Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Förtjänstnivåindex 2010=100 enligt näringsgren (TOL 2008)

  2015/1 2015/2 2015/3 2015/4 2015 2016/1* 2016/2* 2016/3* 2016/4* 2016* 2017/1*
Näringsgren                      
A Jord- och skogsbruk 110,3 110,6 111,4 111,5 111,0 112,4 112,4 112,6 112,5 112,5 112,9
Timavlönade 109,6 110,0 110,9 111,0 110,4 111,9 111,9 112,1 112,2 112,0 112,5
Månadsavlönade 111,7 111,8 112,2 112,5 112,0 113,4 113,3 113,6 113,4 113,4 113,8
C Tillverkning 110,5 110,8 111,0 111,8 111,0 111,8 112,0 112,2 112,6 112,2 112,5
Timavlönade 109,1 109,4 109,6 110,6 109,7 110,5 110,7 110,9 111,6 110,9 111,1
Månadsavlönade 111,5 111,9 112,2 112,7 112,1 112,7 113,0 113,2 113,4 113,1 113,6
10-11 Livsmedelsindustri 109,6 109,8 110,2 110,7 110,1 111,0 111,5 111,6 111,8 111,5 111,8
Timavlönade 108,3 108,6 109,1 109,4 108,9 109,9 110,2 110,3 110,5 110,2 110,5
Månadsavlönade 110,5 110,7 111,0 111,5 110,9 111,8 112,3 112,4 112,6 112,3 112,6
13-15 Textilvaru och kläder 112,9 113,0 113,5 113,6 113,2 116,9 117,1 117,2 117,4 117,1 117,4
Timavlönade 110,5 110,3 110,5 110,3 110,4 113,7 113,8 113,9 114,0 113,9 114,0
Månadsavlönade 116,0 116,6 117,5 117,9 117,0 121,2 121,5 121,6 121,9 121,5 121,9
16 Tillverkning av trä 113,7 114,2 114,7 115,2 114,5 115,6 115,8 116,0 116,1 115,9 116,1
Timavlönade 113,1 113,3 113,6 114,0 113,5 114,5 114,7 114,8 114,9 114,7 115,0
Månadsavlönade 115,2 116,3 117,2 117,8 116,6 118,1 118,4 118,5 118,6 118,4 118,7
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 112,9 113,2 113,5 113,9 113,4 114,0 114,4 114,5 114,7 114,4 114,8
Timavlönade 112,0 112,1 112,3 112,8 112,3 112,7 113,1 113,2 113,3 113,1 113,3
Månadsavlönade 114,6 115,1 115,6 116,0 115,3 116,3 116,8 116,9 117,1 116,8 117,2
19-22 Kemisk industri 110,1 110,4 111,1 111,4 110,7 112,4 112,6 112,8 113,1 112,7 113,1
Timavlönade 107,1 107,5 108,3 108,6 107,9 109,5 109,7 110,0 110,2 109,8 110,2
Månadsavlönade 112,8 113,0 113,7 113,9 113,3 115,0 115,2 115,4 115,6 115,3 115,6
23 Mineralprodukter 113,9 114,3 114,9 115,3 114,6 116,2 116,8 117,0 117,3 116,8 117,3
Timavlönade 108,8 109,1 109,6 109,7 109,3 110,2 110,8 111,0 111,2 110,8 111,2
Månadsavlönade 117,4 117,9 118,4 119,1 118,2 120,4 121,1 121,3 121,5 121,1 121,5
24-30 Metallindustri 109,8 110,1 110,2 111,3 110,3 110,7 110,9 111,1 111,7 111,1 111,5
Timavlönade 108,3 108,7 108,8 110,8 109,2 109,8 109,9 110,1 111,6 110,4 110,5
Månadsavlönade 110,5 110,9 110,9 111,5 111,0 111,1 111,3 111,6 111,8 111,4 112,0
24 Metallframställning, timavlönade 108,9 109,5 109,9 112,1 110,1 110,5 110,7 110,8 112,3 111,1 111,2
