Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förtjänstnivåindex 2021, 4:e kvartalet

Tabellbilaga 8. Förtjänstnivåindex 2010=100 enligt näringsgren (TOL 2008)

  2020/1 2020/2 2020/3 2020/4 2020 2021/1* 2021/2* 2021/3*
Näringsgren                
A Jord- och skogsbruk 117,6 118,0 118,6 118,6 118,2 119,6 120,8 121,3
Timavlönade 113,8 114,4 114,4 114,6 114,3 115,8 116,6 116,8
Månadsavlönade 119,7 120,0 120,8 120,7 120,3 121,6 123,0 123,7
C Tillverkning 114,9 116,1 116,4 116,8 116,1 118,0 119,2 119,6
Timavlönade 114,6 115,6 115,8 116,6 115,6 117,1 118,4 118,7
Månadsavlönade 115,4 116,6 116,9 117,2 116,5 118,6 119,9 120,3
10-11 Livsmedelsindustri 115,9 116,7 117,1 117,3 116,7 117,6 119,2 120,1
Timavlönade 114,8 115,1 115,1 115,0 115,0 115,1 116,7 117,5
Månadsavlönade 116,7 117,9 118,5 118,8 118,0 119,2 120,9 121,7
13-15 Textilvaru och kläder 125,1 126,0 126,8 127,2 126,3 127,5 129,3 130,0
Timavlönade 120,5 121,8 122,1 122,6 121,7 123,4 125,1 125,3
Månadsavlönade 130,6 131,3 132,3 132,6 131,7 132,8 134,6 135,6
16 Tillverkning av trä 119,8 121,5 122,5 123,0 121,7 123,8 125,5 125,9
Timavlönade 117,7 119,7 120,3 120,9 119,6 121,9 123,6 123,7
Månadsavlönade 124,3 125,4 127,0 127,2 126,0 127,7 129,5 130,5
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 117,8 119,4 119,6 119,7 119,1 121,1 122,8 123,0
Timavlönade 117,4 118,9 118,9 118,9 118,5 120,2 121,8 121,9
Månadsavlönade 119,2 120,9 121,3 121,5 120,7 123,1 124,9 125,2
19-22 Kemisk industri 117,8 119,6 119,9 120,1 119,3 120,9 122,7 123,0
Timavlönade 112,7 114,1 114,2 114,3 113,8 115,0 116,6 116,9
Månadsavlönade 121,6 123,5 123,9 124,2 123,3 125,1 127,0 127,3
23 Mineralprodukter 120,4 121,0 121,7 122,8 121,5 123,1 123,7 124,4
Timavlönade 113,8 114,0 114,4 115,3 114,4 115,5 116,0 116,7
Månadsavlönade 125,3 126,3 127,5 128,8 127,0 129,2 129,9 130,7
24-30 Metallindustri 112,7 113,7 113,8 114,3 113,6 115,8 116,8 117,0
Timavlönade 113,6 114,6 114,6 116,1 114,7 116,5 117,4 117,5
Månadsavlönade 112,3 113,4 113,5 113,7 113,2 115,5 116,5 116,7
24 Metallframställning, timavlönade 116,3 117,7 118,1 120,0 118,0 120,5 121,4 121,6
25 Metallvarutillverkning, timavlönade 114,5 115,4 115,3 116,7 115,5 117,1 118,0 118,1
26-27 Elektronik timavl. 114,4 116,0 116,6 118,7 116,4 119,1 120,0 120,1
28-30 Maskiner timavl. 110,9 111,6 111,4 112,6 111,6 113,0 113,9 114,0
31 Tillv. av möbler 117,8 118,6 119,8 120,1 119,1 120,2 122,0 123,1
Timavlönade 116,6 117,4 118,7 119,0 117,9 119,0 120,8 121,8
Månadsavlönade 120,6 121,3 122,5 122,7 121,7 122,9 124,8 125,9
D Energiproduktion 118,2 119,3 120,1 120,4 119,5 120,0 121,6 122,8
Timavlönade 116,2 116,1 116,6 117,5 116,6 117,3 117,5 119,3
Månadsavlönade 118,4 119,8 120,5 120,8 119,9 120,3 122,2 123,2
E Vattenförsörjning 115,6 116,2 116,8 117,5 116,5 118,4 119,5 120,0
Timavlönade 114,0 115,3 116,1 117,0 115,6 118,4 119,3 119,5
Månadsavlönade 117,7 117,9 118,5 119,1 118,3 119,5 120,8 121,6
F Byggverksamhet 118,0 118,3 119,3 121,1 119,2 122,0 122,3 123,0
Timavlönade 113,5 113,6 114,6 116,9 114,7 117,2 116,8 117,3
Månadsavlönade 124,7 125,2 126,2 127,6 125,9 129,2 129,9 130,9
G Handel 120,3 122,3 122,3 122,5 121,9 122,8 124,4 124,6
