Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Förtjänstnivåindex 2010=100 enligt näringsgren (TOL 2008)

  2018/1 2018/2 2018/3 2018/4 2018 2019/1* 2019/2* 2019/3*
Näringsgren                
A Jord- och skogsbruk 113,5 114,3 114,5 114,5 114,2 115,7 116,8 117,0
Timavlönade 110,9 111,8 112,1 112,1 111,7 113,4 114,2 114,4
Månadsavlönade 115,1 116,0 116,2 116,1 115,8 117,3 118,5 118,8
C Tillverkning 112,7 113,2 113,3 113,7 113,2 114,8 115,3 115,5
Timavlönade 111,9 112,3 112,4 113,1 112,5 113,9 114,4 114,6
Månadsavlönade 113,4 113,9 114,0 114,3 113,9 115,5 116,1 116,3
10-11 Livsmedelsindustri 112,6 113,7 113,7 113,8 113,4 113,9 115,1 115,2
Timavlönade 112,7 113,3 113,3 113,3 113,1 114,2 114,9 115,0
Månadsavlönade 112,8 114,1 114,1 114,4 113,8 114,0 115,5 115,6
13-15 Textilvaru och kläder 119,5 121,8 122,8 123,3 121,9 123,8 125,3 125,5
Timavlönade 115,3 116,8 117,6 118,5 117,0 119,8 120,5 120,6
Månadsavlönade 124,6 127,5 128,5 128,7 127,3 128,8 130,9 131,0
16 Tillverkning av trä 116,4 117,2 117,3 117,6 117,1 118,8 119,5 119,7
Timavlönade 115,0 115,9 116,1 116,3 115,8 117,6 118,3 118,4
Månadsavlönade 119,3 120,0 120,1 120,2 119,9 121,4 122,2 122,3
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 117,6 118,1 118,2 118,3 118,0 119,6 120,2 120,3
Timavlönade 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 118,3 118,5 118,6
Månadsavlönade 119,5 120,6 120,7 120,9 120,4 121,9 122,9 123,1
19-22 Kemisk industri 114,0 114,9 115,1 115,3 114,8 116,4 117,2 117,5
Timavlönade 110,3 111,0 111,2 111,3 110,9 112,3 113,1 113,3
Månadsavlönade 117,1 118,0 118,3 118,5 118,0 119,7 120,5 120,8
23 Mineralprodukter 116,0 117,0 118,6 118,9 117,6 118,6 119,3 120,3
Timavlönade 109,7 110,6 112,0 112,3 111,2 112,4 113,3 114,6
Månadsavlönade 120,8 121,8 123,6 123,8 122,5 123,0 123,4 123,9
24-30 Metallindustri 111,1 111,2 111,2 111,8 111,3 113,2 113,4 113,6
Timavlönade 110,7 110,7 110,6 112,1 111,0 112,6 112,7 112,8
Månadsavlönade 111,4 111,5 111,6 111,8 111,6 113,6 113,8 114,1
24 Metallframställning, timavlönade 112,0 112,0 111,9 113,3 112,3 113,8 113,9 114,0
25 Metallvarutillverkning, timavlönade 112,1 112,2 112,3 113,9 112,6 114,4 114,5 114,6
26-27 Elektronik timavl. 114,2 114,7 115,1 117,0 115,3 117,6 117,7 117,9
28-30 Maskiner timavl. 107,8 107,6 107,4 108,6 107,8 109,1 109,2 109,4
31 Tillv. av möbler 112,9 114,8 114,8 115,0 114,4 114,8 116,9 117,1
Timavlönade 112,4 114,3 114,4 114,4 113,9 114,4 116,4 116,6
Månadsavlönade 114,7 116,6 116,7 117,0 116,3 116,7 118,8 119,0
D Energiproduktion 112,7 114,8 115,3 115,5 114,6 116,0 118,0 118,3
Timavlönade 111,1 112,7 113,7 114,0 112,9 114,3 115,8 116,7
Månadsavlönade 112,9 115,1 115,5 115,7 114,8 116,2 118,3 118,5
E Vattenförsörjning 111,0 111,9 111,9 112,0 111,7 112,8 113,8 113,9
Timavlönade 110,0 110,2 109,9 109,7 110,0 110,5 111,2 111,3
Månadsavlönade 112,6 113,8 114,1 114,4 113,7 115,1 116,3 116,5
F Byggverksamhet 112,1 112,9 114,1 114,7 113,4 114,8 115,4 116,1
Timavlönade 109,0 109,3 110,5 111,4 110,1 111,7 112,1 113,2
Månadsavlönade 117,4 118,8 119,9 120,2 119,1 120,2 121,0 121,3
G Handel 115,4 117,3 117,5 117,7 117,0 118,1 120,0 120,1
