Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Förtjänstnivåindex 2010=100 enligt näringsgren (TOL 2008)

  2017 2018/1 2018/2 2018/3 2018/4 2018 2019/1* 2019/2*
Näringsgren                
A Jord- och skogsbruk 111,9 113,5 114,3 114,5 114,5 114,2 115,7 116,7
Timavlönade 108,5 110,9 111,8 112,1 112,1 111,7 113,4 114,2
Månadsavlönade 114,0 115,1 116,0 116,2 116,1 115,8 117,4 118,4
C Tillverkning 111,0 112,7 113,2 113,3 113,7 113,2 115,0 115,5
Timavlönade 110,4 111,9 112,3 112,4 113,1 112,5 114,0 114,5
Månadsavlönade 111,5 113,4 113,9 114,0 114,3 113,9 115,8 116,4
10-11 Livsmedelsindustri 111,8 112,6 113,7 113,7 113,8 113,4 114,5 115,7
Timavlönade 111,4 112,7 113,3 113,3 113,3 113,1 114,4 115,1
Månadsavlönade 112,2 112,8 114,1 114,1 114,4 113,8 114,7 116,3
13-15 Textilvaru och kläder 116,7 119,5 121,8 122,8 123,3 121,9 123,8 125,4
Timavlönade 112,7 115,3 116,8 117,6 118,5 117,0 119,8 120,5
Månadsavlönade 121,6 124,6 127,5 128,5 128,7 127,3 128,8 130,9
16 Tillverkning av trä 114,5 116,4 117,2 117,3 117,6 117,1 118,8 119,6
Timavlönade 113,2 115,0 115,9 116,1 116,3 115,8 117,6 118,4
Månadsavlönade 117,3 119,3 120,0 120,1 120,2 119,9 121,5 122,4
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 114,6 117,6 118,1 118,2 118,3 118,0 119,8 120,4
Timavlönade 113,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 118,5 118,7
Månadsavlönade 116,4 119,5 120,6 120,7 120,9 120,4 122,2 123,2
19-22 Kemisk industri 113,3 114,0 114,9 115,1 115,3 114,8 116,5 117,3
Timavlönade 109,1 110,3 111,0 111,2 111,3 110,9 112,4 113,1
Månadsavlönade 116,6 117,1 118,0 118,3 118,5 118,0 119,7 120,6
23 Mineralprodukter 115,3 116,0 117,0 118,6 118,9 117,6 119,0 119,7
Timavlönade 109,2 109,7 110,6 112,0 112,3 111,2 112,6 113,5
Månadsavlönade 119,7 120,8 121,8 123,6 123,8 122,5 123,8 124,2
24-30 Metallindustri 109,0 111,1 111,2 111,2 111,8 111,3 113,4 113,6
Timavlönade 109,0 110,7 110,7 110,6 112,1 111,0 112,7 112,8
Månadsavlönade 109,0 111,4 111,5 111,6 111,8 111,6 113,8 114,0
24 Metallframställning, timavlönade 109,6 112,0 112,0 111,9 113,3 112,3 113,9 114,0
25 Metallvarutillverkning, timavlönade 110,4 112,1 112,2 112,3 113,9 112,6 114,5 114,6
26-27 Elektronik timavl. 112,9 114,2 114,7 115,1 117,0 115,3 117,7 117,8
28-30 Maskiner timavl. 106,2 107,8 107,6 107,4 108,6 107,8 109,2 109,3
31 Tillv. av möbler 112,9 112,9 114,8 114,8 115,0 114,4 115,0 117,0
Timavlönade 112,4 112,4 114,3 114,4 114,4 113,9 114,4 116,4
Månadsavlönade 114,9 114,7 116,6 116,7 117,0 116,3 117,0 119,1
D Energiproduktion 112,1 112,7 114,8 115,3 115,5 114,6 115,5 117,5
Timavlönade 111,2 111,1 112,7 113,7 114,0 112,9 114,0 115,6
Månadsavlönade 112,2 112,9 115,1 115,5 115,7 114,8 115,7 117,8
E Vattenförsörjning 110,2 111,0 111,9 111,9 112,0 111,7 113,0 114,0
Timavlönade 108,8 110,0 110,2 109,9 109,7 110,0 110,7 111,4
Månadsavlönade 111,9 112,6 113,8 114,1 114,4 113,7 115,4 116,6
F Byggverksamhet 111,8 112,1 112,9 114,1 114,7 113,4 114,9 115,5
Timavlönade 108,5 109,0 109,3 110,5 111,4 110,1 111,7 112,1
Månadsavlönade 117,2 117,4 118,8 119,9 120,2 119,1 120,4 121,3
G Handel 114,9 115,4 117,3 117,5 117,7 117,0 118,0 119,9
