112,4 112,6 112,8 113,0 112,7
61 Telekommunikation 112,0 112,5 111,8 112,7 112,8 112,9 113,1 112,9
Timavlönade 110,4 110,3 110,3 110,6 110,8 110,9 111,0 110,8
Månadsavlönade 112,0 112,6 111,8 112,7 112,8 113,0 113,2 112,9
62-63 IT- och informationstjänster 111,9 112,5 111,8 112,7 112,9 113,0 113,2 113,0
K Finans och försäkring 112,0 112,5 111,8 112,7 113,0 113,2 113,5 113,1
64,66 Finansförmedling 112,5 112,9 112,3 113,3 113,5 113,7 113,9 113,6
65 Försäkring 110,4 110,9 110,1 111,0 111,3 111,5 111,9 111,4
L Fastighetsverksamhet 106,0 106,2 106,0 106,4 107,0 107,2 107,4 107,0
M Juridik, ekonomi och vetenskap 111,4 111,9 111,4 112,4 112,7 112,9 113,1 112,7
69-70 Juridik och ekonomi 110,1 110,2 110,2 110,7 110,9 111,1 111,4 111,0
71-72 Teknisk service 111,4 111,9 111,2 112,4 112,7 112,9 113,1 112,8
N Företagstjänster 113,3 113,7 113,2 114,2 114,8 115,0 115,2 114,8
Timavlönade 112,2 112,6 112,2 113,4 114,0 114,1 114,3 113,9
Månadsavlönade 113,7 114,0 113,6 114,4 115,0 115,2 115,4 115,0
O Offentlig förvaltning 112,9 113,3 112,7 113,8 114,2 114,3 114,6 114,2
841 Offentlig förvaltning 111,6 111,7 111,5 112,2 112,6 112,7 112,8 112,6
842 Offentliga tjänster 114,4 115,2 114,1 115,7 116,1 116,3 116,5 116,2
P Utbildning 109,8 110,0 109,6 110,5 110,7 110,9 111,0 110,8
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 111,1 111,3 110,9 111,9 112,2 112,3 112,4 112,2
86 Hälso- och sjukvård 112,6 112,9 112,3 113,5 113,8 113,9 114,0 113,8
87-88 Sociala tjänster 109,2 109,3 109,0 109,9 110,1 110,2 110,3 110,1
R Kultur, nöje och fritid 113,3 113,7 113,2 114,2 114,5 114,6 114,8 114,5
S Annan serviceverks. 110,6 111,1 110,3 111,7 112,0 112,1 112,3 112,0
9491 Religiösa samfund 108,0 108,4 107,9 108,8 109,1 109,2 109,4 109,1
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2016, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 03.02.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 4:e kvartalet 2016, Tabellbilaga 6. Index för ordinarie förtjänst 2010=100 enligt näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2016/04/ati_2016_04_2017-02-03_tau_006_sv.html