Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förtjänstnivåindex 2021, 4:e kvartalet

Tabellbilaga 5. Förtjänstnivåindex 2015=100 enligt näringsgren (TOL 2008)

  2020/1 2020/2 2020/3 2020/4 2020 2021/1* 2021/2* 2021/3*
Näringsgren                
A Jord- och skogsbruk 105,9 106,2 106,8 106,8 106,4 107,7 108,8 109,3
Timavlönade 102,9 103,4 103,4 103,5 103,3 104,6 105,4 105,6
Månadsavlönade 106,9 107,2 107,9 107,8 107,5 108,7 109,9 110,5
C Tillverkning 103,5 104,6 104,8 105,2 104,5 106,2 107,3 107,6
Timavlönade 104,4 105,4 105,5 106,3 105,4 106,7 107,9 108,2
Månadsavlönade 103,0 104,1 104,4 104,6 104,0 105,9 107,0 107,3
10-11 Livsmedelsindustri 105,2 106,0 106,4 106,5 106,1 106,8 108,3 109,1
Timavlönade 105,6 105,9 105,9 105,8 105,8 105,9 107,3 108,1
Månadsavlönade 105,2 106,2 106,8 107,0 106,3 107,4 108,9 109,7
13-15 Textilvaru och kläder 110,8 111,6 112,3 112,6 111,8 113,0 114,5 115,1
Timavlönade 109,5 110,7 111,0 111,4 110,6 112,1 113,7 113,9
Månadsavlönade 111,6 112,2 113,1 113,3 112,6 113,5 115,1 115,9
16 Tillverkning av trä 104,7 106,2 107,0 107,4 106,4 108,1 109,7 110,0
Timavlönade 103,8 105,6 106,1 106,6 105,5 107,5 109,0 109,1
Månadsavlönade 106,4 107,3 108,7 108,9 107,8 109,3 110,9 111,7
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 104,0 105,4 105,5 105,6 105,1 106,9 108,4 108,6
Timavlönade 104,6 105,9 105,9 105,9 105,5 107,0 108,5 108,6
Månadsavlönade 103,4 104,9 105,2 105,4 104,7 106,7 108,3 108,6
19-22 Kemisk industri 106,4 108,0 108,2 108,4 107,7 109,2 110,8 111,0
Timavlönade 104,5 105,8 105,9 105,9 105,5 106,6 108,1 108,3
Månadsavlönade 107,3 109,0 109,3 109,6 108,8 110,4 112,1 112,3
23 Mineralprodukter 105,0 105,5 106,2 107,1 105,9 107,4 107,9 108,5
Timavlönade 104,1 104,3 104,7 105,4 104,6 105,6 106,1 106,7
Månadsavlönade 106,0 106,9 107,9 109,0 107,4 109,4 109,9 110,6
24-30 Metallindustri 102,0 103,0 103,0 103,5 102,9 104,9 105,7 105,9
Timavlönade 103,9 104,8 104,8 106,2 104,9 106,6 107,4 107,5
Månadsavlönade 101,2 102,2 102,3 102,5 102,1 104,1 105,0 105,2
24 Metallframställning, timavlönade 105,6 106,9 107,3 109,0 107,2 109,4 110,3 110,4
25 Metallvarutillverkning, timavlönade 105,7 106,5 106,4 107,7 106,6 108,1 108,9 109,0
26-27 Elektronik timavl. 100,7 102,1 102,7 104,5 102,5 104,9 105,7 105,8
28-30 Maskiner timavl. 102,9 103,5 103,3 104,4 103,5 104,8 105,6 105,7
31 Tillv. av möbler 105,7 106,4 107,5 107,8 106,8 107,9 109,5 110,4
Timavlönade 106,1 106,9 108,0 108,3 107,3 108,4 110,0 110,9
Månadsavlönade 105,0 105,6 106,6 106,8 106,0 107,0 108,7 109,6
D Energiproduktion 107,6 108,6 109,3 109,6 108,8 109,2 110,7 111,7
Timavlönade 105,3 105,3 105,7 106,6 105,7 106,4 106,6 108,2
Månadsavlönade 107,9 109,1 109,9 110,1 109,2 109,7 111,3 112,3
E Vattenförsörjning 105,9 106,3 106,9 107,6 106,7 108,3 109,4 109,8
Timavlönade 106,0 107,2 108,0 108,8 107,5 110,1 110,9 111,1
Månadsavlönade 105,8 106,0 106,6 107,2 106,4 107,4 108,6 109,4
F Byggverksamhet 108,0 108,3 109,2 110,8 109,1 111,7 111,9 112,6
Timavlönade 105,9 106,0 107,0 109,1 107,0 109,4 109,0 109,5
Månadsavlönade 109,9 110,3 111,2 112,4 110,9 113,8 114,5 115,3
G Handel 106,9 108,7 108,6 108,8 108,2 109,1 110,5 110,7
