Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Förtjänstnivåindex 2015=100 enligt näringsgren (TOL 2008)

  2018/4 2018 2019/1* 2019/2* 2019/3* 2019/4* 2019* 2020/1*
Näringsgren                
A Jord- och skogsbruk 103,1 102,8 104,0 104,9 105,1 105,0 104,7 105,9
Timavlönade 101,3 101,0 101,8 102,4 102,4 102,3 102,2 103,4
Månadsavlönade 103,7 103,5 104,7 105,7 106,0 105,9 105,6 106,8
C Tillverkning 102,4 102,0 102,9 103,2 103,3 103,7 103,3 103,9
Timavlönade 103,1 102,5 103,8 104,2 104,4 105,1 104,4 104,9
Månadsavlönade 102,0 101,6 102,3 102,7 102,7 102,9 102,7 103,3
10-11 Livsmedelsindustri 103,4 103,1 103,0 104,1 104,2 104,3 103,9 104,7
Timavlönade 104,2 104,1 105,1 105,7 105,8 105,9 105,6 106,7
Månadsavlönade 103,0 102,6 102,0 103,3 103,4 103,6 103,1 103,7
13-15 Textilvaru och kläder 109,2 107,9 109,3 110,8 111,0 111,2 110,6 111,2
Timavlönade 107,7 106,4 108,9 109,5 109,6 109,7 109,4 109,7
Månadsavlönade 110,0 108,8 109,7 111,6 111,9 112,1 111,3 112,1
16 Tillverkning av trä 102,7 102,3 103,6 104,2 104,2 104,3 104,1 104,3
Timavlönade 102,6 102,2 103,6 104,1 104,1 104,1 104,0 104,1
Månadsavlönade 102,9 102,6 103,8 104,4 104,5 104,6 104,3 104,7
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 104,4 104,2 104,8 105,2 105,2 105,3 105,1 105,4
Timavlönade 103,9 103,9 105,4 105,5 105,6 105,7 105,6 105,7
Månadsavlönade 104,9 104,4 104,3 104,9 104,8 105,0 104,7 105,1
19-22 Kemisk industri 104,1 103,7 104,8 105,6 105,8 106,0 105,5 106,0
Timavlönade 103,2 102,8 104,1 104,9 105,1 105,3 104,8 105,3
Månadsavlönade 104,5 104,1 105,2 105,9 106,2 106,4 105,9 106,4
23 Mineralprodukter 103,7 102,6 103,1 103,7 104,6 105,0 104,1 105,3
Timavlönade 102,7 101,7 102,8 103,6 104,8 105,0 104,1 105,0
Månadsavlönade 104,8 103,6 103,4 103,8 104,3 104,8 104,1 105,6
24-30 Metallindustri 101,3 100,8 101,9 101,9 101,9 102,5 102,1 102,8
Timavlönade 102,5 101,6 103,0 103,2 103,3 104,7 103,5 104,1
Månadsavlönade 100,8 100,6 101,5 101,5 101,4 101,6 101,5 102,3
24 Metallframställning, timavlönade 102,9 102,0 103,3 103,4 103,5 105,0 103,8 104,4
25 Metallvarutillverkning, timavlönade 105,1 104,0 105,7 105,8 106,0 107,5 106,2 106,9
26-27 Elektronik timavl. 103,1 101,5 103,6 103,7 103,8 105,2 104,1 104,6
28-30 Maskiner timavl. 100,7 100,0 101,2 101,3 101,4 102,8 101,7 102,2
31 Tillv. av möbler 103,2 102,6 103,4 105,3 105,5 105,7 105,0 105,7
Timavlönade 104,1 103,7 104,1 105,9 106,1 106,3 105,6 106,3
Månadsavlönade 101,8 101,2 102,4 104,3 104,5 104,7 104,0 104,7
D Energiproduktion 105,1 104,3 105,0 106,9 107,3 107,5 106,6 107,5
Timavlönade 103,4 102,4 103,6 105,0 105,8 106,0 105,1 106,0
Månadsavlönade 105,4 104,6 105,2 107,1 107,5 107,7 106,9 107,7
E Vattenförsörjning 102,5 102,3 103,1 104,1 104,3 104,6 104,0 105,5
Timavlönade 102,0 102,2 102,7 103,6 104,1 104,7 103,8 105,6
Månadsavlönade 102,9 102,3 103,3 104,3 104,4 104,5 104,2 105,4
F Byggverksamhet 105,0 103,8 105,0 105,7 106,4 107,0 106,0 107,4
Timavlönade 104,0 102,7 104,2 104,6 105,7 106,5 105,2 106,5
Månadsavlönade 105,9 104,9 105,7 106,6 107,0 107,6 106,7 108,2
G Handel 104,6 103,9 104,6 106,2 106,2 106,5 105,9 106,5
