Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Förtjänstnivåindex 2010=100 enligt näringsgren (TOL 2008)

  2019 2020/1 2020/2 2020/3 2020/4 2020 2021/1* 2021/2*
Näringsgren                
A Jord- och skogsbruk 117,0 117,6 118,0 118,6 118,6 118,2 119,6 120,8
Timavlönade 113,2 113,8 114,4 114,4 114,6 114,3 115,8 116,6
Månadsavlönade 119,1 119,7 120,0 120,8 120,7 120,3 121,6 123,0
C Tillverkning 114,6 114,9 116,1 116,4 116,8 116,1 117,8 119,1
Timavlönade 114,2 114,6 115,6 115,8 116,6 115,6 117,0 118,2
Månadsavlönade 115,1 115,4 116,6 116,9 117,2 116,5 118,5 119,7
10-11 Livsmedelsindustri 114,1 115,9 116,7 117,1 117,3 116,7 117,3 118,9
Timavlönade 114,0 114,8 115,1 115,1 115,0 115,0 115,0 116,6
Månadsavlönade 114,4 116,7 117,9 118,5 118,8 118,0 118,8 120,4
13-15 Textilvaru och kläder 124,9 125,1 126,0 126,8 127,2 126,3 127,5 129,3
Timavlönade 120,3 120,5 121,8 122,1 122,6 121,7 123,3 125,0
Månadsavlönade 130,2 130,6 131,3 132,3 132,6 131,7 132,7 134,5
16 Tillverkning av trä 119,6 119,8 121,5 122,5 123,0 121,7 123,5 125,3
Timavlönade 117,8 117,7 119,7 120,3 120,9 119,6 121,7 123,4
Månadsavlönade 123,2 124,3 125,4 127,0 127,2 126,0 127,2 129,1
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 118,8 117,8 119,4 119,6 119,7 119,1 120,5 122,2
Timavlönade 117,8 117,4 118,9 118,9 118,9 118,5 119,6 121,2
Månadsavlönade 120,8 119,2 120,9 121,3 121,5 120,7 122,3 124,2
19-22 Kemisk industri 116,6 117,8 119,6 119,9 120,1 119,3 120,8 122,6
Timavlönade 112,1 112,7 114,1 114,2 114,3 113,8 115,0 116,6
Månadsavlönade 120,0 121,6 123,5 123,9 124,2 123,3 125,0 126,9
23 Mineralprodukter 119,2 120,4 121,0 121,7 122,8 121,5 123,0 123,6
Timavlönade 113,5 113,8 114,0 114,4 115,3 114,4 115,4 116,0
Månadsavlönade 123,0 125,3 126,3 127,5 128,8 127,0 129,0 129,6
24-30 Metallindustri 112,8 112,7 113,7 113,8 114,3 113,6 115,7 116,7
Timavlönade 113,3 113,6 114,6 114,6 116,1 114,7 116,4 117,3
Månadsavlönade 112,6 112,3 113,4 113,5 113,7 113,2 115,4 116,4
24 Metallframställning, timavlönade 115,9 116,3 117,7 118,1 120,0 118,0 120,4 121,3
25 Metallvarutillverkning, timavlönade 114,7 114,5 115,4 115,3 116,7 115,5 117,0 117,9
26-27 Elektronik timavl. 115,6 114,4 116,0 116,6 118,7 116,4 119,1 120,0
28-30 Maskiner timavl. 110,2 110,9 111,6 111,4 112,6 111,6 113,0 113,9
31 Tillv. av möbler 117,3 117,8 118,6 119,8 120,1 119,1 120,1 121,9
Timavlönade 115,6 116,6 117,4 118,7 119,0 117,9 119,0 120,8
Månadsavlönade 120,5 120,6 121,3 122,5 122,7 121,7 122,7 124,6
D Energiproduktion 117,1 118,2 119,3 120,1 120,4 119,5 120,4 122,0
Timavlönade 115,6 116,2 116,1 116,6 117,5 116,6 117,5 117,8
Månadsavlönade 117,3 118,4 119,8 120,5 120,8 119,9 120,8 122,6
E Vattenförsörjning 113,8 115,6 116,2 116,8 117,5 116,5 118,2 119,3
Timavlönade 111,6 114,0 115,3 116,1 117,0 115,6 118,4 119,3
Månadsavlönade 116,1 117,7 117,9 118,5 119,1 118,3 119,1 120,5
F Byggverksamhet 115,7 118,0 118,3 119,3 121,1 119,2 121,1 121,4
Timavlönade 112,1 113,5 113,6 114,6 116,9 114,7 117,0 116,7
Månadsavlönade 121,5 124,7 125,2 126,2 127,6 125,9 127,6 128,3
G Handel 119,3 120,3 122,3 122,3 122,5 121,9 122,7 124,3
