Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Förtjänstnivåindex 2010=100 enligt näringsgren (TOL 2008)

  2019/4 2019 2020/1* 2020/2* 2020/3* 2020/4* 2020* 2021/1*
Näringsgren                
A Jord- och skogsbruk 117,4 117,0 117,7 118,1 118,8 118,8 118,4 119,7
Timavlönade 113,4 113,2 114,6 115,4 115,6 115,6 115,3 116,9
Månadsavlönade 119,6 119,1 119,6 119,9 120,7 120,6 120,2 121,6
C Tillverkning 115,0 114,6 114,9 116,1 116,4 116,9 116,1 117,8
Timavlönade 114,8 114,2 114,6 115,7 116,0 116,8 115,8 117,2
Månadsavlönade 115,4 115,1 115,3 116,5 116,8 117,1 116,5 118,4
10-11 Livsmedelsindustri 114,4 114,1 115,9 116,9 117,3 117,5 116,9 117,5
Timavlönade 113,8 114,0 115,0 115,5 115,7 115,8 115,5 115,8
Månadsavlönade 115,0 114,4 116,7 117,9 118,5 118,8 118,0 118,8
13-15 Textilvaru och kläder 125,6 124,9 125,2 126,1 126,9 127,2 126,4 127,6
Timavlönade 120,8 120,3 120,6 121,9 122,3 122,8 121,9 123,6
Månadsavlönade 131,1 130,2 130,6 131,3 132,3 132,6 131,7 132,7
16 Tillverkning av trä 119,8 119,6 119,6 120,9 121,5 121,7 120,9 122,2
Timavlönade 117,9 117,8 117,7 119,3 119,5 119,6 119,0 120,4
Månadsavlönade 123,9 123,2 123,4 124,4 125,8 125,9 124,9 126,0
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 119,0 118,8 117,8 119,5 119,7 119,9 119,3 120,7
Timavlönade 118,0 117,8 117,5 119,1 119,2 119,4 118,8 120,1
Månadsavlönade 121,0 120,8 119,2 120,9 121,3 121,5 120,7 122,3
19-22 Kemisk industri 117,0 116,6 117,8 119,6 119,9 120,2 119,4 120,9
Timavlönade 112,4 112,1 112,5 114,1 114,3 114,6 113,9 115,2
Månadsavlönade 120,6 120,0 121,6 123,5 123,9 124,2 123,3 125,0
23 Mineralprodukter 120,1 119,2 120,7 121,5 122,4 123,6 122,1 123,8
Timavlönade 114,3 113,5 114,4 114,9 115,6 116,8 115,4 116,9
Månadsavlönade 123,9 123,0 125,3 126,3 127,5 128,8 127,0 129,0
24-30 Metallindustri 113,2 112,8 112,7 113,7 113,8 114,5 113,7 115,8
Timavlönade 114,3 113,3 113,6 114,7 114,8 116,4 114,9 116,8
Månadsavlönade 112,8 112,6 112,3 113,4 113,5 113,7 113,2 115,5
24 Metallframställning, timavlönade 117,2 115,9 116,4 117,5 117,6 119,2 117,7 119,6
25 Metallvarutillverkning, timavlönade 115,7 114,7 115,0 116,1 116,2 117,9 116,3 118,3
26-27 Elektronik timavl. 115,3 115,6 114,5 115,7 115,8 117,4 115,8 117,8
28-30 Maskiner timavl. 111,5 110,2 110,8 111,9 112,0 113,5 112,0 113,9
31 Tillv. av möbler 118,0 117,3 117,5 118,1 119,3 119,5 118,6 119,5
Timavlönade 116,2 115,6 116,2 116,9 118,1 118,4 117,4 118,4
Månadsavlönade 121,3 120,5 120,2 120,8 121,9 122,2 121,3 122,2
D Energiproduktion 118,0 117,1 118,2 119,4 120,2 120,5 119,6 120,5
Timavlönade 116,4 115,6 116,6 116,8 117,5 118,6 117,4 118,6
Månadsavlönade 118,2 117,3 118,4 119,8 120,5 120,8 119,9 120,8
E Vattenförsörjning 114,4 113,8 115,6 116,1 116,7 117,4 116,4 118,1
Timavlönade 112,7 111,6 113,9 115,0 115,6 116,2 115,2 117,7
Månadsavlönade 116,5 116,1 117,6 117,8 118,5 119,1 118,3 119,1
F Byggverksamhet 116,6 115,7 117,7 117,8 118,6 120,2 118,6 120,2
Timavlönade 113,0 112,1 113,1 112,8 113,5 115,3 113,6 115,4
Månadsavlönade 122,5 121,5 124,6 125,1 126,0 127,4 125,8 127,4
G Handel 120,0 119,3 119,1 120,8 120,4 120,6 120,2 120,8
