Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förtjänstnivåindex 2021, 4:e kvartalet

Tabellbilaga 9. Förtjänstnivåindex 2015=100, procentuella förändringar

  2020/1 2020/2 2020/3 2020/4 2020 2021/1* 2021/2* 2021/3*
Näringsgren Förändring                
Alla löntagare Årsförändring 2,0 1,7 2,0 2,2 1,9 2,0 2,5 2,4
Kvartalsförändring 0,5 0,7 0,5 0,4 . 0,4 1,1 0,4
Män Årsförändring 1,6 1,6 1,8 2,0 1,8 2,2 2,4 2,4
Kvartalsförändring 0,4 0,7 0,4 0,4 . 0,6 1,0 0,4
Kvinnor Årsförändring 2,3 1,7 2,1 2,4 2,1 1,9 2,6 2,3
Kvartalsförändring 0,7 0,6 0,6 0,4 . 0,3 1,3 0,4
Timavlönade Årsförändring 1,3 1,6 1,7 2,1 1,7 2,4 2,4 2,4
Kvartalsförändring 0,3 0,7 0,3 0,8 . 0,6 0,7 0,3
Månadsavlönade Årsförändring 2,1 1,7 2,0 2,2 2,0 2,0 2,5 2,4
Kvartalsförändring 0,6 0,7 0,5 0,4 . 0,4 1,2 0,4
Staten Årsförändring 3,2 1,3 2,0 2,5 2,2 1,5 2,5 2,7
Kvartalsförändring 1,0 0,1 0,9 0,5 . 0,0 1,1 1,1
Kommuner Årsförändring 2,4 1,4 2,2 2,6 2,1 1,6 3,4 2,5
Kvartalsförändring 0,9 0,2 0,9 0,5 . 0,0 1,9 0,1
Den privata sektorn Årsförändring 1,7 1,8 2,0 2,1 1,9 2,3 2,3 2,3
Kvartalsförändring 0,4 0,9 0,3 0,4 . 0,6 0,9 0,4
Övriga Årsförändring 2,0 1,5 1,7 1,8 1,8 1,8 2,3 2,4
Kvartalsförändring 0,5 0,5 0,5 0,3 . 0,5 1,0 0,6
A Jord- och skogsbruk Årsförändring 1,4 0,7 0,9 1,0 1,0 1,7 2,4 2,3
Kvartalsförändring 0,1 0,3 0,6 0,0 . 0,8 1,0 0,5
C Tillverkning Årsförändring 0,6 1,3 1,5 1,6 1,3 2,6 2,7 2,7
Kvartalsförändring -0,1 1,0 0,2 0,4 . 1,0 1,1 0,3
D El-, gas- och värmeförsörjning Årsförändring 2,5 1,7 2,0 2,1 2,1 1,5 1,9 2,2
Kvartalsförändring 0,2 1,0 0,6 0,3 . -0,3 1,4 0,9
E Vattenförsörjning och avfall Årsförändring 2,5 2,0 2,4 2,7 2,4 2,3 2,9 2,7
Kvartalsförändring 1,1 0,4 0,6 0,6 . 0,7 0,9 0,4
F Byggverksamhet Årsförändring 2,9 2,6 2,8 3,8 3,0 3,4 3,4 3,1
Kvartalsförändring 1,2 0,3 0,8 1,5 . 0,8 0,2 0,6
G Handel Årsförändring 2,1 2,3 2,2 2,1 2,2 2,1 1,7 1,9
Kvartalsförändring 0,3 1,7 0,0 0,1 . 0,3 1,3 0,1
H Transport och magasinering Årsförändring 2,4 2,3 2,4 2,2 2,3 1,9 1,7 1,8
Kvartalsförändring 0,9 1,0 0,2 0,1 . 0,6 0,8 0,3
I Hotell- och restaurangverksamhet Årsförändring 1,9 0,9 0,6 0,5 1,0 0,5 1,1 1,1
Kvartalsförändring 0,4 0,0 0,1 -0,1 . 0,4 0,6 0,1
J Information och kommunikation Årsförändring 1,1 1,5 1,6 1,8 1,5 2,3 2,4 2,4
Kvartalsförändring 0,2 0,9 0,3 0,3 . 0,7 1,0 0,3
K Finans- och försäkringsverksamhet Årsförändring 0,9 1,6 2,0 2,1 1,7 1,5 2,0 2,3
Kvartalsförändring 0,4 1,0 0,4 0,3 . -0,2 1,5 0,8
L Fastighetsverksamhet Årsförändring 3,5 1,6 1,1 0,4 1,6 -0,5 0,7 1,5
Kvartalsförändring 0,5 0,3 0,1 -0,5 . -0,4 1,6 0,9
M Juridik, ekonomi och vetenskap Årsförändring 2,2 2,5 3,1 3,0 2,7 3,0 2,9 2,6
Kvartalsförändring 1,0 1,0 0,7 0,2 . 1,0 0,9 0,4
N Uthyrning, fastighetstj. och andra företagstj. Årsförändring 2,5 1,6 2,0 1,9 2,0 1,4 2,3 2,5
Kvartalsförändring 0,8 0,6 0,4 0,1 . 0,2 1,5 0,6
O Offentlig förvaltning och försvar Årsförändring 2,9 1,5 2,1 2,4 2,2 1,5 2,7 2,6
Kvartalsförändring 0,9 0,2 0,8 0,5 . 0,0 1,4 0,7
P Utbildning Årsförändring 1,8 0,8 1,2 1,6 1,4 1,2 2,4 2,1
Kvartalsförändring 0,5 0,0 0,7 0,4 . 0,1 1,3 0,4
Q Vård och omsorg; sociala tjänster Årsförändring 2,5 1,3 1,9 2,4 2,0 1,8 3,0 2,4
Kvartalsförändring 0,7 0,2 0,9 0,7 . 0,0 1,4 0,3
R Kultur, nöje och fritid Årsförändring 1,1 0,8 1,5 1,6 1,3 1,3 2,0 2,1
Kvartalsförändring 0,4 0,5 0,6 0,2 . 0,0 1,2 0,7
S Annan serviceverksamhet Årsförändring 2,0 1,3 2,1 2,5 2,0 2,0 2,7 2,5
Kvartalsförändring 0,6 0,4 0,9 0,5 . 0,2 1,1 0,7
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2021, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 3:e kvartalet 2021, Tabellbilaga 9. Förtjänstnivåindex 2015=100, procentuella förändringar . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2021/03/ati_2021_03_2021-10-15_tau_009_sv.html