Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Index för ordinarie förtjänst 2015=100 enligt näringsgren (TOL 2008) (Tabellbilagan har korrigerats 4.6.2018.)

  2015/1 2015/2 2015/3 2015/4 2015 2016/1* 2016/2* 2016/3* 2016/4* 2016* 2017/1*
Näringsgren                      
A Jord- och skogsbruk 99,5 99,7 100,4 100,4 100,0 101,3 101,2 101,4 101,3 101,3 101,8
Timavlönade 99,7 99,8 100,2 100,3 100,0 101,1 101,1 101,3 101,4 101,2 101,6
Månadsavlönade 99,4 99,7 100,4 100,5 100,0 101,3 101,2 101,5 101,3 101,3 101,8
C Tillverkning 99,5 99,8 100,0 100,6 100,0 100,8 101,0 101,2 101,6 101,1 101,5
Timavlönade 99,5 99,7 100,0 100,8 100,0 100,7 100,9 101,0 101,7 101,1 101,3
Månadsavlönade 99,5 99,9 100,1 100,5 100,0 100,8 101,1 101,3 101,5 101,2 101,6
10-11 Livsmedelsindustri 99,6 99,8 100,1 100,5 100,0 100,8 101,2 101,3 101,4 101,2 101,4
Timavlönade 99,4 99,7 100,2 100,7 100,0 101,1 101,4 101,5 101,6 101,4 101,6
Månadsavlönade 99,7 99,8 100,0 100,5 100,0 100,6 101,1 101,2 101,4 101,0 101,4
13-15 Textilvaru och kläder 99,4 99,7 100,4 100,6 100,0 101,1 101,3 101,4 101,6 101,3 101,6
Timavlönade 99,8 99,8 100,2 100,2 100,0 100,9 101,1 101,2 101,3 101,1 101,3
Månadsavlönade 99,1 99,6 100,5 100,8 100,0 101,2 101,5 101,6 101,8 101,5 101,8
16 Tillverkning av trä 99,3 99,8 100,3 100,6 100,0 101,1 101,2 101,3 101,5 101,3 101,5
Timavlönade 99,5 99,8 100,2 100,5 100,0 101,0 101,2 101,3 101,4 101,2 101,4
Månadsavlönade 99,0 99,8 100,4 100,8 100,0 101,1 101,4 101,5 101,6 101,4 101,6
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 99,6 99,8 100,1 100,5 100,0 100,7 101,0 101,1 101,3 101,0 101,3
Timavlönade 99,7 99,8 100,0 100,4 100,0 100,5 100,8 100,9 101,0 100,8 101,0
Månadsavlönade 99,4 99,8 100,2 100,6 100,0 100,9 101,3 101,4 101,6 101,3 101,7
19-22 Kemisk industri 99,4 99,7 100,3 100,6 100,0 101,1 101,3 101,5 101,7 101,4 101,7
Timavlönade 99,3 99,6 100,4 100,7 100,0 101,3 101,5 101,7 101,9 101,6 101,9
Månadsavlönade 99,5 99,7 100,3 100,5 100,0 100,9 101,1 101,3 101,5 101,2 101,5
23 Mineralprodukter 99,4 99,8 100,2 100,6 100,0 100,8 101,3 101,5 101,7 101,3 101,7
Timavlönade 99,6 99,8 100,2 100,4 100,0 100,7 101,2 101,4 101,6 101,2 101,6
Månadsavlönade 99,3 99,7 100,3 100,8 100,0 100,9 101,5 101,7 101,9 101,5 101,9
24-30 Metallindustri 99,5 99,8 99,9 100,8 100,0 100,8 101,0 101,1 101,7 101,1 101,5
Timavlönade 99,3 99,6 99,7 101,4 100,0 100,6 100,7 100,8 102,3 101,1 101,2
Månadsavlönade 99,6 99,9 100,0 100,5 100,0 100,8 101,0 101,2 101,4 101,1 101,6
24 Metallframställning, timavlönade 99,0 99,5 99,8 101,8 100,0 101,0 101,1 101,2 102,6 101,5 101,6
