Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Förtjänstnivåindex 2010=100 enligt näringsgren (TOL 2008)

  2018 2019/1 2019/2 2019/3 2019/4 2019 2020/1* 2020/2*
Näringsgren                
A Jord- och skogsbruk 114,2 116,0 117,2 117,6 117,4 117,0 118,5 119,0
Timavlönade 111,7 112,6 113,3 113,4 113,4 113,2 114,6 115,4
Månadsavlönade 115,8 117,9 119,2 119,7 119,6 119,1 120,6 121,0
C Tillverkning 113,2 114,2 114,6 114,6 115,0 114,6 115,3 116,5
Timavlönade 112,5 113,8 114,1 114,2 114,8 114,2 114,7 115,8
Månadsavlönade 113,9 114,7 115,1 115,1 115,4 115,1 115,9 117,1
10-11 Livsmedelsindustri 113,4 113,3 114,3 114,3 114,4 114,1 114,8 115,7
Timavlönade 113,1 113,9 114,2 114,0 113,8 114,0 114,7 115,3
Månadsavlönade 113,8 113,2 114,6 114,7 115,0 114,4 115,1 116,1
13-15 Textilvaru och kläder 121,9 123,4 125,1 125,4 125,6 124,9 125,6 126,6
Timavlönade 117,0 119,6 120,4 120,6 120,8 120,3 120,8 122,1
Månadsavlönade 127,3 128,3 130,5 130,9 131,1 130,2 131,1 131,9
16 Tillverkning av trä 117,1 118,9 119,7 119,8 119,8 119,6 119,9 121,2
Timavlönade 115,8 117,4 118,0 117,9 117,9 117,8 117,9 119,5
Månadsavlönade 119,9 122,1 123,2 123,7 123,9 123,2 123,9 124,6
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 118,0 118,5 118,9 118,8 119,0 118,8 119,1 120,7
Timavlönade 116,7 117,6 117,8 117,9 118,0 117,8 118,0 119,6
Månadsavlönade 120,4 120,3 121,0 120,8 121,0 120,8 121,2 122,8
19-22 Kemisk industri 114,8 115,8 116,6 116,8 117,0 116,6 117,0 118,7
Timavlönade 110,9 111,5 112,2 112,3 112,4 112,1 112,4 113,9
Månadsavlönade 118,0 119,2 120,1 120,3 120,6 120,0 120,6 122,3
23 Mineralprodukter 117,6 118,2 118,8 119,7 120,1 119,2 120,5 121,1
Timavlönade 111,2 112,3 113,1 114,2 114,3 113,5 114,3 114,8
Månadsavlönade 122,5 122,2 122,7 123,2 123,9 123,0 124,8 125,4
24-30 Metallindustri 111,3 112,7 112,6 112,6 113,2 112,8 113,5 114,7
Timavlönade 111,0 112,9 112,9 112,9 114,3 113,3 113,7 114,8
Månadsavlönade 111,6 112,6 112,6 112,5 112,8 112,6 113,5 114,7
24 Metallframställning, timavlönade 112,3 115,3 115,4 115,6 117,2 115,9 116,6 117,7
25 Metallvarutillverkning, timavlönade 112,6 114,5 114,4 114,3 115,7 114,7 115,1 116,2
26-27 Elektronik timavl. 115,3 116,7 115,7 114,7 115,3 115,6 114,6 115,7
28-30 Maskiner timavl. 107,8 109,5 109,7 109,9 111,5 110,2 110,8 111,9
31 Tillv. av möbler 114,4 115,7 117,7 117,8 118,0 117,3 118,0 118,7
Timavlönade 113,9 114,1 116,0 116,1 116,2 115,6 116,2 116,9
Månadsavlönade 116,3 118,8 120,9 121,1 121,3 120,5 121,3 122,1
D Energiproduktion 114,6 115,3 117,4 117,8 118,0 117,1 118,0 119,1
Timavlönade 112,9 114,2 115,6 116,3 116,4 115,6 116,4 116,7
Månadsavlönade 114,8 115,4 117,6 117,9 118,2 117,3 118,2 119,4
E Vattenförsörjning 111,7 112,8 113,8 114,1 114,4 113,8 115,4 115,8
Timavlönade 110,0 110,4 111,5 112,0 112,7 111,6 113,6 114,3
Månadsavlönade 113,7 115,2 116,3 116,4 116,5 116,1 117,5 117,7
F Byggverksamhet 113,4 114,7 115,3 116,0 116,6 115,7 117,0 117,1
Timavlönade 110,1 111,5 111,6 112,4 113,0 112,1 113,1 112,8
Månadsavlönade 119,1 120,2 121,4 121,9 122,5 121,5 123,3 123,7
G Handel 117,0 117,8 119,6 119,7 120,0 119,3 120,1 122,3