Timavlönade 116,9 119,0 119,9 121,2 121,6 120,5 121,8 123,0
Månadsavlönade 119,4 120,4 122,5 122,4 122,6 122,0 122,8 124,4
45 Motorfordonshandel 116,1 117,1 117,9 117,9 117,7 117,6 118,8 119,9
Timavlönade 118,1 120,4 121,4 122,9 123,4 122,0 123,4 124,8
Månadsavlönade 115,5 116,1 116,8 116,3 115,9 116,3 117,4 118,4
46-47 Handel 119,8 120,9 123,2 123,1 123,4 122,6 123,4 125,1
H Transport och magas. 118,2 119,9 121,1 121,3 121,4 120,9 122,1 123,2
Timavlönade 116,1 117,6 118,5 118,4 118,5 118,2 120,2 121,2
Månadsavlönade 119,6 121,4 122,8 123,3 123,4 122,7 123,5 124,5
49-51 Transport 119,3 121,6 122,9 123,4 123,5 122,8 124,2 125,4
Timavlönade 118,0 119,8 120,5 120,6 120,8 120,4 122,4 123,2
Månadsavlönade 120,7 123,4 125,2 126,0 126,1 125,2 126,1 127,5
52 Stödtj. till transport 114,9 115,8 116,8 116,3 116,4 116,3 116,9 118,0
Timavlönade 112,7 114,1 116,3 114,4 114,5 114,8 116,8 119,3
Månadsavlönade 115,4 116,2 116,9 116,7 116,8 116,6 116,9 117,8
I Hotell och restaurang 115,3 116,4 116,4 116,6 116,5 116,5 117,2 117,8
J Information och kommunikation 119,3 120,0 121,1 121,4 121,8 121,1 123,0 124,2
61 Telekommunikation 118,7 119,4 120,0 120,5 121,3 120,3 121,9 123,8
Timavlönade 114,6 115,5 115,2 115,4 116,0 115,5 116,0 118,5
Månadsavlönade 119,0 119,6 120,3 120,8 121,7 120,6 122,4 124,2
62-63 IT- och informationstjänster 119,8 120,6 121,9 122,2 122,6 121,8 124,2 125,2
K Finans och försäkring 118,5 119,3 120,4 121,0 121,3 120,5 121,8 123,6
64,66 Finansförmedling 119,9 120,4 121,5 122,2 122,4 121,6 122,6 124,6
65 Försäkring 113,0 114,7 116,1 116,3 117,3 116,1 118,6 119,8
L Fastighetsverksamhet 116,5 118,3 118,6 118,7 118,1 118,4 118,1 120,0
M Juridik, ekonomi och vetenskap 120,0 121,9 123,1 124,0 124,3 123,3 125,6 126,7
69-70 Juridik och ekonomi 123,4 125,9 127,7 128,5 128,7 127,7 130,7 131,8
71-72 Teknisk service 117,6 118,9 119,8 120,4 120,8 120,0 122,0 123,2
N Företagstjänster 117,9 119,4 120,2 120,7 120,8 120,3 121,2 123,0
Timavlönade 119,0 119,3 120,5 120,3 120,1 120,0 120,8 122,9
Månadsavlönade 117,5 119,4 120,0 120,7 120,9 120,3 121,2 123,0
O Offentlig förvaltning 118,5 120,3 120,5 121,5 122,1 121,1 122,2 123,9
841 Offentlig förvaltning 118,4 120,3 120,5 121,6 122,3 121,2 122,3 124,2
842 Offentliga tjänster 119,9 121,7 122,0 123,1 123,7 122,6 123,7 125,2
P Utbildning 114,7 115,7 115,8 116,6 117,0 116,3 117,1 118,6
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 115,7 117,2 117,4 118,5 119,3 118,1 119,3 120,9
86 Hälso- och sjukvård 117,2 118,7 118,9 120,0 120,8 119,6 120,8 122,6
87-88 Sociala tjänster 113,9 115,3 115,5 116,4 117,3 116,1 117,3 118,7
R Kultur, nöje och fritid 116,7 117,4 117,9 118,7 118,9 118,2 119,0 120,4
S Annan serviceverks. 112,7 113,9 114,3 115,4 116,0 114,9 116,2 117,5
9491 Religiösa samfund 110,6 111,8 111,9 113,0 113,8 112,6 113,9 115,2
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2021, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.8.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 2:a kvartalet 2021, Tabellbilaga 8. Förtjänstnivåindex 2010=100 enligt näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2021/02/ati_2021_02_2021-08-27_tau_008_sv.html