Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Förtjänstnivåindex 2010=100 enligt näringsgren (TOL 2008)

  2015 2016/1 2016/2 2016/3 2016/4 2016 2017/1* 2017/2*
Näringsgren                
A Jord- och skogsbruk 111,0 111,7 111,2 110,9 110,8 111,1 111,1 111,0
Timavlönade 110,4 110,2 108,5 107,0 107,0 108,1 107,3 107,3
Månadsavlönade 112,0 113,0 112,9 113,1 112,9 113,0 113,2 113,1
C Tillverkning 111,0 110,6 110,7 110,7 111,1 110,8 111,0 111,2
Timavlönade 109,7 110,0 110,1 110,2 110,8 110,3 110,3 110,5
Månadsavlönade 112,1 111,2 111,3 111,2 111,5 111,3 111,6 111,8
10-11 Livsmedelsindustri 110,1 110,1 110,4 110,3 110,5 110,3 110,5 110,6
Timavlönade 108,9 109,9 110,2 110,3 110,4 110,2 110,4 110,5
Månadsavlönade 110,9 110,4 110,6 110,5 110,7 110,6 110,7 110,9
13-15 Textilvaru och kläder 113,2 115,3 116,1 116,8 117,2 116,4 117,2 117,3
Timavlönade 110,4 111,1 111,6 112,1 112,6 111,9 112,6 112,7
Månadsavlönade 117,0 120,3 121,3 122,2 122,4 121,5 122,4 122,5
16 Tillverkning av trä 114,5 114,6 114,6 114,6 114,6 114,6 114,6 114,7
Timavlönade 113,5 113,7 113,6 113,5 113,4 113,5 113,4 113,5
Månadsavlönade 116,6 116,6 116,9 117,0 117,2 117,0 117,2 117,4
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 113,4 112,8 113,1 113,2 113,4 113,1 113,5 113,7
Timavlönade 112,3 111,2 111,7 112,0 112,2 111,8 112,2 112,3
Månadsavlönade 115,3 115,3 115,6 115,4 115,7 115,5 115,8 116,0
19-22 Kemisk industri 110,7 112,1 112,3 112,4 112,6 112,3 112,6 112,8
Timavlönade 107,9 108,9 108,8 108,7 108,6 108,8 108,6 108,8
Månadsavlönade 113,3 114,8 115,1 115,5 115,7 115,3 115,7 115,9
23 Mineralprodukter 114,6 114,5 114,7 114,5 114,4 114,5 114,4 114,7
Timavlönade 109,3 109,4 109,5 109,3 109,0 109,3 109,0 109,3
Månadsavlönade 118,2 117,8 118,0 117,8 118,0 117,9 118,0 118,2
24-30 Metallindustri 110,3 109,5 109,4 109,3 109,8 109,5 109,6 109,8
Timavlönade 109,2 109,5 109,5 109,4 110,8 109,8 109,7 109,8
Månadsavlönade 111,0 109,5 109,4 109,3 109,5 109,4 109,7 109,9
24 Metallframställning, timavlönade 110,1 109,2 109,1 109,0 110,4 109,4 109,3 109,4
25 Metallvarutillverkning, timavlönade 108,2 109,1 109,3 109,4 111,0 109,7 109,9 110,0
26-27 Elektronik timavl. 113,6 114,7 114,7 114,6 116,1 115,0 114,9 115,0
28-30 Maskiner timavl. 107,7 107,8 107,6 107,4 108,6 107,9 107,5 107,6
31 Tillv. av möbler 111,2 111,7 112,0 112,3 112,7 112,2 112,7 112,9
Timavlönade 109,4 110,7 111,0 111,5 112,1 111,3 112,1 112,3
Månadsavlönade 115,1 114,4 114,5 114,5 114,8 114,5 114,8 115,0
D Energiproduktion 109,9 110,2 110,4 110,5 110,7 110,4 110,7 110,9
Timavlönade 110,2 110,9 111,2 111,5 111,7 111,4 111,7 112,0
Månadsavlönade 109,7 110,0 110,2 110,2 110,4 110,2 110,4 110,6
E Vattenförsörjning 109,8 110,0 110,1 110,1 110,1 110,1 109,8 110,0
Timavlönade 107,6 108,2 108,7 108,9 109,4 108,8 109,2 109,4
Månadsavlönade 111,9 111,9 111,9 111,6 111,4 111,7 111,0 111,2
F Byggverksamhet 109,6 110,2 110,5 110,7 111,2 110,6 111,3 111,2
Timavlönade 107,7 108,2 108,1 108,2 109,1 108,4 109,2 108,8
Månadsavlönade 113,3 114,4 115,1 115,4 115,6 115,1 115,6 115,9
G Handel 112,6 113,5 114,0 114,1 114,3 114,0 114,3 114,5
