Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Förtjänstnivåindex 2015=100, procentuella förändringar

  2018/1 2018/2 2018/3 2018/4 2018 2019/1* 2019/2* 2019/3*
Näringsgren Förändring                
Alla löntagare Årsförändring 1,0 1,8 2,0 2,0 1,7 2,4 2,5 2,4
Kvartalsförändring 0,5 0,9 0,3 0,2 . 0,9 1,0 0,2
Män Årsförändring 0,9 1,6 1,8 1,8 1,5 2,0 2,2 2,2
Kvartalsförändring 0,6 0,7 0,2 0,3 . 0,8 0,9 0,2
Kvinnor Årsförändring 1,0 1,9 2,1 2,1 1,8 2,7 2,8 2,6
Kvartalsförändring 0,4 1,1 0,4 0,2 . 1,0 1,2 0,2
Timavlönade Årsförändring 1,0 1,6 2,0 2,1 1,7 2,0 2,1 2,1
Kvartalsförändring 0,7 0,5 0,3 0,5 . 0,7 0,5 0,4
Månadsavlönade Årsförändring 1,0 1,8 2,0 2,0 1,7 2,4 2,5 2,4
Kvartalsförändring 0,5 1,0 0,3 0,2 . 0,9 1,1 0,2
Staten Årsförändring 0,5 1,6 1,9 1,8 1,4 2,6 3,4 3,2
Kvartalsförändring 0,0 1,2 0,4 0,0 . 0,9 2,0 0,2
Kommuner Årsförändring 0,6 1,4 1,8 1,7 1,4 3,6 3,8 3,4
Kvartalsförändring 0,2 0,9 0,5 0,1 . 2,0 1,1 0,1
Den privata sektorn Årsförändring 1,2 2,0 2,2 2,3 1,9 2,1 2,1 2,1
Kvartalsförändring 0,7 0,9 0,3 0,3 . 0,6 0,9 0,2
Övriga Årsförändring 0,7 1,3 1,3 1,3 1,2 1,7 1,9 2,1
Kvartalsförändring 0,3 0,8 0,1 0,1 . 0,6 1,0 0,3
A Jord- och skogsbruk Årsförändring 1,7 2,3 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,2
Kvartalsförändring 1,1 0,8 0,2 0,0 . 1,1 0,9 0,2
C Tillverkning Årsförändring 1,8 2,1 2,2 2,2 2,1 1,8 1,9 2,0
Kvartalsförändring 1,3 0,4 0,1 0,4 . 0,9 0,5 0,2
D El-, gas- och värmeförsörjning Årsförändring 0,9 2,5 2,6 2,7 2,2 2,9 2,8 2,6
Kvartalsförändring 0,2 1,9 0,4 0,2 . 0,4 1,7 0,3
E Vattenförsörjning och avfall Årsförändring 0,9 1,6 1,6 1,6 1,4 1,6 1,7 1,8
Kvartalsförändring 0,7 0,8 0,1 0,1 . 0,7 0,9 0,2
F Byggverksamhet Årsförändring 0,2 1,2 2,3 2,4 1,5 2,4 2,2 1,8
Kvartalsförändring 0,1 0,7 1,0 0,5 . 0,1 0,5 0,6
G Handel Årsförändring 0,6 2,1 2,2 2,3 1,8 2,3 2,3 2,2
Kvartalsförändring 0,3 1,6 0,1 0,2 . 0,4 1,6 0,1
H Transport och magasinering Årsförändring 1,3 1,8 1,5 1,5 1,5 1,7 1,7 1,8
Kvartalsförändring 0,3 1,0 -0,1 0,3 . 0,5 1,1 0,0
I Hotell- och restaurangverksamhet Årsförändring 1,1 2,5 3,4 3,4 2,6 2,8 2,5 2,0
Kvartalsförändring 0,6 1,6 1,0 0,1 . 0,1 1,2 0,6
J Information och kommunikation Årsförändring 2,6 2,4 2,0 2,0 2,2 1,8 1,9 2,0
Kvartalsförändring 1,5 0,3 0,1 0,1 . 1,2 0,4 0,1
K Finans- och försäkringsverksamhet Årsförändring 1,1 2,3 2,5 3,5 2,3 3,6 2,7 2,4
Kvartalsförändring 0,4 1,4 0,4 1,2 . 0,5 0,5 0,2
L Fastighetsverksamhet Årsförändring 1,9 2,8 2,0 2,0 2,2 1,3 1,6 1,8
Kvartalsförändring 0,4 1,5 0,0 0,1 . -0,3 1,8 0,2
M Juridik, ekonomi och vetenskap Årsförändring 2,4 2,5 2,4 2,4 2,4 2,0 2,4 2,5
Kvartalsförändring 1,8 0,3 0,1 0,2 . 1,4 0,7 0,2
N Uthyrning, fastighetstj. och andra företagstj. Årsförändring 0,0 1,1 1,1 1,1 0,8 1,9 2,2 2,5
Kvartalsförändring -0,2 1,2 -0,1 0,1 . 0,6 1,5 0,2
O Offentlig förvaltning och försvar Årsförändring 0,6 1,6 2,0 1,8 1,5 3,0 3,5 3,2
Kvartalsförändring 0,1 1,1 0,5 0,1 . 1,2 1,6 0,2
P Utbildning Årsförändring 0,2 1,1 1,5 1,4 1,0 2,7 2,9 2,8
Kvartalsförändring 0,0 0,9 0,4 0,1 . 1,3 1,1 0,3
Q Vård och omsorg; sociala tjänster Årsförändring 0,4 1,4 1,7 1,7 1,3 3,1 3,3 3,0
Kvartalsförändring 0,1 1,1 0,5 0,1 . 1,5 1,2 0,2
R Kultur, nöje och fritid Årsförändring 0,8 1,8 2,1 2,1 1,7 2,6 2,7 2,5
Kvartalsförändring 0,6 1,0 0,3 0,2 . 1,1 1,1 0,1
S Annan serviceverksamhet Årsförändring -0,2 1,3 1,7 1,7 1,1 2,4 2,5 2,6
Kvartalsförändring 0,1 1,2 0,2 0,2 . 0,8 1,3 0,3
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2019, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 3:e kvartalet 2019, Tabellbilaga 9. Förtjänstnivåindex 2015=100, procentuella förändringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2019/03/ati_2019_03_2019-10-15_tau_009_sv.html