Timavlönade 119,0 119,9 121,2 121,6 120,5 121,8 123,1 123,7
Månadsavlönade 120,4 122,5 122,4 122,6 122,0 122,9 124,6 124,7
45 Motorfordonshandel 117,1 117,9 117,9 117,7 117,6 118,8 120,0 120,2
Timavlönade 120,4 121,4 122,9 123,4 122,0 123,5 124,8 125,5
Månadsavlönade 116,1 116,8 116,3 115,9 116,3 117,4 118,5 118,6
46-47 Handel 120,9 123,2 123,1 123,4 122,6 123,5 125,3 125,4
H Transport och magas. 119,9 121,1 121,3 121,4 120,9 122,1 123,2 123,5
Timavlönade 117,6 118,5 118,4 118,5 118,2 120,1 121,1 121,1
Månadsavlönade 121,4 122,8 123,3 123,4 122,7 123,5 124,5 125,1
49-51 Transport 121,6 122,9 123,4 123,5 122,8 124,2 125,4 125,9
Timavlönade 119,8 120,5 120,6 120,8 120,4 122,3 123,2 123,4
Månadsavlönade 123,4 125,2 126,0 126,1 125,2 126,0 127,5 128,2
52 Stödtj. till transport 115,8 116,8 116,3 116,4 116,3 116,8 118,0 118,1
Timavlönade 114,1 116,3 114,4 114,5 114,8 116,8 119,3 117,3
Månadsavlönade 116,2 116,9 116,7 116,8 116,6 116,9 117,8 118,4
I Hotell och restaurang 116,4 116,4 116,6 116,5 116,5 117,0 117,7 117,8
J Information och kommunikation 120,0 121,1 121,4 121,8 121,1 122,7 124,0 124,3
61 Telekommunikation 119,4 120,0 120,5 121,3 120,3 121,6 123,6 123,7
Timavlönade 115,5 115,2 115,4 116,0 115,5 116,0 118,4 118,6
Månadsavlönade 119,6 120,3 120,8 121,7 120,6 122,1 123,9 124,1
62-63 IT- och informationstjänster 120,6 121,9 122,2 122,6 121,8 123,9 125,0 125,1
K Finans och försäkring 119,3 120,4 121,0 121,3 120,5 121,1 122,9 123,8
64,66 Finansförmedling 120,4 121,5 122,2 122,4 121,6 121,9 123,9 125,0
65 Försäkring 114,7 116,1 116,3 117,3 116,1 117,9 119,0 119,3
L Fastighetsverksamhet 118,3 118,6 118,7 118,1 118,4 117,6 119,5 120,5
M Juridik, ekonomi och vetenskap 121,9 123,1 124,0 124,3 123,3 125,5 126,7 127,2
69-70 Juridik och ekonomi 125,9 127,7 128,5 128,7 127,7 130,5 131,6 131,8
71-72 Teknisk service 118,9 119,8 120,4 120,8 120,0 121,9 123,1 123,6
N Företagstjänster 119,4 120,2 120,7 120,8 120,3 121,1 122,9 123,7
Timavlönade 119,3 120,5 120,3 120,1 120,0 120,8 122,9 123,0
Månadsavlönade 119,4 120,0 120,7 120,9 120,3 121,1 122,9 123,8
O Offentlig förvaltning 120,3 120,5 121,5 122,1 121,1 122,1 123,8 124,7
841 Offentlig förvaltning 120,3 120,5 121,6 122,3 121,2 122,3 124,1 124,9
842 Offentliga tjänster 121,7 122,0 123,1 123,7 122,6 123,7 125,2 126,4
P Utbildning 115,7 115,8 116,6 117,0 116,3 117,1 118,6 119,0
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 117,2 117,4 118,5 119,3 118,1 119,3 120,9 121,3
86 Hälso- och sjukvård 118,7 118,9 120,0 120,8 119,6 120,8 122,6 122,9
87-88 Sociala tjänster 115,3 115,5 116,4 117,3 116,1 117,3 118,7 119,2
R Kultur, nöje och fritid 117,4 117,9 118,7 118,9 118,2 118,9 120,3 121,1
S Annan serviceverks. 113,9 114,3 115,4 116,0 114,9 116,2 117,4 118,2
9491 Religiösa samfund 111,8 111,9 113,0 113,8 112,6 113,9 115,2 116,0
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2021, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 3:e kvartalet 2021, Tabellbilaga 8. Förtjänstnivåindex 2010=100 enligt näringsgren (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2021/03/ati_2021_03_2021-10-15_tau_008_sv.html