Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Index för ordinarie förtjänst 2015=100 enligt näringsgren (TOL 2008)

  2015 2016/1 2016/2 2016/3 2016/4 2016 2017/1* 2017/2*
Näringsgren                
A Jord- och skogsbruk 100,0 100,8 100,3 100,0 100,0 100,3 100,3 100,3
Timavlönade 100,0 99,6 98,0 96,7 96,7 97,7 97,0 96,9
Månadsavlönade 100,0 101,2 101,1 101,2 101,1 101,2 101,5 101,4
C Tillverkning 100,0 100,5 100,6 100,5 100,9 100,6 100,8 101,0
Timavlönade 100,0 100,6 100,7 100,7 101,3 100,8 100,9 101,0
Månadsavlönade 100,0 100,4 100,5 100,4 100,6 100,5 100,8 101,0
10-11 Livsmedelsindustri 100,0 100,5 100,7 100,7 100,8 100,7 100,8 100,9
Timavlönade 100,0 101,0 101,3 101,4 101,5 101,3 101,5 101,6
Månadsavlönade 100,0 100,2 100,4 100,3 100,5 100,4 100,5 100,6
13-15 Textilvaru och kläder 100,0 101,9 102,7 103,3 103,6 102,9 103,6 103,7
Timavlönade 100,0 101,3 101,7 102,2 102,7 102,0 102,7 102,8
Månadsavlönade 100,0 102,4 103,2 103,9 104,1 103,4 104,1 104,2
16 Tillverkning av trä 100,0 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 101,0
Timavlönade 100,0 100,8 100,7 100,6 100,5 100,7 100,5 100,7
Månadsavlönade 100,0 101,1 101,3 101,4 101,6 101,4 101,6 101,7
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 100,0 100,5 100,9 100,9 101,1 100,9 101,2 101,3
Timavlönade 100,0 100,6 101,1 101,3 101,5 101,1 101,5 101,6
Månadsavlönade 100,0 100,4 100,7 100,5 100,7 100,6 100,8 101,0
19-22 Kemisk industri 100,0 101,1 101,3 101,4 101,5 101,3 101,5 101,7
Timavlönade 100,0 101,0 100,9 100,8 100,7 100,8 100,7 100,9
Månadsavlönade 100,0 101,2 101,5 101,8 102,0 101,6 102,0 102,2
23 Mineralprodukter 100,0 100,2 100,3 100,1 100,1 100,2 100,1 100,3
Timavlönade 100,0 100,3 100,4 100,2 100,0 100,2 100,0 100,2
Månadsavlönade 100,0 100,0 100,2 100,0 100,2 100,1 100,2 100,4
24-30 Metallindustri 100,0 100,3 100,2 100,2 100,7 100,3 100,5 100,7
Timavlönade 100,0 100,5 100,4 100,3 101,6 100,7 100,6 100,7
Månadsavlönade 100,0 100,3 100,2 100,1 100,3 100,2 100,5 100,7
24 Metallframställning, timavlönade 100,0 100,8 100,7 100,6 101,9 101,0 100,9 101,0
25 Metallvarutillverkning, timavlönade 100,0 100,6 100,8 100,9 102,4 101,2 101,3 101,4
26-27 Elektronik timavl. 100,0 100,8 100,8 100,7 102,0 101,1 101,0 101,1
28-30 Maskiner timavl. 100,0 100,1 99,9 99,7 100,8 100,1 99,8 99,9
31 Tillv. av möbler 100,0 100,3 100,6 100,9 101,2 100,8 101,2 101,4
Timavlönade 100,0 100,3 100,6 101,0 101,6 100,9 101,6 101,8
Månadsavlönade 100,0 100,4 100,6 100,6 100,8 100,6 100,8 101,0
D Energiproduktion 100,0 100,4 100,5 100,6 100,8 100,6 100,8 101,0
Timavlönade 100,0 100,3 100,6 100,9 101,1 100,7 101,1 101,3
Månadsavlönade 100,0 100,4 100,5 100,5 100,7 100,5 100,7 100,9
E Vattenförsörjning 100,0 100,9 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,2
Timavlönade 100,0 100,6 101,0 101,3 101,7 101,1 101,7 101,9
Månadsavlönade 100,0 101,0 100,9 100,7 100,5 100,8 100,5 100,7
F Byggverksamhet 100,0 100,8 101,1 101,2 101,7 101,2 101,9 101,8
Timavlönade 100,0 101,0 100,9 101,0 101,8 101,2 102,0 101,6
Månadsavlönade 100,0 100,6 101,3 101,5 101,7 101,3 101,8 102,0
G Handel 100,0 100,6 101,1 101,1 101,3 101,0 101,3 101,5
