Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 10. Index för ordinarie förtjänst 2015=100, procentuella förändringar

  2016 2017/1 2017/2 2017/3 2017/4 2017 2018/1* 2018/2*
Näringsgren Förändring                
Alla löntagare Årsförändring 0,9 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 1,0 1,8
Kvartalsförändring . 0,1 0,1 0,1 0,2 . 0,5 1,0
Män Årsförändring 0,7 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 1,0 1,8
Kvartalsförändring . -0,1 0,1 0,0 0,2 . 0,6 0,8
Kvinnor Årsförändring 1,2 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,9 1,8
Kvartalsförändring . 0,2 0,2 0,2 0,2 . 0,3 1,1
Timavlönade Årsförändring 1,1 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 0,9 1,5
Kvartalsförändring . -0,2 -0,1 -0,1 0,4 . 0,6 0,5
Månadsavlönade Årsförändring 0,9 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 1,0 1,8
Kvartalsförändring . 0,1 0,2 0,1 0,2 . 0,5 1,0
Staten Årsförändring 1,4 0,4 0,3 0,5 0,6 0,5 0,6 1,6
Kvartalsförändring . 0,1 0,2 0,1 0,2 . 0,1 1,2
Kommuner Årsförändring 0,9 0,4 0,3 0,5 0,6 0,4 0,5 1,3
Kvartalsförändring . 0,1 0,1 0,1 0,1 . 0,1 0,9
Den privata sektorn Årsförändring 0,9 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 1,1 1,9
Kvartalsförändring . 0,1 0,1 0,1 0,2 . 0,6 0,9
Övriga Årsförändring 1,1 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 1,0 1,9
Kvartalsförändring . 0,0 0,1 0,1 0,2 . 0,6 1,0
A Jord- och skogsbruk Årsförändring 0,3 0,1 0,7 1,4 1,4 0,9 1,5 2,3
Kvartalsförändring . 0,9 0,1 0,5 0,0 . 1,0 0,9
C Tillverkning Årsförändring 0,6 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 1,6 2,1
Kvartalsförändring . -0,2 0,1 0,1 0,3 . 1,2 0,5
D El-, gas- och värmeförsörjning Årsförändring 0,6 0,6 0,7 0,9 0,9 0,8 0,7 2,2
Kvartalsförändring . 0,2 0,3 0,3 0,2 . 0,0 1,7
E Vattenförsörjning och avfall Årsförändring 1,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,9 1,7
Kvartalsförändring . -0,1 0,1 0,0 0,1 . 0,6 0,9
F Byggverksamhet Årsförändring 1,2 0,9 0,4 0,3 0,2 0,4 0,3 1,1
Kvartalsförändring . 0,0 -0,2 0,0 0,4 . 0,2 0,5
G Handel Årsförändring 1,0 0,6 0,3 0,3 0,3 0,4 0,6 2,1
Kvartalsförändring . -0,1 0,1 0,0 0,2 . 0,2 1,6
H Transport och magasinering Årsförändring 0,6 0,9 1,1 1,5 1,6 1,3 1,6 2,1
Kvartalsförändring . 0,6 0,5 0,3 0,3 . 0,6 1,0
I Hotell- och restaurangverksamhet Årsförändring 0,6 0,5 0,3 0,6 0,6 0,5 0,4 1,5
Kvartalsförändring . 0,2 0,2 0,2 0,1 . 0,0 1,2
J Information och kommunikation Årsförändring 0,7 1,0 1,4 1,9 1,9 1,6 2,5 2,3
Kvartalsförändring . 0,8 0,5 0,5 0,2 . 1,4 0,3
K Finans- och försäkringsverksamhet Årsförändring 1,2 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 2,1
Kvartalsförändring . 0,2 0,2 0,2 0,2 . 0,4 1,3
L Fastighetsverksamhet Årsförändring 1,5 2,8 2,8 3,1 2,7 2,9 1,6 2,7
Kvartalsförändring . 1,1 0,7 0,7 0,2 . 0,0 1,7
M Juridik, ekonomi och vetenskap Årsförändring 1,4 1,3 1,0 0,8 0,8 1,0 1,9 2,2
Kvartalsförändring . 0,2 0,2 0,2 0,2 . 1,2 0,5
N Uthyrning, fastighetstj. och andra företagstj. Årsförändring 1,0 0,5 0,2 0,2 0,1 0,2 0,4 1,8
Kvartalsförändring . -0,1 0,1 0,0 0,1 . 0,3 1,5
O Offentlig förvaltning och försvar Årsförändring 1,2 0,5 0,3 0,4 0,6 0,4 0,7 1,6
Kvartalsförändring . 0,0 0,2 0,1 0,3 . 0,1 1,1
P Utbildning Årsförändring 1,7 0,5 0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2 1,2
Kvartalsförändring . -0,2 0,0 0,0 0,2 . 0,1 1,0
Q Vård och omsorg; sociala tjänster Årsförändring 0,6 0,1 0,2 0,4 0,4 0,3 0,4 1,4
Kvartalsförändring . 0,1 0,1 0,1 0,1 . 0,1 1,1
R Kultur, nöje och fritid Årsförändring 0,3 -0,4 -0,2 0,1 0,1 -0,1 0,7 1,7
Kvartalsförändring . 0,0 0,0 0,0 0,1 . 0,6 1,0
S Annan serviceverksamhet Årsförändring 0,8 -0,5 -0,9 -1,0 -0,9 -0,8 0,2 1,8
Kvartalsförändring . -0,7 -0,3 -0,1 0,2 . 0,4 1,3
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2018, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 28.08.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 2:a kvartalet 2018, Tabellbilaga 10. Index för ordinarie förtjänst 2015=100, procentuella förändringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2018/02/ati_2018_02_2018-08-28_tau_010_sv.html