25 Metallvarutillverkning, timavlönade 107,4 107,7 107,8 109,8 108,2 108,8 108,9 109,0 110,5 109,3 109,4
26-27 Elektronik timavl. 112,5 113,0 113,3 115,5 113,6 114,6 114,7 114,9 116,5 115,2 115,3
28-30 Maskiner timavl. 107,0 107,3 107,3 109,2 107,7 108,3 108,4 108,5 110,0 108,8 108,9
31 Tillv. av möbler 110,8 111,0 111,4 111,8 111,2 112,2 112,5 112,9 113,2 112,7 113,2
Timavlönade 109,0 109,0 109,4 110,0 109,4 110,0 110,3 110,7 111,1 110,5 111,1
Månadsavlönade 114,5 115,0 115,3 115,5 115,1 116,5 116,9 117,1 117,3 116,9 117,3
D Energiproduktion 109,3 109,8 110,1 110,3 109,9 110,4 110,9 111,3 111,6 111,0 111,6
Timavlönade 109,9 110,2 110,3 110,4 110,2 110,8 111,2 111,5 111,8 111,3 111,8
Månadsavlönade 109,1 109,6 110,0 110,2 109,7 110,3 110,8 111,2 111,5 111,0 111,5
E Vattenförsörjning 109,5 109,7 109,9 110,0 109,8 110,2 110,6 110,8 111,0 110,6 110,7
Timavlönade 107,6 107,6 107,7 107,6 107,6 108,0 108,4 108,5 108,8 108,4 108,6
Månadsavlönade 111,3 111,8 112,0 112,4 111,9 112,4 112,8 113,0 113,2 112,9 112,8
F Byggverksamhet 109,8 109,4 109,3 109,8 109,6 110,1 110,4 110,6 111,1 110,6 111,2
Timavlönade 108,3 107,6 107,3 107,7 107,7 108,2 108,1 108,2 109,0 108,4 109,2
Månadsavlönade 112,6 113,0 113,4 114,0 113,3 114,3 114,9 115,1 115,4 114,9 115,4
G Handel 112,0 112,4 112,7 113,3 112,6 113,6 114,2 114,3 114,6 114,2 114,6
Timavlönade 109,8 110,2 110,9 111,3 110,5 112,1 112,3 112,5 112,7 112,4 112,7
Månadsavlönade 112,2 112,5 112,8 113,4 112,7 113,7 114,4 114,5 114,7 114,3 114,7
45 Motorfordonshandel 109,3 110,2 110,9 111,8 110,6 112,3 112,5 112,6 112,8 112,5 112,8
Timavlönade 109,9 110,6 111,6 112,2 111,1 113,1 113,3 113,5 113,7 113,4 113,6
Månadsavlönade 109,1 110,0 110,6 111,7 110,3 111,9 112,1 112,3 112,5 112,2 112,5
46-47 Handel 112,5 112,8 113,0 113,5 113,0 113,8 114,5 114,6 114,9 114,5 114,9
H Transport och magas. 110,5 111,1 111,4 111,8 111,2 112,2 112,6 112,7 112,9 112,6 112,9
Timavlönade 110,0 110,6 110,7 111,1 110,6 111,7 112,2 112,0 112,3 112,0 112,4
Månadsavlönade 111,0 111,5 111,9 112,5 111,7 112,8 113,2 113,3 113,5 113,2 113,5
49-51 Transport 112,2 112,7 113,2 113,8 113,0 114,1 114,5 114,6 114,9 114,5 114,9
Timavlönade 111,0 111,6 112,1 112,6 111,8 113,0 113,4 113,5 113,9 113,5 113,9
Månadsavlönade 113,2 113,8 114,3 114,9 114,1 115,1 115,6 115,8 116,0 115,6 115,9
52 Stödtj. till transport 107,2 107,9 107,6 107,9 107,6 108,4 108,9 108,7 108,8 108,7 109,0
Timavlönade 108,2 109,8 108,0 107,9 108,4 109,1 110,8 108,9 108,9 109,4 109,6
Månadsavlönade 106,9 107,2 107,5 107,9 107,4 108,3 108,5 108,6 108,8 108,6 108,9
I Hotell och restaurang 109,3 109,5 109,9 110,2 109,7 110,5 111,0 111,1 111,2 110,9 111,0
