Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 10. Index för ordinarie förtjänst 2015=100, procentuella förändringar

  2015 2016/1 2016/2 2016/3 2016/4 2016 2017/1* 2017/2*
Näringsgren Förändring                
Alla löntagare Årsförändring . 1,1 1,1 0,8 0,7 0,9 0,5 0,4
Kvartalsförändring . 0,2 0,2 0,0 0,2 . 0,1 0,1
Män Årsförändring . 1,0 0,9 0,6 0,4 0,7 0,4 0,4
Kvartalsförändring . 0,0 0,1 0,0 0,2 . 0,0 0,1
Kvinnor Årsförändring . 1,3 1,4 1,1 1,0 1,2 0,7 0,5
Kvartalsförändring . 0,4 0,3 0,1 0,2 . 0,1 0,1
Timavlönade Årsförändring . 1,2 1,2 1,0 0,8 1,1 0,6 0,5
Kvartalsförändring . 0,2 0,1 0,0 0,5 . -0,1 0,1
Månadsavlönade Årsförändring . 1,1 1,1 0,8 0,6 0,9 0,5 0,4
Kvartalsförändring . 0,2 0,2 0,0 0,1 . 0,1 0,2
Staten Årsförändring . 2,0 1,8 1,2 0,6 1,4 0,4 0,3
Kvartalsförändring . 0,3 0,2 0,0 0,1 . 0,1 0,2
Kommuner Årsförändring . 0,9 1,0 0,7 0,7 0,9 0,3 0,3
Kvartalsförändring . 0,5 0,2 0,0 0,0 . 0,1 0,1
Den privata sektorn Årsförändring . 1,0 1,0 0,8 0,6 0,9 0,6 0,5
Kvartalsförändring . 0,1 0,2 0,0 0,3 . 0,0 0,1
Övriga Årsförändring . 1,4 1,3 1,0 0,8 1,1 0,6 0,5
Kvartalsförändring . 0,3 0,3 0,1 0,2 . 0,1 0,1
A Jord- och skogsbruk Årsförändring . 1,3 0,5 -0,3 -0,4 0,3 -0,4 0,0
Kvartalsförändring . 0,3 -0,5 -0,2 -0,1 . 0,4 -0,1
C Tillverkning Årsförändring . 1,0 0,8 0,5 0,3 0,6 0,3 0,4
Kvartalsförändring . -0,1 0,1 0,0 0,3 . -0,1 0,2
D El-, gas- och värmeförsörjning Årsförändring . 0,9 0,6 0,4 0,4 0,6 0,5 0,5
Kvartalsförändring . 0,0 0,2 0,1 0,2 . 0,0 0,2
E Vattenförsörjning och avfall Årsförändring . 1,6 1,2 0,7 0,3 1,0 0,1 0,2
Kvartalsförändring . 0,2 0,1 0,0 0,0 . 0,0 0,2
F Byggverksamhet Årsförändring . 1,0 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1 0,7
Kvartalsförändring . 0,3 0,3 0,1 0,5 . 0,1 -0,1
G Handel Årsförändring . 1,1 1,3 1,0 0,7 1,0 0,7 0,4
Kvartalsförändring . 0,0 0,5 0,0 0,2 . 0,0 0,2
H Transport och magasinering Årsförändring . 0,9 0,8 0,5 0,3 0,6 0,3 0,3
Kvartalsförändring . 0,1 0,2 -0,1 0,2 . 0,1 0,2
I Hotell- och restaurangverksamhet Årsförändring . 0,8 0,9 0,5 0,2 0,6 0,3 0,1
Kvartalsförändring . -0,1 0,3 -0,1 0,1 . 0,0 0,1
J Information och kommunikation Årsförändring . 1,4 0,8 0,5 0,2 0,7 0,2 0,3
Kvartalsförändring . 0,0 0,1 0,0 0,2 . 0,0 0,2
K Finans- och försäkringsverksamhet Årsförändring . 1,3 1,1 1,2 1,1 1,2 0,9 0,8
Kvartalsförändring . 0,4 0,2 0,2 0,2 . 0,2 0,2
L Fastighetsverksamhet Årsförändring . 0,4 1,3 1,8 2,3 1,5 1,7 1,2
Kvartalsförändring . 0,6 0,7 0,4 0,6 . 0,0 0,2
M Juridik, ekonomi och vetenskap Årsförändring . 0,8 1,3 1,7 1,7 1,4 1,3 1,0
Kvartalsförändring . 0,6 0,5 0,4 0,2 . 0,2 0,2
N Uthyrning, fastighetstj. och andra företagstj. Årsförändring . 1,0 1,2 0,9 0,8 1,0 0,7 0,7
Kvartalsförändring . 0,2 0,3 0,0 0,2 . 0,2 0,3
O Offentlig förvaltning och försvar Årsförändring . 1,3 1,4 1,1 0,9 1,2 0,6 0,5
Kvartalsförändring . 0,4 0,3 0,1 0,1 . 0,1 0,2
P Utbildning Årsförändring . 1,6 1,8 1,7 1,6 1,7 0,8 0,5
Kvartalsförändring . 0,9 0,4 0,3 0,1 . 0,1 0,1
Q Vård och omsorg; sociala tjänster Årsförändring . 1,0 0,9 0,3 0,2 0,6 0,0 0,1
Kvartalsförändring . 0,3 0,0 -0,1 0,0 . 0,1 0,1
R Kultur, nöje och fritid Årsförändring . 1,3 0,6 -0,3 -0,5 0,3 -0,3 0,0
Kvartalsförändring . -0,1 -0,2 -0,3 0,1 . 0,1 0,1
S Annan serviceverksamhet Årsförändring . 1,1 1,1 0,6 0,4 0,8 0,4 0,4
Kvartalsförändring . 0,2 0,1 0,0 0,1 . 0,2 0,1
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2017, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 30.08.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 2:a kvartalet 2017, Tabellbilaga 10. Index för ordinarie förtjänst 2015=100, procentuella förändringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2017/02/ati_2017_02_2017-08-30_tau_010_sv.html