Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Förtjänstnivåindex 2010=100 enligt näringsgren (TOL 2008)

  2016 2017/1 2017/2 2017/3 2017/4 2017 2018/1* 2018/2*
Näringsgren                
A Jord- och skogsbruk 111,1 111,6 111,7 112,3 112,2 111,9 113,3 114,3
Timavlönade 108,1 107,9 108,3 108,9 108,9 108,5 110,1 110,9
Månadsavlönade 113,0 113,7 113,8 114,2 114,2 114,0 115,2 116,3
C Tillverkning 110,8 110,8 110,8 110,9 111,3 111,0 112,6 113,1
Timavlönade 110,3 110,2 110,2 110,2 110,8 110,4 111,7 112,2
Månadsavlönade 111,3 111,3 111,4 111,6 111,8 111,5 113,3 113,9
10-11 Livsmedelsindustri 110,3 111,5 111,7 111,9 112,1 111,8 112,8 113,9
Timavlönade 110,2 111,0 111,3 111,6 111,9 111,4 113,0 113,6
Månadsavlönade 110,6 112,0 112,1 112,3 112,5 112,2 112,9 114,4
13-15 Textilvaru och kläder 116,4 116,7 116,7 116,6 116,8 116,7 117,4 118,8
Timavlönade 111,9 112,5 112,6 112,7 112,8 112,7 114,0 114,8
Månadsavlönade 121,5 121,6 121,5 121,4 121,7 121,6 121,8 123,8
16 Tillverkning av trä 114,6 114,3 114,5 114,6 114,8 114,5 116,0 116,8
Timavlönade 113,5 113,0 113,2 113,3 113,5 113,2 114,7 115,5
Månadsavlönade 117,0 117,2 117,3 117,4 117,5 117,3 118,8 119,6
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 113,1 114,4 114,5 114,7 114,8 114,6 116,4 117,0
Timavlönade 111,8 113,6 113,7 113,7 113,8 113,7 115,8 116,0
Månadsavlönade 115,5 116,0 116,4 116,6 116,8 116,4 118,0 119,0
19-22 Kemisk industri 112,3 113,0 113,2 113,4 113,6 113,3 114,9 115,7
Timavlönade 108,8 108,9 109,0 109,2 109,3 109,1 110,6 111,4
Månadsavlönade 115,3 116,3 116,5 116,7 116,9 116,6 118,2 119,1
23 Mineralprodukter 114,5 115,2 115,2 115,3 115,4 115,3 115,5 116,5
Timavlönade 109,3 109,2 109,2 109,2 109,1 109,2 109,4 110,3
Månadsavlönade 117,9 119,5 119,6 119,7 119,9 119,7 119,9 121,0
24-30 Metallindustri 109,5 108,8 108,8 108,9 109,4 109,0 111,0 111,2
Timavlönade 109,8 108,9 108,7 108,5 109,8 109,0 110,4 110,6
Månadsavlönade 109,4 108,8 108,9 109,1 109,3 109,0 111,3 111,5
24 Metallframställning, timavlönade 109,4 109,2 109,3 109,3 110,8 109,6 111,5 111,6
25 Metallvarutillverkning, timavlönade 109,7 110,0 110,0 110,0 111,5 110,4 112,2 112,3
26-27 Elektronik timavl. 115,0 113,4 112,8 112,2 113,1 112,9 113,8 113,9
28-30 Maskiner timavl. 107,9 106,3 106,0 105,7 106,8 106,2 107,5 107,6
31 Tillv. av möbler 112,2 112,7 112,8 112,9 113,2 112,9 113,2 115,2
Timavlönade 111,3 112,0 112,2 112,5 112,7 112,4 112,7 114,8
Månadsavlönade 114,5 114,9 114,8 114,8 115,0 114,9 115,0 117,1
D Energiproduktion 110,4 111,7 112,0 112,3 112,5 112,1 112,5 114,4
Timavlönade 111,4 111,2 111,2 111,2 111,1 111,2 111,1 112,5
Månadsavlönade 110,2 111,7 112,1 112,4 112,7 112,2 112,7 114,7
E Vattenförsörjning 110,1 110,0 110,2 110,2 110,3 110,2 111,0 112,0
Timavlönade 108,8 109,0 108,9 108,8 108,7 108,8 109,7 110,5
Månadsavlönade 111,7 111,5 111,8 112,0 112,1 111,9 112,6 113,9
F Byggverksamhet 110,6 111,8 111,6 111,6 112,0 111,8 112,2 112,8
Timavlönade 108,4 109,0 108,3 108,1 108,7 108,5 109,0 109,3
Månadsavlönade 115,1 116,9 117,1 117,3 117,5 117,2 117,7 118,6
G Handel 114,0 114,7 114,9 114,9 115,1 114,9 115,4 117,3
