Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 10. Index för ordinarie förtjänst 2015=100, procentuella förändringar

  2017/1 2017/2 2017/3 2017/4 2017 2018/1* 2018/2* 2018/3*
Näringsgren Förändring                
Alla löntagare Årsförändring 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 1,0 1,8 2,0
Kvartalsförändring 0,1 0,1 0,1 0,2 . 0,5 1,0 0,4
Män Årsförändring 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 1,0 1,8 2,1
Kvartalsförändring -0,1 0,1 0,0 0,2 . 0,6 0,9 0,3
Kvinnor Årsförändring 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,9 1,8 2,0
Kvartalsförändring 0,2 0,2 0,2 0,2 . 0,3 1,1 0,4
Timavlönade Årsförändring 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 0,9 1,5 2,0
Kvartalsförändring -0,2 -0,1 -0,1 0,4 . 0,6 0,5 0,4
Månadsavlönade Årsförändring 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 1,0 1,9 2,1
Kvartalsförändring 0,1 0,2 0,1 0,2 . 0,5 1,0 0,3
Staten Årsförändring 0,4 0,3 0,5 0,6 0,5 0,6 1,6 1,7
Kvartalsförändring 0,1 0,2 0,1 0,2 . 0,1 1,2 0,2
Kommuner Årsförändring 0,4 0,3 0,5 0,6 0,4 0,5 1,3 1,7
Kvartalsförändring 0,1 0,1 0,1 0,1 . 0,1 0,9 0,5
Den privata sektorn Årsförändring 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 1,1 1,9 2,2
Kvartalsförändring 0,1 0,1 0,1 0,2 . 0,6 0,9 0,3
Övriga Årsförändring 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 1,0 1,9 2,1
Kvartalsförändring 0,0 0,1 0,1 0,2 . 0,6 1,0 0,3
A Jord- och skogsbruk Årsförändring 0,1 0,7 1,4 1,4 0,9 1,5 2,3 2,1
Kvartalsförändring 0,9 0,1 0,5 0,0 . 1,0 0,9 0,3
C Tillverkning Årsförändring 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 1,6 2,1 2,2
Kvartalsförändring -0,2 0,1 0,1 0,3 . 1,2 0,5 0,2
D El-, gas- och värmeförsörjning Årsförändring 0,6 0,7 0,9 0,9 0,8 0,7 2,2 2,2
Kvartalsförändring 0,2 0,3 0,3 0,2 . 0,0 1,7 0,3
E Vattenförsörjning och avfall Årsförändring 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,9 1,7 1,9
Kvartalsförändring -0,1 0,1 0,0 0,1 . 0,6 0,9 0,2
F Byggverksamhet Årsförändring 0,9 0,4 0,3 0,2 0,4 0,3 1,3 2,4
Kvartalsförändring 0,0 -0,2 0,0 0,4 . 0,2 0,7 1,0
G Handel Årsförändring 0,6 0,3 0,3 0,3 0,4 0,6 2,1 2,1
Kvartalsförändring -0,1 0,1 0,0 0,2 . 0,2 1,6 0,1
H Transport och magasinering Årsförändring 0,9 1,1 1,5 1,6 1,3 1,6 2,1 1,9
Kvartalsförändring 0,6 0,5 0,3 0,3 . 0,6 1,0 0,0
I Hotell- och restaurangverksamhet Årsförändring 0,5 0,3 0,6 0,6 0,5 0,4 1,5 2,0
Kvartalsförändring 0,2 0,2 0,2 0,1 . 0,0 1,2 0,7
J Information och kommunikation Årsförändring 1,0 1,4 1,9 1,9 1,6 2,5 2,3 2,0
Kvartalsförändring 0,8 0,5 0,5 0,2 . 1,4 0,3 0,1
K Finans- och försäkringsverksamhet Årsförändring 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 2,1 2,3
Kvartalsförändring 0,2 0,2 0,2 0,2 . 0,4 1,3 0,4
L Fastighetsverksamhet Årsförändring 2,8 2,8 3,1 2,7 2,9 1,6 2,7 2,1
Kvartalsförändring 1,1 0,7 0,7 0,2 . 0,0 1,7 0,2
M Juridik, ekonomi och vetenskap Årsförändring 1,3 1,0 0,8 0,8 1,0 1,9 2,2 2,3
Kvartalsförändring 0,2 0,2 0,2 0,2 . 1,2 0,5 0,3
N Uthyrning, fastighetstj. och andra företagstj. Årsförändring 0,5 0,2 0,2 0,1 0,2 0,4 1,8 2,1
Kvartalsförändring -0,1 0,1 0,0 0,1 . 0,3 1,5 0,2
O Offentlig förvaltning och försvar Årsförändring 0,5 0,3 0,4 0,6 0,4 0,7 1,6 1,9
Kvartalsförändring 0,0 0,2 0,1 0,3 . 0,1 1,1 0,3
P Utbildning Årsförändring 0,5 0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2 1,2 1,7
Kvartalsförändring -0,2 0,0 0,0 0,2 . 0,1 1,0 0,5
Q Vård och omsorg; sociala tjänster Årsförändring 0,1 0,2 0,4 0,4 0,3 0,4 1,4 1,8
Kvartalsförändring 0,1 0,1 0,1 0,1 . 0,1 1,1 0,5
R Kultur, nöje och fritid Årsförändring -0,4 -0,2 0,1 0,1 -0,1 0,7 1,7 1,9
Kvartalsförändring 0,0 0,0 0,0 0,1 . 0,6 1,0 0,3
S Annan serviceverksamhet Årsförändring -0,5 -0,9 -1,0 -0,9 -0,8 0,2 1,8 2,2
Kvartalsförändring -0,7 -0,3 -0,1 0,2 . 0,4 1,3 0,3
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2018, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 3:e kvartalet 2018, Tabellbilaga 10. Index för ordinarie förtjänst 2015=100, procentuella förändringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2018/03/ati_2018_03_2018-10-15_tau_010_sv.html