Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Förtjänstnivåindex 2015=100 enligt näringsgren (TOL 2008)

  2016/1 2016/2 2016/3 2016/4 2016 2017/1* 2017/2* 2017/3*
Näringsgren                
A Jord- och skogsbruk 100,6 100,1 99,9 99,8 100,1 100,1 100,0 100,2
Timavlönade 99,6 98,0 96,6 96,7 97,7 97,0 96,9 97,1
Månadsavlönade 101,0 100,8 101,0 100,9 100,9 101,2 101,1 101,3
C Tillverkning 99,6 99,7 99,7 100,0 99,8 100,0 100,1 100,3
Timavlönade 100,3 100,4 100,4 101,0 100,5 100,6 100,7 100,8
Månadsavlönade 99,2 99,3 99,3 99,5 99,3 99,6 99,8 100,0
10-11 Livsmedelsindustri 100,0 100,2 100,2 100,4 100,2 100,6 100,7 100,8
Timavlönade 101,1 101,4 101,5 101,5 101,4 101,6 101,7 101,8
Månadsavlönade 99,5 99,7 99,6 99,8 99,6 100,1 100,2 100,3
13-15 Textilvaru och kläder 102,1 102,8 103,5 103,8 103,0 103,8 103,9 104,0
Timavlönade 101,0 101,4 101,9 102,4 101,7 102,4 102,5 102,6
Månadsavlönade 102,8 103,7 104,4 104,6 103,9 104,7 104,8 104,9
16 Tillverkning av trä 100,1 100,2 100,1 100,1 100,1 100,0 100,2 100,3
Timavlönade 100,3 100,2 100,1 100,0 100,1 99,9 100,1 100,2
Månadsavlönade 99,8 100,1 100,2 100,3 100,1 100,2 100,3 100,4
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 99,5 99,8 99,9 100,1 99,8 100,0 100,1 100,2
Timavlönade 99,0 99,5 99,7 99,9 99,5 99,8 99,9 100,0
Månadsavlönade 100,0 100,2 100,1 100,3 100,2 100,2 100,4 100,5
19-22 Kemisk industri 101,2 101,3 101,5 101,6 101,4 101,8 102,0 102,2
Timavlönade 100,9 100,8 100,8 100,7 100,8 100,8 101,0 101,2
Månadsavlönade 101,3 101,6 101,9 102,1 101,7 102,4 102,6 102,8
23 Mineralprodukter 99,9 100,0 99,8 99,8 99,9 99,8 100,0 100,2
Timavlönade 100,0 100,1 99,9 99,7 100,0 99,7 99,9 100,1
Månadsavlönade 99,7 99,9 99,7 99,9 99,8 99,9 100,1 100,3
24-30 Metallindustri 99,1 99,0 99,0 99,4 99,1 99,3 99,4 99,6
Timavlönade 100,2 100,2 100,1 101,4 100,5 100,3 100,4 100,5
Månadsavlönade 98,7 98,6 98,5 98,7 98,6 98,9 99,1 99,3
24 Metallframställning, timavlönade 99,2 99,1 99,0 100,2 99,4 99,2 99,3 99,4
25 Metallvarutillverkning, timavlönade 100,7 100,9 101,0 102,5 101,3 101,5 101,6 101,7
26-27 Elektronik timavl. 101,0 101,0 100,9 102,2 101,3 101,2 101,3 101,4
28-30 Maskiner timavl. 100,0 99,8 99,6 100,7 100,0 99,7 99,8 99,9
31 Tillv. av möbler 100,3 100,5 100,8 101,1 100,7 101,2 101,4 101,6
Timavlönade 100,7 101,0 101,5 102,0 101,3 102,1 102,3 102,5
Månadsavlönade 99,6 99,7 99,7 99,9 99,7 100,0 100,2 100,4
D Energiproduktion 100,3 100,5 100,6 100,8 100,5 101,5 101,7 101,9
Timavlönade 100,6 100,9 101,1 101,3 101,0 101,9 102,1 102,3
Månadsavlönade 100,2 100,4 100,4 100,6 100,4 101,4 101,6 101,8
E Vattenförsörjning 100,7 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 101,0 101,2
Timavlönade 100,6 101,1 101,3 101,7 101,2 101,6 101,8 101,9
Månadsavlönade 100,7 100,6 100,4 100,2 100,5 100,4 100,5 100,7
F Byggverksamhet 100,9 101,1 101,3 101,8 101,3 102,0 102,0 102,1
Timavlönade 100,9 100,9 100,9 101,8 101,1 102,0 101,6 101,6
Månadsavlönade 100,8 101,4 101,6 101,8 101,4 102,1 102,3 102,5
G Handel 100,8 101,3 101,3 101,5 101,3 101,6 101,8 101,9
Timavlönade 101,0 101,0 100,9 101,1 101,0 101,1 101,3 101,4