Timavlönade 112,3 115,0 115,7 115,7 115,8 115,5 116,8 117,5
Månadsavlönade 115,1 115,5 117,5 117,6 117,9 117,1 118,1 120,0
45 Motorfordonshandel 113,3 113,5 113,5 113,3 113,5 113,4 115,0 115,4
Timavlönade 113,4 116,4 117,0 117,0 117,1 116,9 118,1 118,9
Månadsavlönade 113,3 112,6 112,4 112,1 112,3 112,4 114,1 114,4
46-47 Handel 115,2 115,8 118,1 118,3 118,5 117,7 118,6 120,7
H Transport och magas. 113,6 114,5 115,6 115,5 115,9 115,4 116,6 117,8
Timavlönade 111,8 113,0 113,8 113,7 114,2 113,7 115,1 115,8
Månadsavlönade 114,9 115,5 116,9 116,8 117,1 116,6 117,6 119,1
49-51 Transport 114,8 115,8 117,2 117,3 117,5 116,9 118,0 119,4
Timavlönade 113,6 114,6 115,3 115,4 115,6 115,2 116,5 117,2
Månadsavlönade 116,1 116,9 118,9 119,1 119,3 118,6 119,6 121,6
52 Stödtj. till transport 110,8 111,9 113,2 112,8 113,0 112,7 114,0 115,4
Timavlönade 108,7 109,7 111,9 110,1 110,2 110,5 112,2 114,4
Månadsavlönade 111,2 112,3 113,4 113,3 113,5 113,1 114,3 115,5
I Hotell och restaurang 110,8 111,7 113,5 114,6 114,7 113,6 115,0 116,4
J Information och kommunikation 114,5 116,7 117,0 117,1 117,3 117,1 119,0 119,5
61 Telekommunikation 113,8 115,6 115,8 115,9 116,0 115,8 117,9 118,2
Timavlönade 111,2 111,6 112,4 112,6 112,3 112,2 112,3 113,7
Månadsavlönade 113,9 115,8 115,9 116,0 116,3 116,0 118,4 118,5
62-63 IT- och informationstjänster 114,8 117,3 117,4 117,5 117,6 117,5 119,5 119,8
K Finans och försäkring 114,4 115,2 116,8 117,3 118,7 117,0 119,7 120,3
64,66 Finansförmedling 115,1 116,6 118,7 119,2 120,9 118,9 121,9 122,6
65 Försäkring 112,0 109,9 109,6 109,8 110,1 109,8 111,0 111,3
L Fastighetsverksamhet 110,4 111,5 113,2 113,2 113,3 112,8 113,4 115,4
M Juridik, ekonomi och vetenskap 115,0 117,4 117,8 117,9 118,1 117,8 119,8 120,6
69-70 Juridik och ekonomi 116,4 122,6 122,5 122,4 122,6 122,5 124,8 125,0
71-72 Teknisk service 113,2 114,2 114,6 114,8 115,1 114,7 116,8 117,6
N Företagstjänster 114,7 114,6 116,0 116,0 116,1 115,7 116,9 118,7
Timavlönade 114,6 114,9 116,3 116,5 116,7 116,1 118,3 119,7
Månadsavlönade 114,7 114,5 115,9 115,8 115,9 115,5 116,5 118,4
O Offentlig förvaltning 113,3 113,7 115,0 115,6 115,7 115,0 117,1 119,0
841 Offentlig förvaltning 112,1 112,9 114,4 115,1 115,4 114,5 117,2 119,0
842 Offentliga tjänster 115,2 115,4 116,7 117,1 117,0 116,5 118,2 120,4
P Utbildning 110,7 110,8 111,8 112,3 112,4 111,8 113,8 115,1
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 110,9 111,2 112,4 112,9 113,0 112,3 114,6 116,1
86 Hälso- och sjukvård 112,3 112,4 113,7 114,2 114,3 113,7 116,1 117,6
87-88 Sociala tjänster 109,1 109,5 110,6 111,1 111,2 110,6 112,7 114,0
R Kultur, nöje och fritid 112,8 113,7 114,9 115,2 115,4 114,8 116,7 117,9
S Annan serviceverks. 110,0 110,0 111,3 111,6 111,8 111,2 112,7 114,1
9491 Religiösa samfund 107,2 107,2 108,8 108,9 109,1 108,5 110,0 111,9
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2019, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 28.08.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 2:a kvartalet 2019, Tabellbilaga 8. Förtjänstnivåindex 2010=100 enligt näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2019/02/ati_2019_02_2019-08-28_tau_008_sv.html