Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Index för ordinarie förtjänst 2015=100 enligt näringsgren (TOL 2008)

  2017 2018/1 2018/2 2018/3 2018/4 2018 2019/1* 2019/2*
Näringsgren                
A Jord- och skogsbruk 101,2 102,2 103,0 103,1 103,1 102,8 104,2 105,1
Timavlönade 98,2 99,8 100,6 100,8 100,8 100,5 102,0 102,7
Månadsavlönade 102,2 103,0 103,8 103,9 103,9 103,7 104,9 105,9
C Tillverkning 100,9 102,2 102,6 102,7 103,1 102,7 104,2 104,7
Timavlönade 100,9 102,0 102,4 102,5 103,1 102,5 103,9 104,3
Månadsavlönade 100,9 102,3 102,7 102,9 103,1 102,8 104,5 105,0
10-11 Livsmedelsindustri 101,3 102,0 102,9 102,9 103,1 102,7 103,6 104,8
Timavlönade 102,1 103,4 103,9 103,9 103,9 103,8 104,9 105,5
Månadsavlönade 100,8 101,2 102,5 102,5 102,7 102,2 103,0 104,4
13-15 Textilvaru och kläder 103,4 105,2 107,2 108,0 108,4 107,2 108,9 110,3
Timavlönade 102,8 104,7 106,1 106,9 107,7 106,3 108,8 109,5
Månadsavlönade 103,7 105,4 107,9 108,7 108,9 107,7 109,0 110,8
16 Tillverkning av trä 101,1 102,4 103,1 103,3 103,4 103,1 104,6 105,3
Timavlönade 100,8 102,2 103,0 103,2 103,4 103,0 104,5 105,2
Månadsavlönade 101,7 102,8 103,4 103,4 103,6 103,3 104,7 105,4
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 101,5 103,0 103,5 103,5 103,6 103,4 105,0 105,5
Timavlönade 101,6 103,3 103,3 103,3 103,3 103,3 105,0 105,1
Månadsavlönade 101,4 102,7 103,7 103,8 104,0 103,5 105,0 105,9
19-22 Kemisk industri 101,8 103,2 103,9 104,1 104,3 103,9 105,3 106,1
Timavlönade 100,8 102,1 102,8 102,9 103,0 102,7 104,0 104,7
Månadsavlönade 102,3 103,7 104,5 104,7 104,9 104,5 106,0 106,8
23 Mineralprodukter 99,9 100,2 101,0 102,4 102,6 101,5 102,7 103,3
Timavlönade 99,7 100,0 100,9 102,1 102,4 101,4 102,7 103,5
Månadsavlönade 100,1 100,3 101,1 102,6 102,8 101,7 102,8 103,1
24-30 Metallindustri 100,5 102,1 102,1 102,2 102,7 102,3 104,1 104,3
Timavlönade 100,3 101,6 101,6 101,6 102,9 101,9 103,4 103,5
Månadsavlönade 100,5 102,3 102,4 102,5 102,7 102,5 104,5 104,7
24 Metallframställning, timavlönade 101,2 102,8 102,8 102,7 104,0 103,1 104,6 104,7
25 Metallvarutillverkning, timavlönade 101,6 103,3 103,4 103,5 104,9 103,8 105,5 105,6
26-27 Elektronik timavl. 99,9 101,0 101,4 101,8 103,5 101,9 104,1 104,2
28-30 Maskiner timavl. 99,4 100,3 100,1 99,9 101,1 100,3 101,6 101,7
31 Tillv. av möbler 101,2 101,2 102,9 103,0 103,1 102,5 103,1 104,9
Timavlönade 101,9 102,0 103,8 103,8 103,8 103,4 103,8 105,6
Månadsavlönade 100,3 100,2 101,8 101,9 102,1 101,5 102,1 104,0
D Energiproduktion 101,4 102,0 103,9 104,3 104,5 103,7 104,5 106,3
Timavlönade 100,8 100,9 102,3 103,2 103,5 102,4 103,5 104,9
Månadsavlönade 101,5 102,1 104,1 104,5 104,7 103,9 104,7 106,6
E Vattenförsörjning 101,0 101,5 102,3 102,4 102,4 102,2 103,2 104,1
Timavlönade 101,3 101,7 101,9 101,6 101,5 101,7 102,3 102,9
Månadsavlönade 100,8 101,5 102,6 102,9 103,1 102,5 103,8 104,9
F Byggverksamhet 101,7 102,0 102,8 103,9 104,4 103,3 104,6 105,2
Timavlönade 101,3 101,7 102,1 103,2 104,0 102,8 104,3 104,7
Månadsavlönade 102,0 102,3 103,5 104,5 104,7 103,7 104,9 105,6
G Handel 101,4 101,8 103,5 103,6 103,8 103,2 104,1 105,7
Timavlönade 102,6 104,1 104,7 104,7 104,8 104,6 105,7 106,4
