Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 10. Index för ordinarie förtjänst 2015=100, procentuella förändringar

  2018/4 2018 2019/1* 2019/2* 2019/3* 2019/4* 2019* 2020/1*
Näringsgren Förändring                
Alla löntagare Årsförändring 1,9 1,5 2,2 2,3 2,2 2,2 2,2 1,6
Kvartalsförändring 0,2 . 0,7 1,0 0,2 0,2 . 0,2
Män Årsförändring 1,7 1,4 1,9 2,1 2,0 2,0 2,0 1,6
Kvartalsförändring 0,3 . 0,7 0,8 0,2 0,3 . 0,2
Kvinnor Årsförändring 2,0 1,7 2,5 2,5 2,4 2,3 2,4 1,7
Kvartalsförändring 0,2 . 0,8 1,2 0,2 0,2 . 0,1
Timavlönade Årsförändring 2,0 1,5 2,1 2,1 2,1 2,2 2,1 1,6
Kvartalsförändring 0,5 . 0,7 0,6 0,4 0,6 . 0,1
Månadsavlönade Årsförändring 1,8 1,6 2,2 2,3 2,2 2,2 2,2 1,6
Kvartalsförändring 0,2 . 0,7 1,1 0,2 0,2 . 0,2
Staten Årsförändring 1,7 1,4 1,8 2,5 2,2 2,2 2,2 2,3
Kvartalsförändring 0,0 . 0,0 2,0 0,1 0,0 . 0,1
Kommuner Årsförändring 1,6 1,3 2,9 3,1 2,7 2,8 2,9 1,5
Kvartalsförändring 0,1 . 1,3 1,2 0,2 0,2 . 0,0
Den privata sektorn Årsförändring 2,1 1,7 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 1,6
Kvartalsförändring 0,3 . 0,6 0,9 0,2 0,3 . 0,2
Övriga Årsförändring 1,2 1,1 1,7 2,0 2,2 2,2 2,0 1,7
Kvartalsförändring 0,1 . 0,7 1,0 0,3 0,2 . 0,3
A Jord- och skogsbruk Årsförändring 1,7 1,7 1,8 2,0 2,0 2,0 2,0 1,8
Kvartalsförändring 0,0 . 1,0 0,9 0,2 -0,1 . 0,8
C Tillverkning Årsförändring 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7 1,8 1,8 1,0
Kvartalsförändring 0,4 . 0,9 0,4 0,1 0,4 . 0,2
D El-, gas- och värmeförsörjning Årsförändring 2,8 2,3 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 2,4
Kvartalsförändring 0,2 . 0,2 1,8 0,4 0,2 . 0,0
E Vattenförsörjning och avfall Årsförändring 1,3 1,1 1,7 1,8 2,0 2,3 1,9 2,2
Kvartalsförändring 0,1 . 0,8 0,9 0,2 0,3 . 0,7
F Byggverksamhet Årsförändring 2,4 1,6 2,7 2,5 2,2 2,3 2,4 2,3
Kvartalsförändring 0,5 . 0,3 0,6 0,7 0,6 . 0,3
G Handel Årsförändring 2,2 1,8 2,1 2,0 1,9 1,9 2,0 1,8
Kvartalsförändring 0,2 . 0,1 1,5 0,0 0,2 . 0,1
H Transport och magasinering Årsförändring 1,5 1,6 2,1 2,3 2,6 2,5 2,4 2,0
Kvartalsförändring 0,3 . 0,9 1,2 0,2 0,2 . 0,4
I Hotell- och restaurangverksamhet Årsförändring 3,4 2,6 2,5 2,0 1,4 1,4 1,8 1,6
Kvartalsförändring 0,1 . -0,2 1,0 0,4 0,1 . 0,0
J Information och kommunikation Årsförändring 1,9 2,1 2,1 2,4 2,5 2,6 2,4 1,3
Kvartalsförändring 0,2 . 1,6 0,5 0,2 0,2 . 0,3
K Finans- och försäkringsverksamhet Årsförändring 3,6 2,4 3,5 2,4 1,9 0,9 2,2 0,7
Kvartalsförändring 1,2 . 0,4 0,3 0,0 0,2 . 0,2
L Fastighetsverksamhet Årsförändring 1,2 1,4 2,0 2,4 2,7 2,8 2,5 2,4
Kvartalsförändring 0,1 . 0,4 1,9 0,3 0,2 . 0,0
M Juridik, ekonomi och vetenskap Årsförändring 1,3 1,4 1,8 2,1 2,2 2,2 2,1 1,4
Kvartalsförändring 0,2 . 1,3 0,6 0,2 0,2 . 0,5
N Uthyrning, fastighetstj. och andra företagstj. Årsförändring 1,1 0,8 1,8 2,0 2,1 2,2 2,0 2,0
Kvartalsförändring 0,1 . 0,4 1,5 0,1 0,2 . 0,2
O Offentlig förvaltning och försvar Årsförändring 1,8 1,5 2,4 2,9 2,6 2,6 2,6 2,1
Kvartalsförändring 0,1 . 0,6 1,6 0,2 0,1 . 0,1
P Utbildning Årsförändring 1,4 1,0 2,2 2,3 2,1 2,0 2,2 1,3
Kvartalsförändring 0,1 . 0,7 1,0 0,2 0,0 . 0,0
Q Vård och omsorg; sociala tjänster Årsförändring 1,6 1,2 2,6 2,8 2,6 2,7 2,7 1,8
Kvartalsförändring 0,1 . 0,9 1,3 0,3 0,2 . 0,0
R Kultur, nöje och fritid Årsförändring 2,3 1,9 2,5 2,5 2,3 2,3 2,4 1,6
Kvartalsförändring 0,2 . 0,9 1,1 0,2 0,1 . 0,2
S Annan serviceverksamhet Årsförändring 1,5 1,0 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7
Kvartalsförändring 0,2 . 0,2 1,2 0,2 0,2 . 0,2
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2020, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 28.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 1:a kvartalet 2020, Tabellbilaga 10. Index för ordinarie förtjänst 2015=100, procentuella förändringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2020/01/ati_2020_01_2020-05-28_tau_010_sv.html