Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 10. Index för ordinarie förtjänst 2015=100, procentuella förändringar

  2018 2019/1 2019/2 2019/3 2019/4 2019 2020/1* 2020/2*
Näringsgren Förändring                
Alla löntagare Årsförändring 1,5 2,2 2,2 2,1 2,1 2,2 1,6 1,3
Kvartalsförändring . 0,7 1,0 0,2 0,2 . 0,2 0,7
Män Årsförändring 1,4 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,5 1,4
Kvartalsförändring . 0,6 0,8 0,2 0,3 . 0,2 0,8
Kvinnor Årsförändring 1,7 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 1,7 1,1
Kvartalsförändring . 0,7 1,2 0,2 0,2 . 0,1 0,6
Timavlönade Årsförändring 1,5 1,9 1,8 1,7 1,6 1,8 1,2 1,4
Kvartalsförändring . 0,5 0,4 0,2 0,4 . 0,1 0,6
Månadsavlönade Årsförändring 1,6 2,2 2,3 2,2 2,2 2,2 1,7 1,3
Kvartalsförändring . 0,7 1,1 0,2 0,2 . 0,2 0,7
Staten Årsförändring 1,4 1,8 2,5 2,2 2,2 2,2 2,3 0,4
Kvartalsförändring . 0,0 2,0 0,1 0,0 . 0,1 0,1
Kommuner Årsförändring 1,3 2,9 3,1 2,7 2,8 2,9 1,5 0,4
Kvartalsförändring . 1,3 1,2 0,2 0,2 . 0,0 0,1
Den privata sektorn Årsförändring 1,7 2,1 2,0 1,9 1,9 2,0 1,6 1,6
Kvartalsförändring . 0,6 0,8 0,2 0,3 . 0,2 0,9
Övriga Årsförändring 1,1 1,7 1,9 2,1 2,2 2,0 1,7 1,4
Kvartalsförändring . 0,7 1,0 0,3 0,2 . 0,3 0,7
A Jord- och skogsbruk Årsförändring 1,7 2,1 2,3 2,5 2,5 2,4 2,1 1,5
Kvartalsförändring . 1,2 1,0 0,3 -0,1 . 0,8 0,4
C Tillverkning Årsförändring 1,8 1,8 1,7 1,6 1,6 1,7 0,9 1,6
Kvartalsförändring . 0,9 0,3 0,0 0,3 . 0,2 1,0
D El-, gas- och värmeförsörjning Årsförändring 2,3 2,7 2,6 2,5 2,5 2,6 2,3 1,5
Kvartalsförändring . 0,2 1,8 0,3 0,2 . 0,0 1,0
E Vattenförsörjning och avfall Årsförändring 1,1 1,7 1,8 2,0 2,3 1,9 2,2 1,6
Kvartalsförändring . 0,8 0,9 0,2 0,3 . 0,7 0,3
F Byggverksamhet Årsförändring 1,6 2,6 2,4 1,9 1,9 2,2 2,0 1,5
Kvartalsförändring . 0,3 0,5 0,6 0,5 . 0,4 0,0
G Handel Årsförändring 1,8 2,1 2,0 1,9 2,0 2,0 1,9 2,3
Kvartalsförändring . 0,1 1,5 0,1 0,2 . 0,1 1,9
H Transport och magasinering Årsförändring 1,6 2,0 2,2 2,4 2,3 2,2 1,9 1,7
Kvartalsförändring . 0,8 1,2 0,1 0,2 . 0,4 1,0
I Hotell- och restaurangverksamhet Årsförändring 2,6 2,5 1,9 1,4 1,3 1,8 1,5 0,5
Kvartalsförändring . -0,2 1,0 0,4 0,1 . 0,0 0,0
J Information och kommunikation Årsförändring 2,1 2,1 2,3 2,4 2,4 2,3 1,2 1,6
Kvartalsförändring . 1,6 0,5 0,2 0,2 . 0,3 0,9
K Finans- och försäkringsverksamhet Årsförändring 2,4 3,5 2,3 1,9 0,9 2,1 0,6 1,4
Kvartalsförändring . 0,4 0,3 0,0 0,2 . 0,2 1,1
L Fastighetsverksamhet Årsförändring 1,4 2,4 3,1 3,7 3,8 3,2 3,0 1,7
Kvartalsförändring . 0,8 2,1 0,6 0,2 . 0,0 0,9
M Juridik, ekonomi och vetenskap Årsförändring 1,4 1,8 2,2 2,3 2,4 2,2 1,6 1,7
Kvartalsförändring . 1,3 0,7 0,2 0,3 . 0,5 0,8
N Uthyrning, fastighetstj. och andra företagstj. Årsförändring 0,8 1,7 1,9 2,0 2,1 1,9 2,0 1,4
Kvartalsförändring . 0,4 1,4 0,1 0,2 . 0,2 0,9
O Offentlig förvaltning och försvar Årsförändring 1,5 2,3 2,9 2,6 2,6 2,6 2,1 0,7
Kvartalsförändring . 0,6 1,7 0,2 0,1 . 0,1 0,2
P Utbildning Årsförändring 1,0 2,2 2,4 2,2 2,1 2,2 1,3 0,4
Kvartalsförändring . 0,8 1,1 0,2 0,0 . 0,0 0,1
Q Vård och omsorg; sociala tjänster Årsförändring 1,2 2,6 2,8 2,6 2,7 2,7 1,8 0,6
Kvartalsförändring . 0,9 1,3 0,3 0,2 . 0,0 0,1
R Kultur, nöje och fritid Årsförändring 1,9 2,0 1,7 1,3 1,2 1,5 1,0 0,6
Kvartalsförändring . 0,4 0,8 -0,1 0,1 . 0,2 0,5
S Annan serviceverksamhet Årsförändring 1,0 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 1,6 0,8
Kvartalsförändring . -0,2 1,1 0,1 0,2 . 0,2 0,3
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2020, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 27.8.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 2:a kvartalet 2020, Tabellbilaga 10. Index för ordinarie förtjänst 2015=100, procentuella förändringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2020/02/ati_2020_02_2020-08-27_tau_010_sv.html