Timavlönade 115,5 115,8 116,8 117,1 117,6 116,9 117,8 118,5
Månadsavlönade 117,1 117,9 119,8 119,9 120,1 119,4 120,2 122,5
45 Motorfordonshandel 113,4 115,1 115,9 116,5 117,0 116,1 117,4 118,5
Timavlönade 116,9 117,1 118,1 118,5 119,0 118,1 119,0 119,7
Månadsavlönade 112,4 114,5 115,3 115,9 116,5 115,5 116,9 118,2
46-47 Handel 117,7 118,3 120,3 120,3 120,5 119,8 120,5 123,0
H Transport och magas. 115,4 117,0 118,4 118,5 118,8 118,2 119,2 120,4
Timavlönade 113,7 115,6 116,3 116,1 116,4 116,1 117,4 118,3
Månadsavlönade 116,6 118,0 119,8 120,1 120,4 119,6 120,5 121,7
49-51 Transport 116,9 118,2 119,6 119,6 120,0 119,3 120,5 121,7
Timavlönade 115,2 117,3 118,0 118,2 118,6 118,0 119,6 120,4
Månadsavlönade 118,6 119,2 121,1 121,1 121,4 120,7 121,4 123,1
52 Stödtj. till transport 112,7 113,9 115,3 115,1 115,4 114,9 115,8 117,0
Timavlönade 110,5 112,0 114,2 112,2 112,2 112,7 113,9 116,1
Månadsavlönade 113,1 114,3 115,5 115,7 116,0 115,4 116,1 117,2
I Hotell och restaurang 113,6 114,2 115,4 115,8 115,9 115,3 116,0 116,0
J Information och kommunikation 117,1 118,7 119,3 119,5 119,7 119,3 120,1 121,2
61 Telekommunikation 115,8 118,1 118,5 118,9 119,2 118,7 119,4 119,9
Timavlönade 112,2 112,6 114,3 115,4 115,9 114,6 115,9 116,0
Månadsavlönade 116,0 118,5 118,8 119,1 119,4 119,0 119,6 120,2
62-63 IT- och informationstjänster 117,5 119,4 119,7 119,9 120,1 119,8 120,6 121,9
K Finans och försäkring 117,0 118,2 118,6 118,6 118,8 118,5 119,0 120,3
64,66 Finansförmedling 118,9 119,7 120,0 119,9 120,1 119,9 120,4 121,6
65 Försäkring 109,8 112,4 112,9 113,3 113,6 113,0 113,6 115,1
L Fastighetsverksamhet 112,8 114,3 116,7 117,4 117,7 116,5 117,7 118,8
M Juridik, ekonomi och vetenskap 117,8 119,3 120,0 120,3 120,6 120,0 121,3 122,3
69-70 Juridik och ekonomi 122,5 122,8 123,2 123,6 124,2 123,4 125,0 126,3
71-72 Teknisk service 114,7 117,0 117,6 117,8 117,9 117,6 118,7 119,6
N Företagstjänster 115,7 116,6 118,2 118,3 118,5 117,9 118,9 119,9
Timavlönade 116,1 118,1 119,3 119,3 119,4 119,0 119,8 121,3
Månadsavlönade 115,5 116,0 117,9 117,9 118,2 117,5 118,6 119,5
O Offentlig förvaltning 115,0 116,9 118,8 119,1 119,2 118,5 120,2 120,5
841 Offentlig förvaltning 114,5 116,8 118,7 118,9 119,1 118,4 120,0 120,2
842 Offentliga tjänster 116,5 118,0 120,3 120,5 120,6 119,9 121,6 121,8
P Utbildning 111,8 113,7 114,9 115,1 115,2 114,7 115,8 115,9
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 112,3 114,4 115,9 116,2 116,4 115,7 117,1 117,2
86 Hälso- och sjukvård 113,7 115,9 117,4 117,6 117,8 117,2 118,5 118,7
87-88 Sociala tjänster 110,6 112,5 113,9 114,4 114,6 113,9 115,2 115,3
R Kultur, nöje och fritid 114,8 116,1 117,0 116,9 117,0 116,7 117,5 118,0
S Annan serviceverks. 111,2 111,6 112,8 113,0 113,2 112,7 113,6 114,0
9491 Religiösa samfund 108,5 109,3 110,9 111,0 111,2 110,6 111,8 111,9
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2020, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 27.8.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 2:a kvartalet 2020, Tabellbilaga 8. Förtjänstnivåindex 2010=100 enligt näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2020/02/ati_2020_02_2020-08-27_tau_008_sv.html