Månadsavlönade 100,8 101,3 101,3 101,6 101,3 101,6 101,9 102,0
45 Motorfordonshandel 101,6 101,8 101,8 102,1 101,8 102,2 102,4 102,5
Timavlönade 101,1 101,1 101,1 101,2 101,1 101,2 101,4 101,5
Månadsavlönade 101,8 102,0 102,1 102,5 102,1 102,5 102,7 102,8
46-47 Handel 100,7 101,2 101,2 101,4 101,1 101,5 101,7 101,8
H Transport och magas. 100,6 100,9 100,7 100,9 100,8 100,9 101,1 101,2
Timavlönade 100,8 101,1 100,8 100,9 100,9 101,0 101,4 101,2
Månadsavlönade 100,6 100,8 100,7 100,9 100,7 100,9 101,0 101,1
49-51 Transport 100,2 100,2 100,0 100,2 100,1 100,1 100,3 100,4
Timavlönade 100,6 100,9 100,9 101,2 100,9 101,2 101,4 101,5
Månadsavlönade 99,8 99,8 99,3 99,5 99,6 99,4 99,6 99,7
52 Stödtj. till transport 100,9 101,3 101,2 101,4 101,2 101,5 101,8 101,6
Timavlönade 100,8 102,3 100,5 100,4 101,0 101,0 102,5 100,7
Månadsavlönade 100,9 101,2 101,3 101,5 101,2 101,6 101,7 101,8
I Hotell och restaurang 100,4 100,7 100,6 100,7 100,6 100,5 100,6 100,7
J Information och kommunikation 100,5 100,5 100,5 100,7 100,5 100,8 101,0 101,1
61 Telekommunikation 100,0 99,8 99,5 99,7 99,7 99,9 100,0 100,1
Timavlönade 100,4 100,5 100,4 100,3 100,4 100,4 100,5 100,6
Månadsavlönade 99,9 99,7 99,5 99,6 99,7 99,8 99,9 100,0
62-63 IT- och informationstjänster 100,5 100,5 100,4 100,6 100,5 100,7 100,9 101,0
K Finans och försäkring 100,7 101,0 101,2 101,5 101,1 101,1 101,4 101,6
64,66 Finansförmedling 100,5 100,7 100,9 101,1 100,8 100,8 101,0 101,2
65 Försäkring 101,7 102,3 102,8 103,1 102,5 102,7 103,0 103,2
L Fastighetsverksamhet 100,8 101,5 101,9 102,5 101,7 102,6 102,8 103,0
M Juridik, ekonomi och vetenskap 101,3 101,8 102,2 102,4 101,9 102,4 102,6 102,7
69-70 Juridik och ekonomi 102,0 102,8 103,6 103,7 103,0 103,9 104,1 104,3
71-72 Teknisk service 100,9 101,1 101,2 101,4 101,2 101,2 101,4 101,6
N Företagstjänster 100,7 101,1 101,1 101,3 101,0 101,2 101,5 101,7
Timavlönade 101,3 101,9 102,1 102,4 101,9 102,5 103,0 103,2
Månadsavlönade 100,5 100,8 100,7 100,9 100,7 100,8 101,0 101,2
O Offentlig förvaltning 100,9 101,2 101,3 101,4 101,2 100,1 100,3 100,4
841 Offentlig förvaltning 100,6 100,8 100,9 101,0 100,8 99,7 99,8 99,9
842 Offentliga tjänster 101,4 101,6 101,7 101,8 101,6 100,4 100,6 100,7
P Utbildning 101,2 101,6 101,9 102,0 101,7 101,1 101,2 101,3
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 100,7 100,8 100,7 100,7 100,7 99,7 99,8 99,9
86 Hälso- och sjukvård 100,9 100,9 100,8 100,9 100,9 99,8 99,9 100,0
87-88 Sociala tjänster 100,5 100,6 100,5 100,5 100,5 99,6 99,7 99,8
R Kultur, nöje och fritid 100,6 100,4 100,1 100,2 100,3 99,9 100,0 100,1
S Annan serviceverks. 101,1 101,2 101,2 101,3 101,2 101,7 101,8 102,0
9491 Religiösa samfund 100,8 101,0 101,1 101,3 101,1 101,4 101,5 101,6
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2017, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 12.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 3:e kvartalet 2017, Tabellbilaga 5. Förtjänstnivåindex 2015=100 enligt näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2017/03/ati_2017_03_2017-10-12_tau_005_sv.html