Timavlönade 110,5 111,2 111,3 111,2 111,3 111,2 111,3 111,5
Månadsavlönade 112,7 113,7 114,2 114,2 114,5 114,2 114,5 114,7
45 Motorfordonshandel 110,6 112,2 112,3 112,4 112,7 112,4 112,7 112,9
Timavlönade 111,1 112,2 112,3 112,2 112,4 112,3 112,3 112,6
Månadsavlönade 110,3 112,1 112,3 112,4 112,8 112,4 112,8 113,0
46-47 Handel 113,0 113,8 114,3 114,4 114,6 114,3 114,6 114,8
H Transport och magas. 111,2 112,1 112,4 112,2 112,4 112,3 112,4 112,7
Timavlönade 110,6 111,5 111,9 111,6 111,8 111,7 111,8 112,2
Månadsavlönade 111,7 112,7 112,9 112,8 113,0 112,8 113,0 113,2
49-51 Transport 113,0 113,5 113,5 113,2 113,5 113,4 113,4 113,7
Timavlönade 111,8 113,0 113,3 113,3 113,6 113,3 113,6 113,8
Månadsavlönade 114,1 114,1 114,0 113,5 113,7 113,9 113,7 113,9
52 Stödtj. till transport 107,6 108,8 109,3 109,1 109,3 109,1 109,5 109,8
Timavlönade 108,4 108,9 110,6 108,6 108,5 109,2 109,2 110,8
Månadsavlönade 107,4 108,7 109,0 109,2 109,4 109,1 109,5 109,6
I Hotell och restaurang 109,7 110,1 110,4 110,3 110,4 110,3 110,2 110,3
J Information och kommunikation 112,0 112,5 112,6 112,5 112,7 112,6 112,7 112,9
61 Telekommunikation 111,8 111,8 111,6 111,4 111,5 111,6 111,5 111,6
Timavlönade 110,3 110,4 110,4 110,3 110,3 110,3 110,3 110,4
Månadsavlönade 111,8 111,8 111,6 111,3 111,5 111,5 111,5 111,6
62-63 IT- och informationstjänster 112,4 112,9 112,9 112,8 113,0 112,9 112,9 113,1
K Finans och försäkring 112,3 113,4 113,7 114,0 114,2 113,8 114,4 114,6
64,66 Finansförmedling 113,0 113,9 114,1 114,3 114,5 114,2 114,8 115,0
65 Försäkring 110,1 111,9 112,6 113,1 113,4 112,8 113,4 113,8
L Fastighetsverksamhet 106,0 107,1 107,8 108,2 108,9 108,0 108,8 109,0
M Juridik, ekonomi och vetenskap 111,5 113,3 113,8 114,3 114,5 114,0 114,5 114,7
69-70 Juridik och ekonomi 110,6 112,7 113,6 114,5 114,6 113,9 114,9 115,1
71-72 Teknisk service 111,2 112,3 112,5 112,7 112,9 112,6 112,7 112,9
N Företagstjänster 113,4 114,2 114,5 114,5 114,7 114,5 114,8 115,1
Timavlönade 112,2 113,5 114,1 114,4 114,6 114,1 114,8 115,4
Månadsavlönade 113,7 114,3 114,6 114,5 114,7 114,6 114,7 114,9
O Offentlig förvaltning 113,0 114,1 114,4 114,4 114,6 114,4 113,1 113,3
841 Offentlig förvaltning 111,8 112,4 112,8 112,8 113,0 112,7 111,4 111,6
842 Offentliga tjänster 114,1 115,6 116,0 116,0 116,2 116,0 114,6 114,8
P Utbildning 109,7 111,1 111,5 111,8 111,9 111,6 110,9 111,1
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 110,9 111,8 111,8 111,7 111,7 111,8 110,6 110,7
86 Hälso- och sjukvård 112,4 113,4 113,5 113,4 113,4 113,4 112,2 112,3
87-88 Sociala tjänster 109,1 109,7 109,7 109,6 109,6 109,6 108,6 108,7
R Kultur, nöje och fritid 113,5 113,9 113,7 113,3 113,4 113,5 113,0 113,1
S Annan serviceverks. 110,0 111,5 111,6 111,6 111,7 111,6 111,9 112,1
9491 Religiösa samfund 107,9 108,8 109,0 109,1 109,3 109,1 109,5 109,6
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2017, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 30.08.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 2:a kvartalet 2017, Tabellbilaga 8. Förtjänstnivåindex 2010=100 enligt näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2017/02/ati_2017_02_2017-08-30_tau_008_sv.html