Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 10. Index för ordinarie förtjänst 2015=100, procentuella förändringar

  2019/4 2019 2020/1* 2020/2* 2020/3* 2020/4* 2020* 2021/1*
Näringsgren Förändring                
Alla löntagare Årsförändring 2,1 2,2 1,6 1,3 1,5 1,7 1,5 1,9
Kvartalsförändring 0,2 . 0,2 0,6 0,5 0,4 . 0,4
Män Årsförändring 1,9 1,9 1,4 1,3 1,4 1,6 1,4 2,0
Kvartalsförändring 0,3 . 0,1 0,7 0,3 0,4 . 0,5
Kvinnor Årsförändring 2,4 2,4 1,8 1,3 1,6 1,8 1,6 1,9
Kvartalsförändring 0,2 . 0,2 0,6 0,6 0,4 . 0,3
Timavlönade Årsförändring 1,6 1,8 1,2 1,4 1,5 1,9 1,5 2,1
Kvartalsförändring 0,4 . 0,2 0,6 0,3 0,8 . 0,5
Månadsavlönade Årsförändring 2,2 2,2 1,6 1,2 1,5 1,7 1,5 1,9
Kvartalsförändring 0,2 . 0,2 0,7 0,5 0,3 . 0,4
Staten Årsförändring 2,2 2,2 2,3 0,4 1,2 1,6 1,4 1,5
Kvartalsförändring 0,0 . 0,1 0,1 0,9 0,5 . 0,0
Kommuner Årsförändring 2,8 2,9 1,5 0,5 1,3 1,7 1,3 1,6
Kvartalsförändring 0,2 . 0,1 0,2 0,9 0,5 . 0,0
Den privata sektorn Årsförändring 1,9 2,0 1,5 1,5 1,6 1,7 1,6 2,0
Kvartalsförändring 0,3 . 0,2 0,9 0,3 0,4 . 0,5
Övriga Årsförändring 2,2 2,0 1,9 1,4 1,5 1,7 1,6 1,9
Kvartalsförändring 0,2 . 0,4 0,5 0,4 0,3 . 0,6
A Jord- och skogsbruk Årsförändring 2,5 2,4 2,1 1,4 1,7 1,7 1,7 1,7
Kvartalsförändring -0,1 . 0,8 0,3 0,6 -0,1 . 0,8
C Tillverkning Årsförändring 1,6 1,7 0,9 1,6 1,8 1,9 1,5 2,5
Kvartalsförändring 0,3 . 0,2 1,0 0,2 0,4 . 0,8
D El-, gas- och värmeförsörjning Årsförändring 2,5 2,6 2,4 1,6 1,9 2,0 2,0 2,0
Kvartalsförändring 0,2 . 0,1 1,0 0,7 0,3 . 0,0
E Vattenförsörjning och avfall Årsförändring 2,3 1,9 2,4 1,9 2,2 2,5 2,2 2,2
Kvartalsförändring 0,3 . 0,9 0,5 0,5 0,6 . 0,6
F Byggverksamhet Årsförändring 1,9 2,2 2,1 1,6 1,8 2,6 2,0 2,2
Kvartalsförändring 0,5 . 0,5 0,1 0,7 1,3 . 0,0
G Handel Årsförändring 2,0 2,0 1,0 0,9 0,6 0,5 0,7 1,4
Kvartalsförändring 0,2 . -0,8 1,4 -0,3 0,1 . 0,2
H Transport och magasinering Årsförändring 2,3 2,2 2,0 1,9 1,9 1,8 1,9 1,8
Kvartalsförändring 0,2 . 0,5 1,0 0,1 0,1 . 0,5
I Hotell- och restaurangverksamhet Årsförändring 1,3 1,8 3,3 3,2 3,8 3,6 3,5 2,4
Kvartalsförändring 0,1 . 1,8 0,9 1,0 -0,1 . 0,6
J Information och kommunikation Årsförändring 2,4 2,3 1,1 1,5 1,5 1,7 1,4 2,4
Kvartalsförändring 0,2 . 0,2 0,9 0,2 0,3 . 0,9
K Finans- och försäkringsverksamhet Årsförändring 0,9 2,1 0,4 1,1 1,5 1,6 1,1 2,0
Kvartalsförändring 0,2 . -0,1 0,9 0,4 0,3 . 0,4
L Fastighetsverksamhet Årsförändring 3,8 3,2 2,8 1,2 1,0 0,5 1,4 0,7
Kvartalsförändring 0,2 . -0,2 0,6 0,3 -0,2 . 0,0
M Juridik, ekonomi och vetenskap Årsförändring 2,4 2,2 1,6 1,8 2,0 2,0 1,9 2,6
Kvartalsförändring 0,3 . 0,5 0,8 0,5 0,2 . 1,1
N Uthyrning, fastighetstj. och andra företagstj. Årsförändring 2,1 1,9 2,4 1,6 2,0 1,9 2,0 1,5
Kvartalsförändring 0,2 . 0,7 0,6 0,5 0,2 . 0,3
O Offentlig förvaltning och försvar Årsförändring 2,6 2,6 2,1 0,6 1,2 1,6 1,4 1,6
Kvartalsförändring 0,1 . 0,0 0,2 0,8 0,5 . 0,1
P Utbildning Årsförändring 2,1 2,2 1,3 0,2 0,7 1,0 0,8 1,2
Kvartalsförändring 0,0 . -0,1 0,0 0,7 0,4 . 0,1
Q Vård och omsorg; sociala tjänster Årsförändring 2,7 2,7 1,8 0,7 1,3 1,7 1,4 1,6
Kvartalsförändring 0,2 . 0,1 0,2 0,8 0,6 . 0,0
R Kultur, nöje och fritid Årsförändring 1,2 1,5 1,1 0,8 1,6 1,7 1,3 1,4
Kvartalsförändring 0,1 . 0,3 0,5 0,7 0,2 . 0,1
S Annan serviceverksamhet Årsförändring 1,2 1,2 1,6 0,9 1,7 2,1 1,6 2,0
Kvartalsförändring 0,2 . 0,2 0,3 0,9 0,6 . 0,2
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2021, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.5.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 1:a kvartalet 2021, Tabellbilaga 10. Index för ordinarie förtjänst 2015=100, procentuella förändringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2021/01/ati_2021_01_2021-05-27_tau_010_sv.html