Timavlönade 108,1 108,9 110,0 110,4 109,4 110,6 111,8 112,3
Månadsavlönade 106,8 108,7 108,6 108,7 108,2 109,0 110,5 110,6
45 Motorfordonshandel 106,1 106,8 106,8 106,6 106,6 107,7 108,7 108,9
Timavlönade 108,5 109,4 110,7 111,2 109,9 111,2 112,4 113,0
Månadsavlönade 105,4 106,1 105,7 105,3 105,6 106,7 107,6 107,7
46-47 Handel 107,0 109,1 109,0 109,2 108,6 109,4 110,9 111,0
H Transport och magas. 107,6 108,7 108,9 109,0 108,6 109,7 110,6 110,9
Timavlönade 106,2 107,0 106,9 107,1 106,8 108,5 109,4 109,4
Månadsavlönade 108,4 109,7 110,0 110,1 109,6 110,2 111,2 111,7
49-51 Transport 107,4 108,5 108,9 109,0 108,4 109,7 110,7 111,1
Timavlönade 106,7 107,3 107,5 107,6 107,3 109,0 109,7 109,9
Månadsavlönade 108,0 109,5 110,3 110,3 109,5 110,3 111,6 112,2
52 Stödtj. till transport 107,4 108,3 107,9 108,0 107,9 108,4 109,4 109,6
Timavlönade 105,6 107,6 105,8 105,9 106,2 108,1 110,4 108,5
Månadsavlönade 107,8 108,4 108,3 108,4 108,2 108,5 109,3 109,8
I Hotell och restaurang 106,1 106,2 106,3 106,2 106,2 106,7 107,4 107,5
J Information och kommunikation 107,2 108,2 108,5 108,8 108,2 109,6 110,7 111,0
61 Telekommunikation 106,7 107,2 107,7 108,4 107,5 108,7 110,4 110,6
Timavlönade 105,1 104,8 105,0 105,6 105,1 105,6 107,8 107,9
Månadsavlönade 106,9 107,5 108,0 108,7 107,8 109,1 110,8 110,9
62-63 IT- och informationstjänster 107,4 108,6 108,8 109,1 108,5 110,3 111,3 111,4
K Finans och försäkring 106,0 107,0 107,5 107,8 107,1 107,6 109,2 110,0
64,66 Finansförmedling 106,3 107,3 107,8 108,0 107,4 107,6 109,3 110,3
65 Försäkring 104,3 105,5 105,7 106,6 105,5 107,1 108,2 108,4
L Fastighetsverksamhet 111,3 111,7 111,8 111,2 111,5 110,7 112,5 113,4
M Juridik, ekonomi och vetenskap 109,0 110,0 110,8 111,1 110,2 112,2 113,2 113,7
69-70 Juridik och ekonomi 113,9 115,6 116,3 116,4 115,5 118,0 119,0 119,3
71-72 Teknisk service 106,8 107,6 108,2 108,5 107,8 109,5 110,6 111,1
N Företagstjänster 105,4 106,0 106,5 106,6 106,1 106,8 108,5 109,1
Timavlönade 106,6 107,6 107,4 107,2 107,2 107,9 109,7 109,9
Månadsavlönade 105,0 105,5 106,1 106,3 105,7 106,5 108,0 108,8
O Offentlig förvaltning 106,5 106,7 107,5 108,1 107,2 108,1 109,6 110,3
841 Offentlig förvaltning 107,6 107,8 108,8 109,4 108,4 109,4 111,0 111,7
842 Offentliga tjänster 106,7 106,9 107,9 108,4 107,5 108,4 109,7 110,8
P Utbildning 105,5 105,5 106,2 106,6 106,0 106,7 108,1 108,5
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 105,6 105,8 106,7 107,5 106,4 107,5 109,0 109,3
86 Hälso- och sjukvård 105,6 105,8 106,7 107,4 106,4 107,4 109,1 109,3
87-88 Sociala tjänster 105,7 105,8 106,8 107,5 106,5 107,5 108,9 109,3
R Kultur, nöje och fritid 103,7 104,2 104,9 105,1 104,5 105,0 106,3 107,0
S Annan serviceverks. 103,3 103,7 104,6 105,2 104,2 105,4 106,5 107,2
9491 Religiösa samfund 103,6 103,7 104,7 105,4 104,4 105,5 106,8 107,5
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2021, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 3:e kvartalet 2021, Tabellbilaga 5. Förtjänstnivåindex 2015=100 enligt näringsgren (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2021/03/ati_2021_03_2021-10-15_tau_005_sv.html