25 Metallvarutillverkning, timavlönade 99,4 99,6 99,6 101,4 100,0 100,6 100,7 100,8 102,2 101,0 101,2
26-27 Elektronik timavl. 99,0 99,5 99,8 101,7 100,0 100,9 101,0 101,1 102,6 101,4 101,6
28-30 Maskiner timavl. 99,5 99,7 99,6 101,2 100,0 100,4 100,5 100,6 102,1 100,9 101,0
31 Tillv. av möbler 99,7 99,8 100,1 100,3 100,0 100,5 100,7 101,0 101,3 100,9 101,3
Timavlönade 100,1 99,8 99,9 100,2 100,0 100,2 100,4 100,7 101,2 100,6 101,2
Månadsavlönade 99,2 99,9 100,3 100,6 100,0 100,8 101,2 101,4 101,6 101,2 101,6
D Energiproduktion 99,5 99,9 100,2 100,4 100,0 100,8 101,2 101,6 101,9 101,4 101,9
Timavlönade 99,7 100,0 100,1 100,1 100,0 100,4 100,7 101,1 101,4 100,9 101,4
Månadsavlönade 99,4 99,9 100,3 100,4 100,0 100,9 101,4 101,7 102,0 101,5 102,0
E Vattenförsörjning 99,3 99,8 100,2 100,7 100,0 101,1 101,4 101,6 101,8 101,5 101,8
Timavlönade 100,0 100,0 100,1 100,0 100,0 100,5 100,8 100,9 101,2 100,8 101,2
Månadsavlönade 98,9 99,7 100,3 101,1 100,0 101,4 101,7 101,9 102,1 101,8 102,1
F Byggverksamhet 99,8 99,7 99,9 100,5 100,0 100,8 101,0 101,2 101,7 101,2 101,8
Timavlönade 100,0 99,7 99,8 100,5 100,0 101,0 100,9 100,9 101,8 101,1 102,0
Månadsavlönade 99,7 99,8 100,1 100,5 100,0 100,6 101,2 101,4 101,6 101,2 101,7
G Handel 99,5 99,8 100,1 100,6 100,0 100,9 101,4 101,5 101,7 101,4 101,7
Timavlönade 99,0 99,6 100,4 101,0 100,0 101,7 102,0 102,1 102,3 102,0 102,3
Månadsavlönade 99,5 99,8 100,1 100,6 100,0 100,8 101,4 101,5 101,7 101,3 101,7
45 Motorfordonshandel 98,7 99,6 100,3 101,3 100,0 101,7 101,9 102,0 102,2 101,9 102,2
Timavlönade 98,9 99,5 100,5 101,1 100,0 101,9 102,1 102,2 102,4 102,1 102,4
Månadsavlönade 98,7 99,6 100,3 101,4 100,0 101,6 101,8 101,9 102,1 101,9 102,1
46-47 Handel 99,6 99,8 100,1 100,5 100,0 100,7 101,3 101,4 101,6 101,3 101,6
H Transport och magas. 99,6 99,9 100,1 100,4 100,0 100,8 101,1 101,2 101,4 101,1 101,4
Timavlönade 99,5 100,0 100,1 100,4 100,0 100,9 101,3 101,2 101,5 101,2 101,5
Månadsavlönade 99,6 99,9 100,0 100,4 100,0 100,7 101,0 101,1 101,3 101,0 101,4
49-51 Transport 99,6 99,9 100,1 100,4 100,0 100,7 101,1 101,2 101,5 101,2 101,5
Timavlönade 99,7 99,9 100,1 100,3 100,0 100,7 101,1 101,2 101,5 101,1 101,5
Månadsavlönade 99,5 99,8 100,1 100,6 100,0 100,7 101,2 101,3 101,5 101,2 101,5
52 Stödtj. till transport 99,9 100,2 99,8 100,1 100,0 100,6 101,0 100,8 100,9 100,8 101,1
Timavlönade 99,4 101,1 99,7 99,8 100,0 100,8 102,5 100,7 100,7 101,2 101,4
Månadsavlönade 100,0 100,0 99,9 100,1 100,0 100,5 100,7 100,8 101,0 100,7 101,1
I Hotell och restaurang 99,6 99,8 100,1 100,5 100,0 100,7 101,2 101,2 101,3 101,1 101,3
