Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Förtjänstnivåindex 2015=100, procentuella förändringar

  2017/3 2017/4 2017 2018/1* 2018/2* 2018/3* 2018/4* 2018*
Näringsgren Förändring                
Alla löntagare Årsförändring 0,2 0,2 0,2 1,0 1,8 2,1 2,2 1,8
Kvartalsförändring 0,1 0,2 . 0,5 1,0 0,4 0,3 .
Män Årsförändring 0,2 0,2 0,2 1,0 1,8 2,2 2,2 1,8
Kvartalsförändring 0,0 0,2 . 0,7 0,9 0,4 0,3 .
Kvinnor Årsförändring 0,1 0,2 0,2 0,9 1,8 2,0 2,1 1,7
Kvartalsförändring 0,2 0,2 . 0,4 1,1 0,4 0,2 .
Timavlönade Årsförändring 0,1 0,0 0,1 0,9 1,6 2,0 2,2 1,7
Kvartalsförändring -0,1 0,4 . 0,7 0,5 0,4 0,6 .
Månadsavlönade Årsförändring 0,3 0,3 0,2 1,0 1,9 2,1 2,2 1,8
Kvartalsförändring 0,1 0,2 . 0,5 1,1 0,4 0,2 .
Staten Årsförändring -0,9 -0,8 -0,9 0,6 1,8 2,3 2,3 1,8
Kvartalsförändring 0,1 0,2 . 0,1 1,4 0,6 0,2 .
Kommuner Årsförändring -1,1 -0,9 -1,1 0,5 1,3 1,7 1,7 1,3
Kvartalsförändring 0,1 0,1 . 0,1 0,9 0,5 0,1 .
Den privata sektorn Årsförändring 0,7 0,7 0,7 1,1 2,0 2,2 2,3 1,9
Kvartalsförändring 0,1 0,2 . 0,7 0,9 0,3 0,3 .
Övriga Årsförändring 0,3 0,2 0,3 1,1 2,0 2,2 2,2 1,9
Kvartalsförändring 0,1 0,1 . 0,7 1,0 0,3 0,2 .
A Jord- och skogsbruk Årsförändring 1,2 1,3 0,7 1,5 2,3 2,1 2,1 2,0
Kvartalsförändring 0,5 0,0 . 1,0 0,9 0,3 0,0 .
C Tillverkning Årsförändring 0,2 0,2 0,1 1,6 2,0 2,2 2,2 2,0
Kvartalsförändring 0,1 0,3 . 1,2 0,5 0,2 0,4 .
D El-, gas- och värmeförsörjning Årsförändring 1,7 1,6 1,5 0,5 1,9 2,0 2,0 1,6
Kvartalsförändring 0,3 0,2 . -0,2 1,7 0,3 0,2 .
E Vattenförsörjning och avfall Årsförändring 0,1 0,2 0,1 0,8 1,6 1,8 2,0 1,6
Kvartalsförändring 0,0 0,1 . 0,5 0,9 0,2 0,2 .
F Byggverksamhet Årsförändring 0,8 0,7 1,0 0,4 1,3 2,4 2,5 1,6
Kvartalsförändring 0,0 0,4 . 0,2 0,7 1,0 0,5 .
G Handel Årsförändring 0,8 0,7 0,8 0,6 2,1 2,1 2,1 1,7
Kvartalsförändring 0,0 0,2 . 0,2 1,6 0,1 0,2 .
H Transport och magasinering Årsförändring 1,5 1,6 1,2 1,7 2,2 1,9 2,0 1,9
Kvartalsförändring 0,3 0,3 . 0,6 1,0 0,0 0,3 .
I Hotell- och restaurangverksamhet Årsförändring 0,5 0,6 0,5 0,6 1,6 2,1 2,1 1,6
Kvartalsförändring 0,2 0,1 . 0,1 1,2 0,7 0,1 .
J Information och kommunikation Årsförändring 2,1 2,1 1,7 2,6 2,4 2,1 2,1 2,3
Kvartalsförändring 0,5 0,1 . 1,5 0,3 0,1 0,2 .
K Finans- och försäkringsverksamhet Årsförändring 0,5 0,5 0,5 1,2 2,3 2,4 3,4 2,3
Kvartalsförändring 0,2 0,2 . 0,5 1,3 0,4 1,2 .
L Fastighetsverksamhet Årsförändring 2,5 2,1 2,2 1,8 2,8 2,3 2,4 2,3
Kvartalsförändring 0,7 0,2 . 0,2 1,7 0,2 0,2 .
M Juridik, ekonomi och vetenskap Årsförändring 0,7 0,7 0,9 1,8 2,2 2,3 2,3 2,1
Kvartalsförändring 0,2 0,2 . 1,2 0,5 0,3 0,2 .
N Uthyrning, fastighetstj. och andra företagstj. Årsförändring 0,1 0,1 0,2 0,5 1,9 2,2 2,2 1,7
Kvartalsförändring 0,0 0,1 . 0,3 1,5 0,2 0,2 .
O Offentlig förvaltning och försvar Årsförändring -1,0 -0,8 -1,0 0,7 1,8 2,2 2,1 1,7
Kvartalsförändring 0,1 0,3 . 0,2 1,2 0,6 0,2 .
P Utbildning Årsförändring -1,0 -1,0 -0,8 0,2 1,2 1,7 1,7 1,2
Kvartalsförändring 0,0 0,2 . 0,1 1,0 0,5 0,1 .
Q Vård och omsorg; sociala tjänster Årsförändring -0,7 -0,6 -0,8 0,4 1,4 1,8 1,8 1,4
Kvartalsförändring 0,1 0,1 . 0,1 1,1 0,5 0,1 .
R Kultur, nöje och fritid Årsförändring -0,4 -0,4 -0,6 0,6 1,6 1,8 1,8 1,5
Kvartalsförändring 0,0 0,2 . 0,4 1,0 0,3 0,2 .
S Annan serviceverksamhet Årsförändring -1,7 -1,6 -1,5 0,4 2,0 2,5 2,4 1,8
Kvartalsförändring -0,1 0,2 . 0,6 1,3 0,3 0,2 .
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2018, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 6.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 4:e kvartalet 2018, Tabellbilaga 9. Förtjänstnivåindex 2015=100, procentuella förändringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2018/04/ati_2018_04_2019-02-06_tau_009_sv.html