Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Förtjänstnivåindex 2015=100, procentuella förändringar

  2017/4 2017 2018/1* 2018/2* 2018/3* 2018/4* 2018* 2019/1*
Näringsgren Förändring                
Alla löntagare Årsförändring 0,2 0,2 1,0 1,8 2,0 2,1 1,7 2,5
Kvartalsförändring 0,2 . 0,6 0,9 0,3 0,2 . 0,9
Män Årsförändring 0,2 0,2 0,9 1,7 1,9 1,9 1,6 2,2
Kvartalsförändring 0,2 . 0,6 0,8 0,2 0,3 . 0,9
Kvinnor Årsförändring 0,2 0,2 1,0 1,9 2,1 2,2 1,8 2,8
Kvartalsförändring 0,2 . 0,4 1,1 0,4 0,2 . 1,0
Timavlönade Årsförändring 0,0 0,1 1,0 1,6 2,1 2,2 1,7 2,2
Kvartalsförändring 0,4 . 0,7 0,5 0,4 0,6 . 0,7
Månadsavlönade Årsförändring 0,3 0,2 1,0 1,9 2,0 2,0 1,7 2,5
Kvartalsförändring 0,2 . 0,5 1,0 0,3 0,2 . 1,0
Staten Årsförändring -0,8 -0,9 0,5 1,6 1,9 1,8 1,4 2,6
Kvartalsförändring 0,2 . 0,0 1,2 0,4 0,0 . 0,9
Kommuner Årsförändring -0,9 -1,1 0,6 1,4 1,8 1,7 1,4 3,6
Kvartalsförändring 0,1 . 0,2 0,9 0,5 0,1 . 2,0
Den privata sektorn Årsförändring 0,7 0,7 1,2 2,0 2,2 2,3 2,0 2,2
Kvartalsförändring 0,2 . 0,8 0,9 0,3 0,3 . 0,7
Övriga Årsförändring 0,2 0,3 0,7 1,4 1,4 1,4 1,2 1,8
Kvartalsförändring 0,1 . 0,3 0,8 0,1 0,1 . 0,7
A Jord- och skogsbruk Årsförändring 1,3 0,7 1,6 2,2 1,9 1,9 1,9 1,9
Kvartalsförändring 0,0 . 1,1 0,7 0,1 0,0 . 1,1
C Tillverkning Årsförändring 0,2 0,1 1,7 2,1 2,2 2,2 2,0 2,1
Kvartalsförändring 0,3 . 1,2 0,4 0,1 0,4 . 1,1
D El-, gas- och värmeförsörjning Årsförändring 1,6 1,5 0,9 2,4 2,6 2,6 2,1 2,4
Kvartalsförändring 0,2 . 0,1 1,8 0,4 0,2 . 0,0
E Vattenförsörjning och avfall Årsförändring 0,2 0,1 0,9 1,6 1,6 1,6 1,4 1,8
Kvartalsförändring 0,1 . 0,7 0,8 0,1 0,1 . 0,9
F Byggverksamhet Årsförändring 0,7 1,0 0,2 1,2 2,3 2,4 1,5 2,5
Kvartalsförändring 0,4 . 0,1 0,7 1,0 0,5 . 0,2
G Handel Årsförändring 0,7 0,8 0,7 2,3 2,4 2,5 2,0 2,3
Kvartalsförändring 0,2 . 0,4 1,7 0,2 0,2 . 0,2
H Transport och magasinering Årsförändring 1,6 1,2 1,3 1,8 1,4 1,4 1,5 1,7
Kvartalsförändring 0,3 . 0,3 1,0 -0,1 0,3 . 0,6
I Hotell- och restaurangverksamhet Årsförändring 0,6 0,5 1,1 2,5 3,4 3,4 2,6 3,0
Kvartalsförändring 0,1 . 0,6 1,6 1,0 0,1 . 0,2
J Information och kommunikation Årsförändring 2,1 1,7 2,6 2,4 2,1 2,1 2,3 2,0
Kvartalsförändring 0,1 . 1,5 0,3 0,1 0,2 . 1,4
K Finans- och försäkringsverksamhet Årsförändring 0,5 0,5 1,1 2,3 2,5 3,5 2,3 3,9
Kvartalsförändring 0,2 . 0,4 1,4 0,4 1,2 . 0,9
L Fastighetsverksamhet Årsförändring 2,1 2,2 1,9 2,8 2,0 2,0 2,2 1,7
Kvartalsförändring 0,2 . 0,4 1,5 0,0 0,1 . 0,1
M Juridik, ekonomi och vetenskap Årsförändring 0,7 0,9 2,4 2,5 2,4 2,4 2,4 2,0
Kvartalsförändring 0,2 . 1,8 0,3 0,1 0,2 . 1,5
N Uthyrning, fastighetstj. och andra företagstj. Årsförändring 0,1 0,2 0,0 1,1 1,1 1,1 0,8 2,0
Kvartalsförändring 0,1 . -0,2 1,2 -0,1 0,1 . 0,7
O Offentlig förvaltning och försvar Årsförändring -0,8 -1,0 0,6 1,6 2,0 1,8 1,5 3,0
Kvartalsförändring 0,3 . 0,1 1,1 0,5 0,1 . 1,2
P Utbildning Årsförändring -1,0 -0,8 0,2 1,1 1,5 1,4 1,0 2,7
Kvartalsförändring 0,2 . 0,0 0,9 0,4 0,1 . 1,3
Q Vård och omsorg; sociala tjänster Årsförändring -0,6 -0,8 0,4 1,4 1,7 1,7 1,3 3,1
Kvartalsförändring 0,1 . 0,1 1,1 0,5 0,1 . 1,5
R Kultur, nöje och fritid Årsförändring -0,4 -0,6 0,8 1,8 2,1 2,1 1,7 2,6
Kvartalsförändring 0,2 . 0,6 1,0 0,3 0,2 . 1,1
S Annan serviceverksamhet Årsförändring -1,6 -1,5 0,1 1,6 2,0 2,0 1,4 2,5
Kvartalsförändring 0,2 . 0,3 1,3 0,2 0,2 . 0,8
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2019, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 1:a kvartalet 2019, Tabellbilaga 9. Förtjänstnivåindex 2015=100, procentuella förändringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2019/01/ati_2019_01_2019-05-29_tau_009_sv.html