Timavlönade 115,0 115,7 115,7 115,8 115,5 116,9 117,6 117,7
Månadsavlönade 115,5 117,5 117,6 117,9 117,1 118,2 120,2 120,3
45 Motorfordonshandel 113,5 113,5 113,3 113,5 113,4 115,1 115,5 115,6
Timavlönade 116,4 117,0 117,0 117,1 116,9 118,2 119,0 119,1
Månadsavlönade 112,6 112,4 112,1 112,3 112,4 114,1 114,4 114,6
46-47 Handel 115,8 118,1 118,3 118,5 117,7 118,7 120,9 121,0
H Transport och magas. 114,5 115,6 115,5 115,9 115,4 116,4 117,6 117,7
Timavlönade 113,0 113,8 113,7 114,2 113,7 115,1 115,8 115,7
Månadsavlönade 115,5 116,9 116,8 117,1 116,6 117,4 118,9 119,0
49-51 Transport 115,8 117,2 117,3 117,5 116,9 117,9 119,3 119,4
Timavlönade 114,6 115,3 115,4 115,6 115,2 116,5 117,1 117,3
Månadsavlönade 116,9 118,9 119,1 119,3 118,6 119,3 121,3 121,4
52 Stödtj. till transport 111,9 113,2 112,8 113,0 112,7 113,8 115,2 115,0
Timavlönade 109,7 111,9 110,1 110,2 110,5 112,2 114,4 112,4
Månadsavlönade 112,3 113,4 113,3 113,5 113,1 114,1 115,3 115,5
I Hotell och restaurang 111,7 113,5 114,6 114,7 113,6 114,9 116,3 117,0
J Information och kommunikation 116,7 117,0 117,1 117,3 117,1 118,8 119,3 119,4
61 Telekommunikation 115,6 115,8 115,9 116,0 115,8 117,8 118,0 118,2
Timavlönade 111,6 112,4 112,6 112,3 112,2 112,3 113,7 114,4
Månadsavlönade 115,8 115,9 116,0 116,3 116,0 118,2 118,4 118,5
62-63 IT- och informationstjänster 117,3 117,4 117,5 117,6 117,5 119,4 119,7 119,8
K Finans och försäkring 115,2 116,8 117,3 118,7 117,0 119,4 119,9 120,2
64,66 Finansförmedling 116,6 118,7 119,2 120,9 118,9 121,5 122,2 122,4
65 Försäkring 109,9 109,6 109,8 110,1 109,8 110,8 111,1 111,3
L Fastighetsverksamhet 111,5 113,2 113,2 113,3 112,8 113,0 115,0 115,2
M Juridik, ekonomi och vetenskap 117,4 117,8 117,9 118,1 117,8 119,8 120,6 120,8
69-70 Juridik och ekonomi 122,6 122,5 122,4 122,6 122,5 124,8 125,0 125,3
71-72 Teknisk service 114,2 114,6 114,8 115,1 114,7 116,8 117,6 117,8
N Företagstjänster 114,6 116,0 116,0 116,1 115,7 116,8 118,6 118,8
Timavlönade 114,9 116,3 116,5 116,7 116,1 118,3 119,7 119,8
Månadsavlönade 114,5 115,9 115,8 115,9 115,5 116,3 118,2 118,5
O Offentlig förvaltning 113,7 115,0 115,6 115,7 115,0 117,1 119,0 119,2
841 Offentlig förvaltning 112,9 114,4 115,1 115,4 114,5 117,2 119,0 119,1
842 Offentliga tjänster 115,4 116,7 117,1 117,0 116,5 118,2 120,4 120,7
P Utbildning 110,8 111,8 112,3 112,4 111,8 113,8 115,1 115,4
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 111,2 112,4 112,9 113,0 112,3 114,6 116,1 116,3
86 Hälso- och sjukvård 112,4 113,7 114,2 114,3 113,7 116,1 117,6 117,7
87-88 Sociala tjänster 109,5 110,6 111,1 111,2 110,6 112,7 114,0 114,4
R Kultur, nöje och fritid 113,7 114,9 115,2 115,4 114,8 116,7 117,9 118,1
S Annan serviceverks. 110,0 111,3 111,6 111,8 111,2 112,6 114,1 114,5
9491 Religiösa samfund 107,2 108,8 108,9 109,1 108,5 110,0 111,9 112,0
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2019, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 3:e kvartalet 2019, Tabellbilaga 8. Förtjänstnivåindex 2010=100 enligt näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2019/03/ati_2019_03_2019-10-15_tau_008_sv.html