Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 10. Index för ordinarie förtjänst 2015=100, procentuella förändringar

  2016/3 2016/4 2016 2017/1* 2017/2* 2017/3* 2017/4* 2017*
Näringsgren Förändring                
Alla löntagare Årsförändring 0,8 0,7 0,9 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5
Kvartalsförändring 0,0 0,2 . 0,1 0,1 0,1 0,2 .
Män Årsförändring 0,6 0,4 0,7 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5
Kvartalsförändring 0,0 0,2 . 0,0 0,1 0,1 0,3 .
Kvinnor Årsförändring 1,1 1,0 1,2 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5
Kvartalsförändring 0,1 0,2 . 0,1 0,1 0,1 0,2 .
Timavlönade Årsförändring 1,0 0,8 1,1 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5
Kvartalsförändring 0,0 0,5 . -0,1 0,1 0,1 0,5 .
Månadsavlönade Årsförändring 0,8 0,6 0,9 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5
Kvartalsförändring 0,0 0,1 . 0,1 0,2 0,1 0,2 .
Staten Årsförändring 1,2 0,6 1,4 0,4 0,3 0,5 0,6 0,4
Kvartalsförändring 0,0 0,1 . 0,1 0,2 0,1 0,2 .
Kommuner Årsförändring 0,7 0,7 0,9 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3
Kvartalsförändring 0,0 0,0 . 0,1 0,1 0,1 0,1 .
Den privata sektorn Årsförändring 0,8 0,6 0,9 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6
Kvartalsförändring 0,0 0,3 . 0,0 0,1 0,1 0,3 .
Övriga Årsförändring 1,0 0,8 1,1 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5
Kvartalsförändring 0,1 0,2 . 0,1 0,1 0,1 0,2 .
A Jord- och skogsbruk Årsförändring -0,3 -0,4 0,3 -0,4 0,0 0,4 0,5 0,1
Kvartalsförändring -0,2 -0,1 . 0,4 -0,1 0,2 0,0 .
C Tillverkning Årsförändring 0,5 0,3 0,6 0,3 0,4 0,6 0,6 0,5
Kvartalsförändring 0,0 0,3 . -0,1 0,2 0,2 0,4 .
D El-, gas- och värmeförsörjning Årsförändring 0,4 0,4 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5
Kvartalsförändring 0,1 0,2 . 0,0 0,2 0,2 0,2 .
E Vattenförsörjning och avfall Årsförändring 0,7 0,3 1,0 0,1 0,2 0,4 0,5 0,3
Kvartalsförändring 0,0 0,0 . 0,0 0,2 0,2 0,2 .
F Byggverksamhet Årsförändring 1,3 1,2 1,2 1,1 0,7 0,7 0,6 0,8
Kvartalsförändring 0,1 0,5 . 0,1 -0,1 0,1 0,5 .
G Handel Årsförändring 1,0 0,7 1,0 0,7 0,4 0,5 0,5 0,5
Kvartalsförändring 0,0 0,2 . 0,0 0,2 0,1 0,2 .
H Transport och magasinering Årsförändring 0,5 0,3 0,6 0,3 0,3 0,5 0,5 0,4
Kvartalsförändring -0,1 0,2 . 0,1 0,2 0,0 0,2 .
I Hotell- och restaurangverksamhet Årsförändring 0,5 0,2 0,6 0,3 0,1 0,3 0,3 0,2
Kvartalsförändring -0,1 0,1 . 0,0 0,1 0,1 0,1 .
J Information och kommunikation Årsförändring 0,5 0,2 0,7 0,2 0,3 0,4 0,5 0,4
Kvartalsförändring 0,0 0,2 . 0,0 0,2 0,1 0,2 .
K Finans- och försäkringsverksamhet Årsförändring 1,2 1,1 1,2 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8
Kvartalsförändring 0,2 0,2 . 0,2 0,2 0,2 0,2 .
L Fastighetsverksamhet Årsförändring 1,8 2,3 1,5 1,7 1,2 1,0 0,6 1,1
Kvartalsförändring 0,4 0,6 . 0,0 0,2 0,2 0,2 .
M Juridik, ekonomi och vetenskap Årsförändring 1,7 1,7 1,4 1,3 1,0 0,8 0,8 0,9
Kvartalsförändring 0,4 0,2 . 0,2 0,2 0,2 0,2 .
N Uthyrning, fastighetstj. och andra företagstj. Årsförändring 0,9 0,8 1,0 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8
Kvartalsförändring 0,0 0,2 . 0,2 0,3 0,2 0,2 .
O Offentlig förvaltning och försvar Årsförändring 1,1 0,9 1,2 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5
Kvartalsförändring 0,1 0,1 . 0,1 0,2 0,1 0,2 .
P Utbildning Årsförändring 1,7 1,6 1,7 0,8 0,5 0,4 0,4 0,5
Kvartalsförändring 0,3 0,1 . 0,1 0,1 0,1 0,1 .
Q Vård och omsorg; sociala tjänster Årsförändring 0,3 0,2 0,6 0,0 0,1 0,3 0,4 0,2
Kvartalsförändring -0,1 0,0 . 0,1 0,1 0,1 0,1 .
R Kultur, nöje och fritid Årsförändring -0,3 -0,5 0,3 -0,3 0,0 0,4 0,5 0,2
Kvartalsförändring -0,3 0,1 . 0,1 0,1 0,1 0,2 .
S Annan serviceverksamhet Årsförändring 0,6 0,4 0,8 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5
Kvartalsförändring 0,0 0,1 . 0,2 0,1 0,1 0,2 .
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2017, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 06.02.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 4:e kvartalet 2017, Tabellbilaga 10. Index för ordinarie förtjänst 2015=100, procentuella förändringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2017/04/ati_2017_04_2018-02-06_tau_010_sv.html