Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Index för ordinarie förtjänst 2015=100 enligt näringsgren (TOL 2008)

2020/3 2020/4 2020 2021/1* 2021/2* 2021/3* 2021/4* 2021*
Näringsgren
A Jord- och skogsbruk 107,4 107,3 107,0 108,2 109,3 109,8 109,7 109,3
Timavlönade 103,6 103,7 103,5 104,8 105,5 105,7 105,8 105,5
Månadsavlönade 108,6 108,5 108,1 109,3 110,6 111,2 111,0 110,5
C Tillverkning 106,3 106,7 106,0 107,5 108,7 109,0 109,4 108,7
Timavlönade 105,6 106,3 105,5 106,7 107,8 108,1 108,9 107,9
Månadsavlönade 106,6 106,8 106,2 108,0 109,1 109,5 109,7 109,1
10-11 Livsmedelsindustri 106,2 106,3 105,9 106,4 107,8 108,6 108,8 107,9
Timavlönade 105,5 105,5 105,5 105,5 106,9 107,7 107,8 107,0
Månadsavlönade 106,7 106,9 106,2 106,9 108,4 109,2 109,4 108,5
13-15 Textilvaru och kläder 112,4 112,7 112,0 113,0 114,6 115,2 115,4 114,6
Timavlönade 111,3 111,7 111,0 112,4 114,0 114,2 114,5 113,8
Månadsavlönade 113,1 113,3 112,6 113,4 115,0 115,8 116,0 115,1
16 Tillverkning av trä 108,5 108,9 107,8 109,4 110,9 111,3 111,4 110,8
Timavlönade 107,6 108,2 107,0 108,9 110,4 110,5 110,7 110,1
Månadsavlönade 110,1 110,2 109,1 110,2 111,9 112,7 112,9 111,9
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 106,8 106,9 106,4 107,6 109,2 109,3 109,5 108,9
Timavlönade 106,5 106,5 106,1 107,1 108,5 108,6 108,8 108,3
Månadsavlönade 107,2 107,5 106,7 108,2 109,8 110,0 110,2 109,6
19-22 Kemisk industri 108,4 108,5 107,9 109,2 110,8 111,1 111,3 110,6
Timavlönade 105,9 106,0 105,6 106,6 108,1 108,4 108,6 107,9
Månadsavlönade 109,6 109,8 109,0 110,5 112,1 112,4 112,6 111,9
23 Mineralprodukter 106,0 106,9 105,7 107,0 107,6 108,2 109,2 108,0
Timavlönade 104,6 105,4 104,6 105,5 106,0 106,6 107,5 106,4
Månadsavlönade 107,5 108,6 107,1 108,8 109,3 110,0 111,1 109,8
24-30 Metallindustri 105,4 105,9 105,2 107,2 108,1 108,3 108,8 108,1
Timavlönade 104,7 106,1 104,9 106,4 107,3 107,4 108,9 107,5
Månadsavlönade 105,6 105,8 105,4 107,4 108,4 108,6 108,8 108,3
24 Metallframställning, timavlönade 107,6 109,4 107,6 109,7 110,6 110,7 112,2 110,8
25 Metallvarutillverkning, timavlönade 106,3 107,6 106,5 108,0 108,8 108,9 110,4 109,0
26-27 Elektronik timavl. 103,6 105,5 103,4 105,8 106,6 106,7 108,2 106,8
28-30 Maskiner timavl. 103,0 104,1 103,2 104,5 105,3 105,4 106,8 105,5
31 Tillv. av möbler 106,7 107,0 106,1 107,0 108,6 109,5 109,7 108,7
Timavlönade 107,6 107,9 106,9 107,9 109,5 110,4 110,7 109,6
Månadsavlönade 105,6 105,8 105,0 105,8 107,5 108,4 108,6 107,6
D Energiproduktion 108,9 109,2 108,4 109,2 110,7 111,7 112,0 110,9
Timavlönade 105,6 106,5 105,6 106,5 106,7 108,3 109,2 107,7
Månadsavlönade 109,4 109,6 108,8 109,6 111,3 112,2 112,5 111,4
E Vattenförsörjning 106,8 107,4 106,6 108,1 109,1 109,6 110,0 109,2
Timavlönade 108,1 108,9 107,6 110,3 111,1 111,3 111,4 111,0
Månadsavlönade 106,4 107,0 106,2 107,0 108,2 108,9 109,6 108,4
F Byggverksamhet 108,3 109,9 108,2 110,0 110,3 110,9 112,3 110,9