Timavlönade 100,0 101,6 101,6 101,5 101,7 101,6 101,7 101,9
Månadsavlönade 100,0 100,6 101,0 101,1 101,3 101,0 101,3 101,5
45 Motorfordonshandel 100,0 101,5 101,6 101,7 102,0 101,7 102,0 102,2
Timavlönade 100,0 101,7 101,8 101,7 101,9 101,8 101,9 102,1
Månadsavlönade 100,0 101,4 101,6 101,7 102,0 101,7 102,0 102,3
46-47 Handel 100,0 100,4 101,0 101,0 101,2 100,9 101,2 101,4
H Transport och magas. 100,0 100,5 100,7 100,6 100,7 100,6 100,8 101,0
Timavlönade 100,0 100,8 101,1 100,8 101,0 100,9 101,0 101,4
Månadsavlönade 100,0 100,3 100,5 100,4 100,6 100,5 100,7 100,8
49-51 Transport 100,0 100,1 100,1 99,9 100,1 100,0 100,1 100,3
Timavlönade 100,0 100,6 100,9 101,0 101,2 100,9 101,2 101,4
Månadsavlönade 100,0 99,6 99,6 99,1 99,3 99,4 99,3 99,5
52 Stödtj. till transport 100,0 100,7 101,1 101,0 101,1 101,0 101,3 101,7
Timavlönade 100,0 100,8 102,3 100,5 100,4 101,0 101,1 102,6
Månadsavlönade 100,0 100,6 100,9 101,1 101,3 101,0 101,4 101,5
I Hotell och restaurang 100,0 100,4 100,7 100,6 100,7 100,6 100,7 100,8
J Information och kommunikation 100,0 100,6 100,7 100,7 100,9 100,7 100,9 101,0
61 Telekommunikation 100,0 100,0 99,8 99,5 99,7 99,7 99,7 99,8
Timavlönade 100,0 100,4 100,4 100,4 100,3 100,4 100,3 100,4
Månadsavlönade 100,0 99,9 99,7 99,5 99,6 99,7 99,6 99,7
62-63 IT- och informationstjänster 100,0 100,7 100,7 100,6 100,7 100,6 100,7 100,9
K Finans och försäkring 100,0 100,8 101,1 101,3 101,5 101,2 101,7 101,9
64,66 Finansförmedling 100,0 100,7 100,9 101,1 101,3 101,0 101,5 101,7
65 Försäkring 100,0 101,4 101,9 102,4 102,7 102,1 102,7 103,0
L Fastighetsverksamhet 100,0 100,6 101,3 101,7 102,3 101,5 102,3 102,5
M Juridik, ekonomi och vetenskap 100,0 100,7 101,2 101,7 101,8 101,4 102,0 102,2
69-70 Juridik och ekonomi 100,0 101,0 101,8 102,6 102,7 102,0 102,9 103,1
71-72 Teknisk service 100,0 100,8 101,0 101,1 101,3 101,1 101,5 101,7
N Företagstjänster 100,0 100,7 101,0 101,0 101,2 101,0 101,4 101,7
Timavlönade 100,0 101,3 101,9 102,1 102,3 101,9 102,6 103,1
Månadsavlönade 100,0 100,4 100,7 100,6 100,8 100,6 101,0 101,2
O Offentlig förvaltning 100,0 100,9 101,2 101,2 101,4 101,2 101,5 101,6
841 Offentlig förvaltning 100,0 100,5 100,8 100,9 101,0 100,8 101,1 101,2
842 Offentliga tjänster 100,0 101,4 101,7 101,7 101,8 101,6 101,9 102,1
P Utbildning 100,0 101,3 101,6 101,9 102,0 101,7 102,1 102,2
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 100,0 100,6 100,7 100,6 100,6 100,6 100,7 100,8
86 Hälso- och sjukvård 100,0 100,8 100,8 100,7 100,7 100,8 100,8 100,9
87-88 Sociala tjänster 100,0 100,5 100,5 100,4 100,4 100,5 100,5 100,6
R Kultur, nöje och fritid 100,0 100,5 100,4 100,0 100,2 100,3 100,3 100,4
S Annan serviceverks. 100,0 100,7 100,8 100,8 100,9 100,8 101,0 101,2
9491 Religiösa samfund 100,0 100,8 101,0 101,1 101,3 101,1 101,4 101,5
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2017, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 30.08.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 2:a kvartalet 2017, Tabellbilaga 6. Index för ordinarie förtjänst 2015=100 enligt näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2017/02/ati_2017_02_2017-08-30_tau_006_sv.html