Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Förtjänstnivåindex 2010=100 enligt näringsgren (TOL 2008)

  2018/3 2018/4 2018 2019/1* 2019/2* 2019/3* 2019/4* 2019*
Näringsgren                
A Jord- och skogsbruk 114,5 114,5 114,2 115,7 116,8 117,0 117,0 116,6
Timavlönade 112,1 112,1 111,7 113,4 114,2 114,4 114,4 114,1
Månadsavlönade 116,2 116,1 115,8 117,3 118,5 118,8 118,7 118,3
C Tillverkning 113,3 113,7 113,2 114,8 115,3 115,5 116,0 115,4
Timavlönade 112,4 113,1 112,5 113,9 114,4 114,6 115,3 114,5
Månadsavlönade 114,0 114,3 113,9 115,5 116,1 116,3 116,6 116,1
10-11 Livsmedelsindustri 113,7 113,8 113,4 113,9 115,1 115,2 115,4 114,9
Timavlönade 113,3 113,3 113,1 114,2 114,9 115,0 115,1 114,8
Månadsavlönade 114,1 114,4 113,8 114,0 115,5 115,6 115,8 115,2
13-15 Textilvaru och kläder 122,8 123,3 121,9 123,8 125,3 125,5 125,7 125,1
Timavlönade 117,6 118,5 117,0 119,8 120,5 120,6 120,7 120,4
Månadsavlönade 128,5 128,7 127,3 128,8 130,9 131,0 131,3 130,5
16 Tillverkning av trä 117,3 117,6 117,1 118,8 119,5 119,7 119,8 119,4
Timavlönade 116,1 116,3 115,8 117,6 118,3 118,4 118,6 118,2
Månadsavlönade 120,1 120,2 119,9 121,4 122,2 122,3 122,5 122,1
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 118,2 118,3 118,0 119,6 120,2 120,3 120,5 120,1
Timavlönade 116,7 116,7 116,7 118,3 118,5 118,6 118,7 118,5
Månadsavlönade 120,7 120,9 120,4 121,9 122,9 123,1 123,3 122,8
19-22 Kemisk industri 115,1 115,3 114,8 116,4 117,2 117,5 117,7 117,2
Timavlönade 111,2 111,3 110,9 112,3 113,1 113,3 113,6 113,1
Månadsavlönade 118,3 118,5 118,0 119,7 120,5 120,8 121,0 120,5
23 Mineralprodukter 118,6 118,9 117,6 118,6 119,3 120,3 120,7 119,7
Timavlönade 112,0 112,3 111,2 112,4 113,3 114,6 114,8 113,8
Månadsavlönade 123,6 123,8 122,5 123,0 123,4 123,9 124,6 123,7
24-30 Metallindustri 111,2 111,8 111,3 113,2 113,4 113,6 114,3 113,6
Timavlönade 110,6 112,1 111,0 112,6 112,7 112,8 114,4 113,1
Månadsavlönade 111,6 111,8 111,6 113,6 113,8 114,1 114,3 114,0
24 Metallframställning, timavlönade 111,9 113,3 112,3 113,8 113,9 114,0 115,6 114,3
25 Metallvarutillverkning, timavlönade 112,3 113,9 112,6 114,4 114,5 114,6 116,2 115,0
26-27 Elektronik timavl. 115,1 117,0 115,3 117,6 117,7 117,9 119,5 118,2
28-30 Maskiner timavl. 107,4 108,6 107,8 109,1 109,2 109,4 110,9 109,7
31 Tillv. av möbler 114,8 115,0 114,4 114,8 116,9 117,1 117,3 116,5
Timavlönade 114,4 114,4 113,9 114,4 116,4 116,6 116,8 116,0
Månadsavlönade 116,7 117,0 116,3 116,7 118,8 119,0 119,3 118,5
D Energiproduktion 115,3 115,5 114,6 116,0 118,0 118,3 118,5 117,7
Timavlönade 113,7 114,0 112,9 114,3 115,8 116,7 116,9 115,9
Månadsavlönade 115,5 115,7 114,8 116,2 118,3 118,5 118,7 117,9
E Vattenförsörjning 111,9 112,0 111,7 112,8 113,8 113,9 114,2 113,7
Timavlönade 109,9 109,7 110,0 110,5 111,2 111,3 111,7 111,2
Månadsavlönade 114,1 114,4 113,7 115,1 116,3 116,5 116,8 116,2
F Byggverksamhet 114,1 114,7 113,4 114,8 115,4 116,1 116,9 115,8
Timavlönade 110,5 111,4 110,1 111,7 112,1 113,2 114,1 112,8
Månadsavlönade 119,9 120,2 119,1 120,2 121,0 121,3 121,9 121,1
G Handel 117,5 117,7 117,0 118,1 120,0 120,1 120,3 119,6