J Information och kommunikation 111,4 111,9 112,2 112,7 112,0 112,7 113,0 113,1 113,3 113,0 113,3
61 Telekommunikation 111,0 111,6 111,9 112,5 111,8 112,3 112,5 112,6 112,8 112,5 112,7
Timavlönade 110,2 110,4 110,3 110,2 110,3 110,5 110,8 110,9 111,0 110,8 111,0
Månadsavlönade 111,1 111,7 112,0 112,5 111,8 112,3 112,5 112,6 112,8 112,5 112,7
62-63 IT- och informationstjänster 111,6 112,3 112,6 113,2 112,4 113,2 113,4 113,5 113,8 113,5 113,7
K Finans och försäkring 111,5 112,2 112,6 113,0 112,3 113,4 113,7 113,9 114,2 113,8 114,3
64,66 Finansförmedling 112,2 112,9 113,3 113,7 113,0 114,1 114,4 114,6 114,8 114,5 115,0
65 Försäkring 109,1 109,9 110,3 110,8 110,1 111,1 111,4 111,6 111,9 111,5 111,9
L Fastighetsverksamhet 106,0 105,9 106,0 106,2 106,0 106,5 107,1 107,3 107,6 107,1 107,5
M Juridik, ekonomi och vetenskap 111,1 111,4 111,6 112,0 111,5 112,7 113,0 113,3 113,5 113,1 113,5
69-70 Juridik och ekonomi 110,7 110,7 110,5 110,6 110,6 111,2 111,4 111,6 111,9 111,5 112,1
71-72 Teknisk service 110,6 111,0 111,4 111,9 111,2 112,7 113,0 113,2 113,5 113,1 113,3
N Företagstjänster 113,0 113,2 113,5 113,8 113,4 114,5 115,0 115,2 115,4 115,1 115,5
Timavlönade 111,8 112,1 112,2 112,6 112,2 113,4 113,9 114,1 114,3 113,9 114,4
Månadsavlönade 113,4 113,5 113,8 114,1 113,7 114,8 115,4 115,6 115,8 115,4 115,8
O Offentlig förvaltning 112,5 112,7 113,1 113,6 113,0 114,1 114,4 114,5 114,6 114,4 113,1
841 Offentlig förvaltning 111,7 111,6 111,8 111,9 111,8 112,4 112,8 112,8 112,9 112,7 111,4
842 Offentliga tjänster 113,1 113,6 114,4 115,2 114,1 115,6 116,0 116,0 116,2 115,9 114,6
P Utbildning 109,4 109,5 110,0 110,1 109,7 110,6 110,7 110,7 110,7 110,7 109,8
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 110,5 110,7 111,2 111,4 110,9 112,0 112,2 112,2 112,3 112,2 111,2
86 Hälso- och sjukvård 111,8 112,1 112,7 113,0 112,4 113,6 113,8 113,8 113,8 113,7 112,6
87-88 Sociala tjänster 108,8 108,8 109,3 109,4 109,1 110,0 110,2 110,3 110,3 110,2 109,3
R Kultur, nöje och fritid 113,1 113,3 113,6 113,9 113,5 114,6 114,9 115,0 115,2 114,9 114,8
S Annan serviceverks. 109,3 109,6 110,3 110,8 110,0 111,3 111,6 111,8 112,0 111,7 112,2
9491 Religiösa samfund 107,7 107,6 108,0 108,4 107,9 108,8 109,1 109,2 109,4 109,1 109,5
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2017, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Reetta Moilanen


Uppdaterad 30.05.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 1:a kvartalet 2017, Tabellbilaga 8. Förtjänstnivåindex 2010=100 enligt näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2017/01/ati_2017_01_2017-05-30_tau_008_sv.html