Timavlönade 105,1 104,9 105,1 106,0 106,4 106,8 106,1 106,9
Månadsavlönade 104,5 103,9 104,6 106,2 106,2 106,4 105,9 106,5
45 Motorfordonshandel 102,8 102,8 104,3 104,9 105,2 105,5 105,0 105,8
Timavlönade 105,5 105,3 105,4 106,4 106,8 107,2 106,5 107,3
Månadsavlönade 102,0 102,1 104,1 104,5 104,8 105,0 104,6 105,5
46-47 Handel 104,9 104,2 104,7 106,4 106,4 106,7 106,1 106,7
H Transport och magas. 104,0 103,6 104,9 106,2 106,4 106,6 106,0 107,1
Timavlönade 103,1 102,7 104,4 105,1 105,0 105,3 105,0 106,2
Månadsavlönade 104,5 104,1 105,2 106,8 107,1 107,4 106,6 107,4
49-51 Transport 103,7 103,2 104,5 105,9 106,2 106,5 105,7 106,9
Timavlönade 103,0 102,6 104,5 105,1 105,2 105,6 105,1 106,5
Månadsavlönade 104,4 103,7 104,4 106,5 107,0 107,2 106,3 107,2
52 Stödtj. till transport 104,8 104,5 105,8 107,1 106,9 107,1 106,7 107,5
Timavlönade 102,0 102,2 103,8 105,8 104,0 104,0 104,4 105,7
Månadsavlönade 105,3 105,0 106,2 107,3 107,5 107,7 107,2 107,8
I Hotell och restaurang 104,6 103,6 104,1 105,2 105,7 105,8 105,2 105,9
J Information och kommunikation 104,8 104,6 106,2 106,8 107,0 107,2 106,8 107,6
61 Telekommunikation 103,7 103,5 105,5 105,9 106,2 106,4 106,0 106,6
Timavlönade 102,2 102,1 102,2 103,4 104,1 104,2 103,5 104,2
Månadsavlönade 103,9 103,7 105,9 106,2 106,5 106,7 106,3 106,9
62-63 IT- och informationstjänster 104,7 104,6 106,6 107,0 107,2 107,4 107,0 107,8
K Finans och försäkring 105,5 104,0 105,1 105,4 105,3 105,6 105,3 105,8
64,66 Finansförmedling 106,7 104,9 105,7 105,9 105,8 106,0 105,9 106,3
65 Försäkring 100,0 99,8 102,2 102,6 102,9 103,2 102,7 103,2
L Fastighetsverksamhet 106,7 106,2 107,0 109,0 109,4 109,6 108,7 109,6
M Juridik, ekonomi och vetenskap 105,6 105,3 106,8 107,5 107,7 107,9 107,5 108,5
69-70 Juridik och ekonomi 110,9 110,8 112,9 113,1 113,3 113,5 113,2 114,2
71-72 Teknisk service 103,4 103,0 104,5 105,0 105,2 105,3 105,0 106,0
N Företagstjänster 102,5 102,1 102,8 104,4 104,4 104,6 104,1 105,0
Timavlönade 104,2 103,7 105,6 106,9 107,0 107,2 106,7 107,6
Månadsavlönade 101,9 101,6 102,0 103,6 103,6 103,8 103,2 104,1
O Offentlig förvaltning 102,4 101,8 103,5 105,2 105,4 105,5 104,9 106,4
841 Offentlig förvaltning 103,2 102,4 104,5 106,2 106,4 106,5 105,9 107,4
842 Offentliga tjänster 102,5 102,1 103,5 105,4 105,6 105,7 105,1 106,6
P Utbildning 102,4 101,9 103,6 104,6 104,9 104,9 104,5 105,4
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 101,8 101,2 103,1 104,5 104,8 105,0 104,3 105,5
86 Hälso- och sjukvård 101,6 101,1 103,1 104,5 104,7 104,9 104,3 105,5
87-88 Sociala tjänster 102,0 101,4 103,2 104,5 104,8 105,1 104,4 105,6
R Kultur, nöje och fritid 102,0 101,4 103,0 104,1 104,3 104,4 104,0 104,9
S Annan serviceverks. 101,4 100,8 101,7 103,0 103,2 103,3 102,8 103,7
9491 Religiösa samfund 101,1 100,5 101,9 103,7 103,8 104,0 103,3 104,5
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2020, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 28.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 1:a kvartalet 2020, Tabellbilaga 5. Förtjänstnivåindex 2015=100 enligt näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2020/01/ati_2020_01_2020-05-28_tau_005_sv.html