Timavlönade 117,6 116,9 119,1 120,1 121,5 122,0 120,7 122,1
Månadsavlönade 120,1 119,4 119,2 120,9 120,4 120,6 120,3 120,8
45 Motorfordonshandel 117,0 116,1 116,8 117,5 117,4 117,3 117,3 118,4
Timavlönade 119,0 118,1 120,5 121,5 123,0 123,6 122,2 123,6
Månadsavlönade 116,5 115,5 115,7 116,3 115,7 115,3 115,7 116,7
46-47 Handel 120,5 119,8 119,5 121,4 121,0 121,2 120,8 121,2
H Transport och magas. 118,8 118,2 119,7 120,9 121,0 121,1 120,7 121,8
Timavlönade 116,4 116,1 117,5 118,4 118,3 118,4 118,2 119,9
Månadsavlönade 120,4 119,6 121,1 122,5 122,8 122,9 122,3 123,1
49-51 Transport 120,0 119,3 121,6 122,8 123,3 123,4 122,8 124,2
Timavlönade 118,6 118,0 119,8 120,4 120,6 120,7 120,4 122,3
Månadsavlönade 121,4 120,7 123,4 125,2 126,1 126,1 125,2 126,1
52 Stödtj. till transport 115,4 114,9 115,5 116,6 116,2 116,3 116,2 116,6
Timavlönade 112,2 112,7 113,9 116,1 114,1 114,1 114,6 114,9
Månadsavlönade 116,0 115,4 115,8 116,7 116,7 116,8 116,5 116,9
I Hotell och restaurang 115,9 115,3 118,4 119,5 120,6 120,5 119,8 121,3
J Information och kommunikation 119,7 119,3 120,0 121,2 121,4 121,8 121,1 122,9
61 Telekommunikation 119,2 118,7 119,5 120,2 120,5 120,8 120,3 121,4
Timavlönade 115,9 114,6 115,9 116,0 116,1 116,3 116,1 116,3
Månadsavlönade 119,4 119,0 119,8 120,5 120,8 121,1 120,6 121,8
62-63 IT- och informationstjänster 120,1 119,8 120,7 122,0 122,2 122,6 121,8 124,1
K Finans och försäkring 118,8 118,5 119,1 120,2 120,7 121,1 120,3 121,6
64,66 Finansförmedling 120,1 119,9 120,3 121,3 121,9 122,1 121,4 122,3
65 Försäkring 113,6 113,0 114,7 116,1 116,3 117,3 116,1 118,6
L Fastighetsverksamhet 117,7 116,5 118,3 119,0 119,3 119,1 118,9 119,1
M Juridik, ekonomi och vetenskap 120,6 120,0 121,4 122,3 122,9 123,2 122,5 124,6
69-70 Juridik och ekonomi 124,2 123,4 124,8 126,1 126,3 126,4 125,9 128,4
71-72 Teknisk service 117,9 117,6 118,9 119,8 120,4 120,8 120,0 122,0
N Företagstjänster 118,5 117,9 119,4 120,2 120,7 120,9 120,3 121,3
Timavlönade 119,4 119,0 119,6 121,0 121,1 121,1 120,7 121,8
Månadsavlönade 118,2 117,5 119,3 119,9 120,5 120,8 120,1 121,0
O Offentlig förvaltning 119,2 118,5 120,3 120,6 121,5 122,2 121,1 122,3
841 Offentlig förvaltning 119,1 118,4 120,3 120,5 121,6 122,3 121,2 122,3
842 Offentliga tjänster 120,6 119,9 121,7 122,0 123,1 123,7 122,6 123,7
P Utbildning 115,2 114,7 115,7 115,8 116,6 117,0 116,3 117,1
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 116,4 115,7 117,2 117,4 118,3 119,0 118,0 119,1
86 Hälso- och sjukvård 117,8 117,2 118,7 118,8 119,8 120,3 119,4 120,4
87-88 Sociala tjänster 114,6 113,9 115,3 115,5 116,4 117,3 116,1 117,3
R Kultur, nöje och fritid 117,0 116,7 117,6 118,2 119,0 119,3 118,5 119,3
S Annan serviceverks. 113,2 112,7 113,7 114,1 115,2 115,8 114,7 116,1
9491 Religiösa samfund 111,2 110,6 111,8 111,9 113,0 113,8 112,6 113,9
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2021, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.5.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 1:a kvartalet 2021, Tabellbilaga 8. Förtjänstnivåindex 2010=100 enligt näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2021/01/ati_2021_01_2021-05-27_tau_008_sv.html