Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 10. Index för ordinarie förtjänst 2015=100, procentuella förändringar

  2016/1* 2016/2* 2016/3* 2016/4* 2016* 2017/1*
Näringsgren Förändring            
Alla löntagare Årsförändring 1,2 1,3 1,1 0,9 1,1 0,7
Kvartalsförändring 0,3 0,3 0,1 0,2 . 0,1
Män Årsförändring 1,2 1,2 1,1 0,9 1,1 0,6
Kvartalsförändring 0,3 0,3 0,1 0,2 . 0,0
Kvinnor Årsförändring 1,3 1,4 1,1 1,0 1,2 0,7
Kvartalsförändring 0,4 0,3 0,1 0,2 . 0,1
Timavlönade Årsförändring 1,2 1,3 1,2 1,1 1,2 0,7
Kvartalsförändring 0,3 0,2 0,1 0,5 . -0,1
Månadsavlönade Årsförändring 1,2 1,3 1,1 0,9 1,1 0,6
Kvartalsförändring 0,3 0,3 0,1 0,1 . 0,1
Staten Årsförändring 2,0 1,8 1,2 0,6 1,4 0,4
Kvartalsförändring 0,3 0,2 0,0 0,1 . 0,1
Kommuner Årsförändring 0,9 1,1 0,8 0,7 0,9 0,3
Kvartalsförändring 0,5 0,2 0,0 0,0 . 0,1
Den privata sektorn Årsförändring 1,2 1,3 1,2 1,0 1,2 0,8
Kvartalsförändring 0,3 0,3 0,1 0,3 . 0,0
Övriga Årsförändring 1,4 1,4 1,1 0,9 1,2 0,7
Kvartalsförändring 0,3 0,3 0,1 0,2 . 0,1
A Jord- och skogsbruk Årsförändring 1,8 1,5 1,0 0,9 1,3 0,5
Kvartalsförändring 0,8 0,0 0,2 -0,1 . 0,4
C Tillverkning Årsförändring 1,3 1,2 1,2 0,9 1,1 0,7
Kvartalsförändring 0,2 0,2 0,2 0,4 . -0,1
D El-, gas- och värmeförsörjning Årsförändring 1,3 1,3 1,3 1,5 1,4 1,1
Kvartalsförändring 0,4 0,4 0,3 0,3 . 0,0
E Vattenförsörjning och avfall Årsförändring 1,8 1,6 1,3 1,1 1,5 0,7
Kvartalsförändring 0,4 0,3 0,2 0,2 . 0,0
F Byggverksamhet Årsförändring 0,9 1,3 1,2 1,2 1,2 1,0
Kvartalsförändring 0,3 0,2 0,1 0,5 . 0,1
G Handel Årsförändring 1,4 1,6 1,4 1,1 1,4 0,9
Kvartalsförändring 0,2 0,5 0,1 0,2 . 0,0
H Transport och magasinering Årsförändring 1,2 1,2 1,1 1,0 1,1 0,7
Kvartalsförändring 0,3 0,4 0,0 0,2 . 0,1
I Hotell- och restaurangverksamhet Årsförändring 1,1 1,4 1,1 0,8 1,1 0,6
Kvartalsförändring 0,2 0,4 0,1 0,1 . 0,0
J Information och kommunikation Årsförändring 1,6 1,1 1,0 0,8 1,1 0,5
Kvartalsförändring 0,2 0,2 0,1 0,2 . 0,0
K Finans- och försäkringsverksamhet Årsförändring 1,2 0,9 1,0 0,9 1,0 0,8
Kvartalsförändring 0,2 0,2 0,2 0,2 . 0,2
L Fastighetsverksamhet Årsförändring 0,0 0,8 1,1 1,3 0,8 1,0
Kvartalsförändring 0,3 0,6 0,2 0,2 . 0,0
M Juridik, ekonomi och vetenskap Årsförändring 0,7 0,9 1,2 1,2 1,0 0,9
Kvartalsförändring 0,4 0,3 0,2 0,2 . 0,2
N Uthyrning, fastighetstj. och andra företagstj. Årsförändring 1,2 1,5 1,5 1,3 1,4 1,0
Kvartalsförändring 0,5 0,5 0,2 0,2 . 0,2
O Offentlig förvaltning och försvar Årsförändring 1,3 1,4 1,1 0,9 1,2 0,6
Kvartalsförändring 0,4 0,3 0,1 0,1 . 0,1
P Utbildning Årsförändring 1,1 1,1 0,7 0,5 0,9 0,1
Kvartalsförändring 0,4 0,1 0,0 0,0 . 0,1
Q Vård och omsorg; sociala tjänster Årsförändring 1,2 1,2 0,8 0,7 1,0 0,3
Kvartalsförändring 0,5 0,2 0,0 0,0 . 0,1
R Kultur, nöje och fritid Årsförändring 2,0 1,7 1,3 1,1 1,5 0,7
Kvartalsförändring 0,5 0,3 0,1 0,2 . 0,1
S Annan serviceverksamhet Årsförändring 1,4 1,5 1,2 1,1 1,3 0,7
Kvartalsförändring 0,5 0,3 0,1 0,2 . 0,2
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2017, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Reetta Moilanen


Uppdaterad 30.05.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 1:a kvartalet 2017, Tabellbilaga 10. Index för ordinarie förtjänst 2015=100, procentuella förändringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2017/01/ati_2017_01_2017-05-30_tau_010_sv.html