Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förtjänstnivåindex 2021, 4:e kvartalet

Tabellbilaga 6. Index för ordinarie förtjänst 2015=100 enligt näringsgren (TOL 2008)

  2020/1 2020/2 2020/3 2020/4 2020 2021/1* 2021/2* 2021/3*
Näringsgren                
A Jord- och skogsbruk 106,4 106,8 107,4 107,3 107,0 108,2 109,3 109,8
Timavlönade 103,0 103,6 103,6 103,7 103,5 104,8 105,5 105,7
Månadsavlönade 107,6 107,8 108,6 108,5 108,1 109,3 110,6 111,2
C Tillverkning 104,9 106,0 106,3 106,7 106,0 107,5 108,7 109,0
Timavlönade 104,5 105,5 105,6 106,3 105,5 106,7 107,8 108,1
Månadsavlönade 105,2 106,3 106,6 106,8 106,2 108,0 109,1 109,5
10-11 Livsmedelsindustri 105,1 105,9 106,2 106,3 105,9 106,4 107,8 108,6
Timavlönade 105,2 105,6 105,5 105,5 105,5 105,5 106,9 107,7
Månadsavlönade 105,0 106,1 106,7 106,9 106,2 106,9 108,4 109,2
13-15 Textilvaru och kläder 110,9 111,7 112,4 112,7 112,0 113,0 114,6 115,2
Timavlönade 109,8 111,0 111,3 111,7 111,0 112,4 114,0 114,2
Månadsavlönade 111,6 112,2 113,1 113,3 112,6 113,4 115,0 115,8
16 Tillverkning av trä 106,1 107,6 108,5 108,9 107,8 109,4 110,9 111,3
Timavlönade 105,3 107,1 107,6 108,2 107,0 108,9 110,4 110,5
Månadsavlönade 107,7 108,7 110,1 110,2 109,1 110,2 111,9 112,7
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 105,3 106,7 106,8 106,9 106,4 107,6 109,2 109,3
Timavlönade 105,2 106,5 106,5 106,5 106,1 107,1 108,5 108,6
Månadsavlönade 105,4 106,9 107,2 107,5 106,7 108,2 109,8 110,0
19-22 Kemisk industri 106,5 108,1 108,4 108,5 107,9 109,2 110,8 111,1
Timavlönade 104,6 105,9 105,9 106,0 105,6 106,6 108,1 108,4
Månadsavlönade 107,5 109,2 109,6 109,8 109,0 110,5 112,1 112,4
23 Mineralprodukter 104,8 105,3 106,0 106,9 105,7 107,0 107,6 108,2
Timavlönade 104,0 104,3 104,6 105,4 104,6 105,5 106,0 106,6
Månadsavlönade 105,7 106,5 107,5 108,6 107,1 108,8 109,3 110,0
24-30 Metallindustri 104,3 105,3 105,4 105,9 105,2 107,2 108,1 108,3
Timavlönade 103,8 104,7 104,7 106,1 104,9 106,4 107,3 107,4
Månadsavlönade 104,5 105,5 105,6 105,8 105,4 107,4 108,4 108,6
24 Metallframställning, timavlönade 106,0 107,3 107,6 109,4 107,6 109,7 110,6 110,7
25 Metallvarutillverkning, timavlönade 105,6 106,4 106,3 107,6 106,5 108,0 108,8 108,9
26-27 Elektronik timavl. 101,7 103,1 103,6 105,5 103,4 105,8 106,6 106,7
28-30 Maskiner timavl. 102,6 103,2 103,0 104,1 103,2 104,5 105,3 105,4
31 Tillv. av möbler 105,0 105,6 106,7 107,0 106,1 107,0 108,6 109,5
Timavlönade 105,7 106,4 107,6 107,9 106,9 107,9 109,5 110,4
Månadsavlönade 104,0 104,6 105,6 105,8 105,0 105,8 107,5 108,4
D Energiproduktion 107,2 108,2 108,9 109,2 108,4 109,2 110,7 111,7
Timavlönade 105,2 105,2 105,6 106,5 105,6 106,5 106,7 108,3
Månadsavlönade 107,5 108,7 109,4 109,6 108,8 109,6 111,3 112,2
E Vattenförsörjning 105,7 106,2 106,8 107,4 106,6 108,1 109,1 109,6
Timavlönade 106,2 107,3 108,1 108,9 107,6 110,3 111,1 111,3
Månadsavlönade 105,7 105,9 106,4 107,0 106,2 107,0 108,2 108,9
F Byggverksamhet 107,1 107,4 108,3 109,9 108,2 110,0 110,3 110,9
Timavlönade 105,8 106,0 106,9 109,0 106,9 109,3 108,9 109,4
Månadsavlönade 108,3 108,7 109,5 110,7 109,3 110,8 111,5 112,3
G Handel 105,7 107,5 107,4 107,6 107,0 107,8 109,2 109,3
