Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Förtjänstnivåindex 2010=100 enligt näringsgren (TOL 2008)

  2017/1 2017/2 2017/3 2017/4 2017 2018/1* 2018/2* 2018/3*
Näringsgren                
A Jord- och skogsbruk 111,6 111,7 112,3 112,2 111,9 113,3 114,3 114,6
Timavlönade 107,9 108,3 108,9 108,9 108,5 110,1 110,9 111,1
Månadsavlönade 113,7 113,8 114,2 114,2 114,0 115,2 116,3 116,6
C Tillverkning 110,8 110,8 110,9 111,3 111,0 112,6 113,1 113,3
Timavlönade 110,2 110,2 110,2 110,8 110,4 111,8 112,2 112,4
Månadsavlönade 111,3 111,4 111,6 111,8 111,5 113,3 113,9 114,1
10-11 Livsmedelsindustri 111,5 111,7 111,9 112,1 111,8 112,7 113,9 114,0
Timavlönade 111,0 111,3 111,6 111,9 111,4 112,9 113,6 113,7
Månadsavlönade 112,0 112,1 112,3 112,5 112,2 112,8 114,3 114,4
13-15 Textilvaru och kläder 116,7 116,7 116,6 116,8 116,7 117,4 118,8 119,0
Timavlönade 112,5 112,6 112,7 112,8 112,7 114,0 114,8 114,9
Månadsavlönade 121,6 121,5 121,4 121,7 121,6 121,8 123,8 123,9
16 Tillverkning av trä 114,3 114,5 114,6 114,8 114,5 116,3 117,0 117,2
Timavlönade 113,0 113,2 113,3 113,5 113,2 114,9 115,7 115,8
Månadsavlönade 117,2 117,3 117,4 117,5 117,3 119,2 120,0 120,1
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 114,4 114,5 114,7 114,8 114,6 117,1 117,7 117,8
Timavlönade 113,6 113,7 113,7 113,8 113,7 116,3 116,5 116,6
Månadsavlönade 116,0 116,4 116,6 116,8 116,4 118,8 119,9 120,0
19-22 Kemisk industri 113,0 113,2 113,4 113,6 113,3 114,4 115,2 115,4
Timavlönade 108,9 109,0 109,2 109,3 109,1 110,3 111,2 111,4
Månadsavlönade 116,3 116,5 116,7 116,9 116,6 117,6 118,4 118,7
23 Mineralprodukter 115,2 115,2 115,3 115,4 115,3 115,9 116,9 118,4
Timavlönade 109,2 109,2 109,2 109,1 109,2 109,6 110,4 111,7
Månadsavlönade 119,5 119,6 119,7 119,9 119,7 120,7 121,8 123,6
24-30 Metallindustri 108,8 108,8 108,9 109,4 109,0 110,9 111,1 111,3
Timavlönade 108,9 108,7 108,5 109,8 109,0 110,4 110,6 110,7
Månadsavlönade 108,8 108,9 109,1 109,3 109,0 111,2 111,4 111,6
24 Metallframställning, timavlönade 109,2 109,3 109,3 110,8 109,6 111,5 111,6 111,7
25 Metallvarutillverkning, timavlönade 110,0 110,0 110,0 111,5 110,4 112,2 112,3 112,4
26-27 Elektronik timavl. 113,4 112,8 112,2 113,1 112,9 113,8 113,9 114,0
28-30 Maskiner timavl. 106,3 106,0 105,7 106,8 106,2 107,5 107,6 107,7
31 Tillv. av möbler 112,7 112,8 112,9 113,2 112,9 113,3 115,4 115,6
Timavlönade 112,0 112,2 112,5 112,7 112,4 112,8 114,9 115,1
Månadsavlönade 114,9 114,8 114,8 115,0 114,9 115,3 117,4 117,6
D Energiproduktion 111,7 112,0 112,3 112,5 112,1 112,3 114,2 114,5
Timavlönade 111,2 111,2 111,2 111,1 111,2 111,0 112,4 113,2
Månadsavlönade 111,7 112,1 112,4 112,7 112,2 112,4 114,4 114,7
E Vattenförsörjning 110,0 110,2 110,2 110,3 110,2 110,9 111,9 112,2
Timavlönade 109,0 108,9 108,8 108,7 108,8 109,7 110,5 110,7
Månadsavlönade 111,5 111,8 112,0 112,1 111,9 112,5 113,7 114,1
F Byggverksamhet 111,8 111,6 111,6 112,0 111,8 112,2 113,1 114,2
Timavlönade 109,0 108,3 108,1 108,7 108,5 109,0 109,3 110,4
Månadsavlönade 116,9 117,1 117,3 117,5 117,2 117,8 119,1 120,3
G Handel 114,7 114,9 114,9 115,1 114,9 115,4 117,2 117,4