J Information och kommunikation 99,3 99,9 100,2 100,6 100,0 100,8 101,0 101,2 101,4 101,1 101,4
61 Telekommunikation 99,2 100,0 100,2 100,5 100,0 100,6 100,8 100,8 101,0 100,8 101,0
Timavlönade 99,6 100,0 100,1 100,3 100,0 100,6 100,8 100,9 101,0 100,8 101,0
Månadsavlönade 99,2 100,0 100,2 100,6 100,0 100,6 100,7 100,8 101,0 100,8 101,0
62-63 IT- och informationstjänster 99,2 99,9 100,2 100,7 100,0 100,9 101,1 101,2 101,5 101,2 101,5
K Finans och försäkring 99,5 100,0 100,1 100,4 100,0 100,7 100,9 101,1 101,3 101,0 101,5
64,66 Finansförmedling 99,6 100,0 100,1 100,3 100,0 100,6 100,8 101,0 101,2 100,9 101,4
65 Försäkring 99,1 99,9 100,3 100,7 100,0 100,8 101,1 101,3 101,6 101,2 101,6
L Fastighetsverksamhet 100,2 100,0 99,9 100,0 100,0 100,2 100,8 101,0 101,2 100,8 101,2
M Juridik, ekonomi och vetenskap 99,9 100,0 100,0 100,2 100,0 100,6 100,9 101,1 101,3 101,0 101,5
69-70 Juridik och ekonomi 100,0 100,1 99,9 100,1 100,0 100,5 100,7 100,9 101,1 100,8 101,3
71-72 Teknisk service 99,5 99,9 100,1 100,5 100,0 101,0 101,3 101,5 101,8 101,4 101,9
N Företagstjänster 99,7 99,8 100,1 100,4 100,0 100,9 101,4 101,5 101,7 101,4 101,9
Timavlönade 99,5 99,9 100,1 100,5 100,0 101,2 101,7 101,8 102,0 101,7 102,3
Månadsavlönade 99,7 99,8 100,1 100,4 100,0 100,8 101,3 101,4 101,6 101,3 101,8
O Offentlig förvaltning 99,6 99,8 100,1 100,5 100,0 100,9 101,2 101,3 101,4 101,2 101,5
841 Offentlig förvaltning 100,0 99,9 100,0 100,1 100,0 100,5 100,8 100,9 101,0 100,8 101,1
842 Offentliga tjänster 99,2 99,6 100,2 101,0 100,0 101,4 101,6 101,7 101,8 101,6 101,9
P Utbildning 99,7 99,8 100,2 100,4 100,0 100,8 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 99,6 99,8 100,2 100,4 100,0 100,8 101,0 101,0 101,1 101,0 101,1
86 Hälso- och sjukvård 99,5 99,8 100,3 100,5 100,0 100,9 101,0 101,0 101,0 101,0 101,1
87-88 Sociala tjänster 99,7 99,8 100,2 100,3 100,0 100,8 101,0 101,0 101,1 101,0 101,2
R Kultur, nöje och fritid 99,2 99,7 100,3 100,7 100,0 101,2 101,5 101,6 101,8 101,5 101,9
S Annan serviceverks. 99,6 99,7 100,2 100,5 100,0 101,0 101,3 101,4 101,6 101,3 101,7
9491 Religiösa samfund 99,8 99,7 100,1 100,4 100,0 100,8 101,1 101,2 101,4 101,1 101,5
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2017, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Reetta Moilanen


Uppdaterad 30.05.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 1:a kvartalet 2017, Tabellbilaga 6. Index för ordinarie förtjänst 2015=100 enligt näringsgren (TOL 2008) (Tabellbilagan har korrigerats 4.6.2018.) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2017/01/ati_2017_01_2017-05-30_tau_006_sv.html