Timavlönade 107,7 108,6 109,7 110,1 109,0 110,2 111,4 111,9
Månadsavlönade 105,6 107,4 107,3 107,5 106,9 107,6 109,1 109,2
45 Motorfordonshandel 106,1 106,8 106,8 106,7 106,6 107,6 108,7 108,9
Timavlönade 108,1 109,1 110,4 110,8 109,6 110,8 112,0 112,6
Månadsavlönade 105,5 106,2 105,7 105,4 105,7 106,7 107,6 107,7
46-47 Handel 105,6 107,6 107,5 107,8 107,1 107,8 109,3 109,4
H Transport och magas. 107,1 108,2 108,4 108,5 108,0 109,1 110,0 110,4
Timavlönade 105,7 106,5 106,5 106,6 106,3 108,1 108,9 108,9
Månadsavlönade 107,8 109,1 109,5 109,5 109,0 109,7 110,6 111,1
49-51 Transport 106,3 107,4 107,8 107,9 107,3 108,6 109,6 110,0
Timavlönade 106,1 106,6 106,8 106,9 106,6 108,3 109,0 109,2
Månadsavlönade 106,5 108,1 108,8 108,8 108,0 108,8 110,1 110,7
52 Stödtj. till transport 107,5 108,4 107,9 108,1 108,0 108,5 109,5 109,7
Timavlönade 105,6 107,7 105,9 105,9 106,3 108,1 110,5 108,6
Månadsavlönade 107,9 108,6 108,4 108,5 108,3 108,6 109,5 110,0
I Hotell och restaurang 106,2 106,2 106,4 106,3 106,3 107,0 107,6 107,8
J Information och kommunikation 107,5 108,5 108,8 109,1 108,5 110,1 111,3 111,6
61 Telekommunikation 106,7 107,2 107,7 108,4 107,5 109,0 110,7 110,8
Timavlönade 105,2 105,0 105,1 105,7 105,3 105,7 108,0 108,1
Månadsavlönade 106,9 107,5 108,0 108,8 107,8 109,4 111,0 111,1
62-63 IT- och informationstjänster 107,7 108,8 109,0 109,4 108,7 110,8 111,8 111,9
K Finans och försäkring 107,0 108,1 108,6 108,9 108,1 109,3 110,9 111,8
64,66 Finansförmedling 107,9 108,9 109,4 109,6 109,0 109,9 111,6 112,6
65 Försäkring 103,2 104,5 104,6 105,5 104,5 106,7 107,7 108,0
L Fastighetsverksamhet 110,0 110,3 110,5 109,9 110,2 109,9 111,7 112,6
M Juridik, ekonomi och vetenskap 107,6 108,6 109,4 109,7 108,8 110,8 111,9 112,4
69-70 Juridik och ekonomi 110,3 111,9 112,6 112,7 111,9 114,4 115,4 115,7
71-72 Teknisk service 106,5 107,3 107,9 108,2 107,5 109,3 110,3 110,8
N Företagstjänster 105,2 105,8 106,3 106,4 105,9 106,7 108,4 109,0
Timavlönade 106,5 107,5 107,3 107,2 107,1 107,8 109,7 109,8
Månadsavlönade 104,7 105,3 105,9 106,1 105,5 106,3 107,9 108,7
O Offentlig förvaltning 106,5 106,7 107,6 108,1 107,2 108,2 109,7 110,4
841 Offentlig förvaltning 107,5 107,7 108,7 109,3 108,3 109,3 111,0 111,6
842 Offentliga tjänster 106,7 106,9 107,8 108,4 107,5 108,4 109,7 110,7
P Utbildning 105,5 105,5 106,2 106,6 105,9 106,7 108,1 108,5
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 105,6 105,7 106,7 107,4 106,4 107,4 108,9 109,2
86 Hälso- och sjukvård 105,6 105,7 106,7 107,4 106,3 107,4 109,0 109,3
87-88 Sociala tjänster 105,6 105,8 106,7 107,4 106,4 107,4 108,8 109,2
R Kultur, nöje och fritid 104,0 104,5 105,1 105,3 104,7 105,4 106,7 107,4
S Annan serviceverks. 103,0 103,4 104,3 104,9 103,9 105,1 106,2 106,9
9491 Religiösa samfund 103,6 103,7 104,7 105,4 104,4 105,5 106,8 107,5
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2021, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 3:e kvartalet 2021, Tabellbilaga 6. Index för ordinarie förtjänst 2015=100 enligt näringsgren (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2021/03/ati_2021_03_2021-10-15_tau_006_sv.html