Månadsavlönade 101,3 101,7 103,5 103,6 103,8 103,1 104,0 105,7
45 Motorfordonshandel 101,9 102,4 102,4 102,2 102,4 102,3 103,7 104,1
Timavlönade 102,9 104,4 104,9 104,9 105,0 104,8 105,9 106,6
Månadsavlönade 101,7 101,8 101,6 101,3 101,5 101,6 103,1 103,4
46-47 Handel 101,3 101,7 103,7 103,9 104,1 103,4 104,2 106,1
H Transport och magas. 101,9 102,7 103,7 103,6 103,9 103,5 104,5 105,6
Timavlönade 101,0 102,1 102,9 102,8 103,2 102,8 104,0 104,7
Månadsavlönade 102,4 103,0 104,2 104,1 104,3 103,9 104,8 106,2
49-51 Transport 101,2 102,1 103,3 103,4 103,6 103,1 104,0 105,2
Timavlönade 101,2 102,2 102,8 102,9 103,1 102,8 103,9 104,5
Månadsavlönade 101,3 101,9 103,7 103,8 104,0 103,4 104,2 105,9
52 Stödtj. till transport 102,8 103,7 104,9 104,6 104,7 104,5 105,7 106,9
Timavlönade 100,7 101,6 103,6 101,9 102,0 102,3 103,8 105,9
Månadsavlönade 103,2 104,1 105,1 105,1 105,3 104,9 106,0 107,1
I Hotell och restaurang 101,1 102,0 103,6 104,7 104,8 103,8 104,9 106,2
J Information och kommunikation 102,3 104,2 104,5 104,6 104,7 104,5 106,2 106,6
61 Telekommunikation 101,1 102,9 103,1 103,2 103,4 103,2 105,0 105,3
Timavlönade 101,3 101,6 102,4 102,6 102,3 102,2 102,3 103,5
Månadsavlönade 101,1 103,1 103,2 103,3 103,5 103,3 105,4 105,5
62-63 IT- och informationstjänster 102,4 104,5 104,6 104,7 104,8 104,7 106,5 106,7
K Finans och försäkring 102,1 102,9 104,4 104,8 106,1 104,5 107,0 107,5
64,66 Finansförmedling 102,1 103,4 105,2 105,7 107,2 105,4 108,1 108,7
65 Försäkring 101,8 101,0 100,8 100,9 101,2 101,0 102,0 102,4
L Fastighetsverksamhet 104,3 104,6 106,2 106,2 106,3 105,8 106,3 108,2
M Juridik, ekonomi och vetenskap 102,3 103,5 103,8 103,9 104,0 103,8 105,5 106,1
69-70 Juridik och ekonomi 103,7 105,5 105,5 105,4 105,6 105,5 107,5 107,7
71-72 Teknisk service 101,9 103,1 103,5 103,7 103,9 103,6 105,3 106,0
N Företagstjänster 101,2 101,0 102,3 102,2 102,4 102,0 103,0 104,6
Timavlönade 102,5 102,8 104,0 104,1 104,3 103,8 105,7 106,9
Månadsavlönade 100,8 100,5 101,7 101,6 101,8 101,4 102,1 103,8
O Offentlig förvaltning 101,6 102,0 103,1 103,6 103,8 103,1 104,3 106,0
841 Offentlig förvaltning 101,7 102,3 103,6 104,3 104,6 103,7 105,4 107,0
842 Offentliga tjänster 102,4 102,6 103,7 104,1 104,0 103,6 104,3 106,3
P Utbildning 101,8 101,9 102,8 103,2 103,4 102,8 104,1 105,3
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 100,9 101,0 102,1 102,6 102,7 102,1 103,6 104,9
86 Hälso- och sjukvård 100,8 101,0 102,1 102,5 102,6 102,1 103,6 105,0
87-88 Sociala tjänster 100,9 101,1 102,2 102,7 102,8 102,2 103,6 104,9
R Kultur, nöje och fritid 100,2 101,1 102,1 102,5 102,6 102,1 103,5 104,6
S Annan serviceverks. 100,0 99,9 101,1 101,3 101,5 100,9 101,9 103,3
9491 Religiösa samfund 100,8 100,5 102,0 102,1 102,3 101,7 102,4 104,1
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2019, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 28.08.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 2:a kvartalet 2019, Tabellbilaga 6. Index för ordinarie förtjänst 2015=100 enligt näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2019/02/ati_2019_02_2019-08-28_tau_006_sv.html