Timavlönade 115,7 115,8 115,5 116,9 117,6 117,7 118,0 117,5
Månadsavlönade 117,6 117,9 117,1 118,2 120,2 120,3 120,5 119,8
45 Motorfordonshandel 113,3 113,5 113,4 115,1 115,5 115,6 115,8 115,5
Timavlönade 117,0 117,1 116,9 118,2 119,0 119,1 119,3 118,9
Månadsavlönade 112,1 112,3 112,4 114,1 114,4 114,6 114,8 114,5
46-47 Handel 118,3 118,5 117,7 118,7 120,9 121,0 121,2 120,4
H Transport och magas. 115,5 115,9 115,4 116,4 117,6 117,7 117,9 117,4
Timavlönade 113,7 114,2 113,7 115,1 115,8 115,7 116,0 115,6
Månadsavlönade 116,8 117,1 116,6 117,4 118,9 119,0 119,3 118,6
49-51 Transport 117,3 117,5 116,9 117,9 119,3 119,4 119,7 119,1
Timavlönade 115,4 115,6 115,2 116,5 117,1 117,3 117,7 117,1
Månadsavlönade 119,1 119,3 118,6 119,3 121,3 121,4 121,7 120,9
52 Stödtj. till transport 112,8 113,0 112,7 113,8 115,2 115,0 115,2 114,8
Timavlönade 110,1 110,2 110,5 112,2 114,4 112,4 112,4 112,9
Månadsavlönade 113,3 113,5 113,1 114,1 115,3 115,5 115,7 115,2
I Hotell och restaurang 114,6 114,7 113,6 114,9 116,3 117,0 117,1 116,3
J Information och kommunikation 117,1 117,3 117,1 118,8 119,3 119,4 119,7 119,3
61 Telekommunikation 115,9 116,0 115,8 117,8 118,0 118,2 118,4 118,1
Timavlönade 112,6 112,3 112,2 112,3 113,7 114,4 114,5 113,7
Månadsavlönade 116,0 116,3 116,0 118,2 118,4 118,5 118,7 118,4
62-63 IT- och informationstjänster 117,5 117,6 117,5 119,4 119,7 119,8 120,0 119,7
K Finans och försäkring 117,3 118,7 117,0 119,4 119,9 120,2 120,4 120,0
64,66 Finansförmedling 119,2 120,9 118,9 121,5 122,2 122,4 122,6 122,2
65 Försäkring 109,8 110,1 109,8 110,8 111,1 111,3 111,6 111,2
L Fastighetsverksamhet 113,2 113,3 112,8 113,0 115,0 115,2 115,4 114,6
M Juridik, ekonomi och vetenskap 117,9 118,1 117,8 119,8 120,6 120,8 121,1 120,6
69-70 Juridik och ekonomi 122,4 122,6 122,5 124,8 125,0 125,3 125,5 125,1
71-72 Teknisk service 114,8 115,1 114,7 116,8 117,6 117,8 118,0 117,6
N Företagstjänster 116,0 116,1 115,7 116,8 118,6 118,8 119,1 118,3
Timavlönade 116,5 116,7 116,1 118,3 119,7 119,8 120,0 119,4
Månadsavlönade 115,8 115,9 115,5 116,3 118,2 118,5 118,7 117,9
O Offentlig förvaltning 115,6 115,7 115,0 117,1 119,0 119,2 119,3 118,6
841 Offentlig förvaltning 115,1 115,4 114,5 117,2 119,0 119,1 119,2 118,6
842 Offentliga tjänster 117,1 117,0 116,5 118,2 120,4 120,7 120,8 120,0
P Utbildning 112,3 112,4 111,8 113,8 115,1 115,4 115,5 115,0
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 112,9 113,0 112,3 114,6 116,1 116,3 116,4 115,8
86 Hälso- och sjukvård 114,2 114,3 113,7 116,1 117,6 117,7 117,9 117,3
87-88 Sociala tjänster 111,1 111,2 110,6 112,7 114,0 114,4 114,5 113,9
R Kultur, nöje och fritid 115,2 115,4 114,8 116,7 117,9 118,1 118,3 117,8
S Annan serviceverks. 111,6 111,8 111,2 112,6 114,1 114,5 114,7 114,0
9491 Religiösa samfund 108,9 109,1 108,5 110,0 111,9 112,0 112,2 111,5
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2019, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 6.2.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 4:e kvartalet 2019, Tabellbilaga 8. Förtjänstnivåindex 2010=100 enligt näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2019/04/ati_2019_04_2020-02-06_tau_008_sv.html