Tabellbilaga 4. Index för ordinarie förtjänst 2015=100 enligt arbetsgivarsektor och kön

  2019/3 2019/4 2019 2020/1* 2020/2* 2020/3* 2020/4* 2020*
Arbetsgivarsektor Kön                
Alla löntagare Totalt 105,5 105,8 105,2 106,0 106,7 107,2 107,6 106,9
Män 104,5 104,8 104,3 105,0 105,8 106,3 106,7 106,0
Kvinnor 106,5 106,7 106,1 106,8 107,5 108,1 108,5 107,7
Den privata sektorn Totalt 105,5 105,8 105,2 106,0 107,0 107,3 107,7 107,0
Män 104,4 104,8 104,3 105,0 106,0 106,3 106,8 106,0
Kvinnor 106,9 107,2 106,6 107,4 108,4 108,8 109,1 108,4
Kommunsektorn Totalt 105,9 106,0 105,5 106,0 106,2 107,1 107,6 106,7
Män 104,1 104,3 103,8 104,3 104,4 105,3 105,8 104,9
Kvinnor 106,3 106,5 105,9 106,5 106,6 107,5 108,0 107,1
Staten Totalt 106,1 106,1 105,5 106,3 106,4 107,2 107,7 106,9
Män 105,0 105,0 104,5 105,2 105,3 106,1 106,6 105,8
Kvinnor 107,6 107,7 107,0 107,8 107,9 108,8 109,3 108,5
Övriga Totalt 105,1 105,3 104,7 105,5 106,2 106,8 107,2 106,4
Män 104,9 105,1 104,6 105,4 106,2 106,7 107,0 106,3
Kvinnor 105,1 105,3 104,7 105,5 106,2 106,8 107,2 106,4
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2020, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 4.2.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 4:e kvartalet 2020, Tabellbilaga 4. Index för ordinarie förtjänst 2015=100 enligt arbetsgivarsektor och kön . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2020/04/ati_2020_04_2021-02-04_tau_004_sv.html