Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Förtjänstnivåindex 2015=100, procentuella förändringar

  2019 2020/1 2020/2 2020/3 2020/4 2020 2021/1* 2021/2*
Näringsgren Förändring                
Alla löntagare Årsförändring 2,1 2,0 1,7 2,0 2,2 1,9 2,0 2,4
Kvartalsförändring . 0,5 0,7 0,5 0,4 . 0,4 1,1
Män Årsförändring 1,7 1,6 1,6 1,8 2,0 1,8 2,1 2,3
Kvartalsförändring . 0,4 0,7 0,4 0,4 . 0,5 1,0
Kvinnor Årsförändring 2,5 2,3 1,7 2,1 2,4 2,1 1,9 2,6
Kvartalsförändring . 0,7 0,6 0,6 0,4 . 0,3 1,2
Timavlönade Årsförändring 1,8 1,3 1,6 1,7 2,1 1,7 2,3 2,4
Kvartalsförändring . 0,3 0,7 0,3 0,8 . 0,5 0,7
Månadsavlönade Årsförändring 2,2 2,1 1,7 2,0 2,2 2,0 2,0 2,5
Kvartalsförändring . 0,6 0,7 0,5 0,4 . 0,4 1,2
Staten Årsförändring 2,7 3,2 1,3 2,0 2,5 2,2 1,5 2,5
Kvartalsförändring . 1,0 0,1 0,9 0,5 . 0,0 1,1
Kommuner Årsförändring 3,4 2,4 1,4 2,2 2,6 2,1 1,6 3,4
Kvartalsförändring . 0,9 0,2 0,9 0,5 . 0,0 1,9
Den privata sektorn Årsförändring 1,7 1,7 1,8 2,0 2,1 1,9 2,2 2,2
Kvartalsförändring . 0,4 0,9 0,3 0,4 . 0,5 0,9
Övriga Årsförändring 1,8 2,0 1,5 1,7 1,8 1,8 1,9 2,4
Kvartalsförändring . 0,5 0,5 0,5 0,3 . 0,6 1,0
A Jord- och skogsbruk Årsförändring 2,5 1,4 0,7 0,9 1,0 1,0 1,7 2,4
Kvartalsförändring . 0,1 0,3 0,6 0,0 . 0,8 1,0
C Tillverkning Årsförändring 1,2 0,6 1,3 1,5 1,6 1,3 2,5 2,5
Kvartalsförändring . -0,1 1,0 0,2 0,4 . 0,8 1,1
D El-, gas- och värmeförsörjning Årsförändring 2,2 2,5 1,7 2,0 2,1 2,1 1,9 2,3
Kvartalsförändring . 0,2 1,0 0,6 0,3 . 0,0 1,4
E Vattenförsörjning och avfall Årsförändring 1,8 2,5 2,0 2,4 2,7 2,4 2,2 2,7
Kvartalsförändring . 1,1 0,4 0,6 0,6 . 0,6 0,9
F Byggverksamhet Årsförändring 2,0 2,9 2,6 2,8 3,8 3,0 2,6 2,6
Kvartalsförändring . 1,2 0,3 0,8 1,5 . 0,1 0,2
G Handel Årsförändring 1,9 2,1 2,3 2,2 2,1 2,2 2,0 1,6
Kvartalsförändring . 0,3 1,7 0,0 0,1 . 0,2 1,3
H Transport och magasinering Årsförändring 2,4 2,4 2,3 2,4 2,2 2,3 1,9 1,7
Kvartalsförändring . 0,9 1,0 0,2 0,1 . 0,6 0,8
I Hotell- och restaurangverksamhet Årsförändring 1,5 1,9 0,9 0,6 0,5 1,0 0,7 1,1
Kvartalsförändring . 0,4 0,0 0,1 -0,1 . 0,6 0,5
J Information och kommunikation Årsförändring 1,9 1,1 1,5 1,6 1,8 1,5 2,5 2,6
Kvartalsförändring . 0,2 0,9 0,3 0,3 . 0,9 1,0
K Finans- och försäkringsverksamhet Årsförändring 1,3 0,9 1,6 2,0 2,1 1,7 2,1 2,6
Kvartalsförändring . 0,4 1,0 0,4 0,3 . 0,4 1,5
L Fastighetsverksamhet Årsförändring 3,3 3,5 1,6 1,1 0,4 1,6 -0,1 1,1
Kvartalsförändring . 0,5 0,3 0,1 -0,5 . 0,0 1,6
M Juridik, ekonomi och vetenskap Årsförändring 1,9 2,2 2,5 3,1 3,0 2,7 3,1 3,0
Kvartalsförändring . 1,0 1,0 0,7 0,2 . 1,1 0,9
N Uthyrning, fastighetstj. och andra företagstj. Årsförändring 1,9 2,5 1,6 2,0 1,9 2,0 1,5 2,4
Kvartalsförändring . 0,8 0,6 0,4 0,1 . 0,3 1,5
O Offentlig förvaltning och försvar Årsförändring 3,0 2,9 1,5 2,1 2,4 2,2 1,6 2,8
Kvartalsförändring . 0,9 0,2 0,8 0,5 . 0,1 1,4
P Utbildning Årsförändring 2,6 1,8 0,8 1,2 1,6 1,4 1,2 2,4
Kvartalsförändring . 0,5 0,0 0,7 0,4 . 0,1 1,3
Q Vård och omsorg; sociala tjänster Årsförändring 3,0 2,5 1,3 1,9 2,4 2,0 1,8 3,0
Kvartalsförändring . 0,7 0,2 0,9 0,7 . 0,0 1,4
R Kultur, nöje och fritid Årsförändring 1,7 1,1 0,8 1,5 1,6 1,3 1,3 2,1
Kvartalsförändring . 0,4 0,5 0,6 0,2 . 0,1 1,2
S Annan serviceverksamhet Årsförändring 1,3 2,0 1,3 2,1 2,5 2,0 2,1 2,8
Kvartalsförändring . 0,6 0,4 0,9 0,5 . 0,2 1,1
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2021, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.8.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 2:a kvartalet 2021, Tabellbilaga 9. Förtjänstnivåindex 2015=100, procentuella förändringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2021/02/ati_2021_02_2021-08-27_tau_009_sv.html