Timavlönade 111,2 111,5 112,1 112,5 113,0 112,3 114,0 114,8
Månadsavlönade 114,2 114,9 115,1 115,1 115,3 115,1 115,5 117,4
45 Motorfordonshandel 112,4 113,3 113,4 113,3 113,3 113,3 114,9 115,3
Timavlönade 112,3 112,6 113,2 113,6 114,1 113,4 115,1 115,9
Månadsavlönade 112,4 113,5 113,4 113,2 113,0 113,3 114,7 115,0
46-47 Handel 114,3 115,0 115,2 115,2 115,4 115,2 115,5 117,6
H Transport och magas. 112,3 113,0 113,6 113,9 114,2 113,6 114,8 116,0
Timavlönade 111,7 111,7 112,0 111,7 112,0 111,8 113,0 113,8
Månadsavlönade 112,8 114,0 114,7 115,3 115,6 114,9 116,0 117,4
49-51 Transport 113,4 114,2 114,7 115,1 115,3 114,8 115,9 117,3
Timavlönade 113,3 113,5 113,6 113,6 113,7 113,6 114,8 115,6
Månadsavlönade 113,9 115,0 115,9 116,6 116,9 116,1 117,0 119,0
52 Stödtj. till transport 109,1 110,1 110,9 111,1 111,2 110,8 112,1 113,6
Timavlönade 109,2 108,8 110,2 108,0 107,8 108,7 109,5 111,6
Månadsavlönade 109,1 110,3 111,0 111,7 111,9 111,2 112,6 113,9
I Hotell och restaurang 110,3 110,5 110,7 110,9 111,0 110,8 111,0 112,4
J Information och kommunikation 112,6 113,8 114,3 114,9 115,0 114,5 116,6 117,0
61 Telekommunikation 111,6 113,1 113,6 114,2 114,5 113,8 116,0 116,3
Timavlönade 110,3 110,5 111,0 111,5 112,0 111,2 112,0 113,3
Månadsavlönade 111,5 113,2 113,7 114,3 114,5 113,9 116,3 116,5
62-63 IT- och informationstjänster 112,9 113,9 114,6 115,2 115,4 114,8 117,1 117,4
K Finans och försäkring 113,8 114,0 114,2 114,5 114,7 114,4 115,2 116,7
64,66 Finansförmedling 114,2 114,6 114,9 115,3 115,5 115,1 115,7 117,4
65 Försäkring 112,8 112,1 112,0 111,8 112,1 112,0 113,4 114,2
L Fastighetsverksamhet 108,0 109,4 110,2 110,9 111,1 110,4 111,2 113,1
M Juridik, ekonomi och vetenskap 114,0 114,7 114,9 115,1 115,4 115,0 116,8 117,4
69-70 Juridik och ekonomi 113,9 115,9 116,3 116,7 116,9 116,4 119,0 119,3
71-72 Teknisk service 112,6 112,8 113,1 113,3 113,6 113,2 114,9 115,5
N Företagstjänster 114,5 114,6 114,7 114,7 114,8 114,7 115,1 116,9
Timavlönade 114,1 114,5 114,8 114,7 114,6 114,6 115,0 116,2
Månadsavlönade 114,6 114,6 114,7 114,7 114,9 114,7 115,1 117,0
O Offentlig förvaltning 114,4 113,0 113,2 113,3 113,6 113,3 113,8 115,0
841 Offentlig förvaltning 112,7 111,6 111,9 112,2 112,5 112,1 112,6 113,8
842 Offentliga tjänster 116,0 114,7 115,0 115,3 115,6 115,2 115,7 117,1
P Utbildning 111,6 110,6 110,6 110,6 110,8 110,7 110,9 112,0
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 111,8 110,7 110,9 111,0 111,1 110,9 111,2 112,4
86 Hälso- och sjukvård 113,4 112,2 112,2 112,3 112,3 112,3 112,4 113,8
87-88 Sociala tjänster 109,6 108,8 109,1 109,3 109,4 109,1 109,5 110,7
R Kultur, nöje och fritid 113,5 112,8 112,8 112,8 113,0 112,8 113,6 114,7
S Annan serviceverks. 111,6 110,2 109,9 109,8 109,9 110,0 110,5 112,0
9491 Religiösa samfund 109,1 107,2 107,1 107,2 107,4 107,2 107,9 109,7
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2018, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 28.08.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 2:a kvartalet 2018, Tabellbilaga 8. Förtjänstnivåindex 2010=100 enligt näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2018/02/ati_2018_02_2018-08-28_tau_008_sv.html