Timavlönade 111,5 112,1 112,5 113,0 112,3 114,0 114,8 114,9
Månadsavlönade 114,9 115,1 115,1 115,3 115,1 115,5 117,4 117,5
45 Motorfordonshandel 113,3 113,4 113,3 113,3 113,3 114,8 115,3 115,4
Timavlönade 112,6 113,2 113,6 114,1 113,4 115,1 115,9 116,0
Månadsavlönade 113,5 113,4 113,2 113,0 113,3 114,7 115,0 115,1
46-47 Handel 115,0 115,2 115,2 115,4 115,2 115,5 117,6 117,7
H Transport och magas. 113,0 113,6 113,9 114,2 113,6 114,9 116,0 116,1
Timavlönade 111,7 112,0 111,7 112,0 111,8 113,0 113,8 113,7
Månadsavlönade 114,0 114,7 115,3 115,6 114,9 116,2 117,5 117,7
49-51 Transport 114,2 114,7 115,1 115,3 114,8 116,0 117,4 117,5
Timavlönade 113,5 113,6 113,6 113,7 113,6 114,8 115,6 115,7
Månadsavlönade 115,0 115,9 116,6 116,9 116,1 117,2 119,2 119,3
52 Stödtj. till transport 110,1 110,9 111,1 111,2 110,8 112,2 113,6 113,4
Timavlönade 108,8 110,2 108,0 107,8 108,7 109,5 111,6 109,7
Månadsavlönade 110,3 111,0 111,7 111,9 111,2 112,8 114,0 114,1
I Hotell och restaurang 110,5 110,7 110,9 111,0 110,8 111,1 112,5 113,3
J Information och kommunikation 113,8 114,3 114,9 115,0 114,5 116,7 117,1 117,2
61 Telekommunikation 113,1 113,6 114,2 114,5 113,8 116,2 116,5 116,7
Timavlönade 110,5 111,0 111,5 112,0 111,2 112,0 113,3 114,0
Månadsavlönade 113,2 113,7 114,3 114,5 113,9 116,5 116,7 116,8
62-63 IT- och informationstjänster 113,9 114,6 115,2 115,4 114,8 117,3 117,5 117,7
K Finans och försäkring 114,0 114,2 114,5 114,7 114,4 115,3 116,9 117,3
64,66 Finansförmedling 114,6 114,9 115,3 115,5 115,1 115,9 117,6 117,8
65 Försäkring 112,1 112,0 111,8 112,1 112,0 113,5 114,4 115,6
L Fastighetsverksamhet 109,4 110,2 110,9 111,1 110,4 111,3 113,3 113,5
M Juridik, ekonomi och vetenskap 114,7 114,9 115,1 115,4 115,0 116,7 117,3 117,7
69-70 Juridik och ekonomi 115,9 116,3 116,7 116,9 116,4 118,9 119,1 119,4
71-72 Teknisk service 112,8 113,1 113,3 113,6 113,2 114,9 115,5 115,8
N Företagstjänster 114,6 114,7 114,7 114,8 114,7 115,2 116,9 117,2
Timavlönade 114,5 114,8 114,7 114,6 114,6 115,0 116,2 116,4
Månadsavlönade 114,6 114,7 114,7 114,9 114,7 115,2 117,1 117,4
O Offentlig förvaltning 113,0 113,2 113,3 113,6 113,3 113,8 115,1 115,4
841 Offentlig förvaltning 111,6 111,9 112,2 112,5 112,1 112,6 113,8 114,2
842 Offentliga tjänster 114,7 115,0 115,3 115,6 115,2 115,7 117,1 117,3
P Utbildning 110,6 110,6 110,6 110,8 110,7 110,9 112,0 112,6
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 110,7 110,9 111,0 111,1 110,9 111,2 112,4 113,0
86 Hälso- och sjukvård 112,2 112,2 112,3 112,3 112,3 112,4 113,8 114,3
87-88 Sociala tjänster 108,8 109,1 109,3 109,4 109,1 109,5 110,7 111,3
R Kultur, nöje och fritid 112,8 112,8 112,8 113,0 112,8 113,5 114,6 114,9
S Annan serviceverks. 110,2 109,9 109,8 109,9 110,0 110,6 112,1 112,4
9491 Religiösa samfund 107,2 107,1 107,2 107,4 107,2 107,9 109,7 109,8
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2018, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 3:e kvartalet 2018, Tabellbilaga 8. Förtjänstnivåindex 2010=100 enligt näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2018/03/ati_2018_03_2018-10-15_tau_008_sv.html