Timavlönade 106,9 109,0 106,9 109,3 108,9 109,4 111,2 109,7
Månadsavlönade 109,5 110,7 109,3 110,8 111,5 112,3 113,4 112,0
G Handel 107,4 107,6 107,0 107,8 109,2 109,3 109,5 109,0
Timavlönade 109,7 110,1 109,0 110,2 111,4 111,9 112,1 111,4
Månadsavlönade 107,3 107,5 106,9 107,6 109,1 109,2 109,4 108,8
45 Motorfordonshandel 106,8 106,7 106,6 107,6 108,7 108,9 109,1 108,6
Timavlönade 110,4 110,8 109,6 110,8 112,0 112,6 112,8 112,1
Månadsavlönade 105,7 105,4 105,7 106,7 107,6 107,7 108,0 107,5
46-47 Handel 107,5 107,8 107,1 107,8 109,3 109,4 109,6 109,0
H Transport och magas. 108,4 108,5 108,0 109,1 110,0 110,4 110,7 110,0
Timavlönade 106,5 106,6 106,3 108,1 108,9 108,9 109,0 108,7
Månadsavlönade 109,5 109,5 109,0 109,7 110,6 111,1 111,5 110,7
49-51 Transport 107,8 107,9 107,3 108,6 109,6 110,0 110,1 109,6
Timavlönade 106,8 106,9 106,6 108,3 109,0 109,2 109,4 109,0
Månadsavlönade 108,8 108,8 108,0 108,8 110,1 110,7 110,9 110,1
52 Stödtj. till transport 107,9 108,1 108,0 108,5 109,5 109,7 110,5 109,5
Timavlönade 105,9 105,9 106,3 108,1 110,5 108,6 108,6 108,9
Månadsavlönade 108,4 108,5 108,3 108,6 109,5 110,0 110,9 109,7
I Hotell och restaurang 106,4 106,3 106,3 107,0 107,6 107,8 109,9 108,1
J Information och kommunikation 108,8 109,1 108,5 110,1 111,3 111,6 111,8 111,2
61 Telekommunikation 107,7 108,4 107,5 109,0 110,7 110,8 111,0 110,4
Timavlönade 105,1 105,7 105,3 105,7 108,0 108,1 108,2 107,5
Månadsavlönade 108,0 108,8 107,8 109,4 111,0 111,1 111,4 110,7
62-63 IT- och informationstjänster 109,0 109,4 108,7 110,8 111,8 111,9 112,1 111,6
K Finans och försäkring 108,6 108,9 108,1 109,3 110,9 111,8 112,0 111,0
64, 66 Finansförmedling 109,4 109,6 109,0 109,9 111,6 112,6 112,8 111,7
65 Försäkring 104,6 105,5 104,5 106,7 107,7 108,0 108,3 107,7
L Fastighetsverksamhet 110,5 109,9 110,2 109,9 111,7 112,6 112,8 111,8
M Juridik, ekonomi och vetenskap 109,4 109,7 108,8 110,8 111,9 112,4 112,6 111,9
69-70 Juridik och ekonomi 112,6 112,7 111,9 114,4 115,4 115,7 115,9 115,4
71-72 Teknisk service 107,9 108,2 107,5 109,3 110,3 110,8 111,0 110,3
N Företagstjänster 106,3 106,4 105,9 106,7 108,4 109,0 109,2 108,3
Timavlönade 107,3 107,2 107,1 107,8 109,7 109,8 110,0 109,3
Månadsavlönade 105,9 106,1 105,5 106,3 107,9 108,7 108,9 108,0
O Offentlig förvaltning 107,6 108,1 107,2 108,2 109,7 110,4 110,6 109,7
841 Offentlig förvaltning 108,7 109,3 108,3 109,3 111,0 111,6 111,7 110,9
842 Offentliga tjänster 107,8 108,4 107,5 108,4 109,7 110,7 110,9 109,9
P Utbildning 106,2 106,6 105,9 106,7 108,1 108,5 108,6 108,0
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 106,7 107,4 106,4 107,4 108,9 109,2 109,8 108,8
86 Hälso- och sjukvård 106,7 107,4 106,3 107,4 109,0 109,3 109,8 108,9
87-88 Sociala tjänster 106,7 107,4 106,4 107,4 108,8 109,2 109,8 108,8
R Kultur, nöje och fritid 105,1 105,3 104,7 105,4 106,7 107,4 107,5 106,7
S Annan serviceverks. 104,3 104,9 103,9 105,1 106,2 106,9 107,4 106,4
9491 Religiösa samfund 104,7 105,4 104,4 105,5 106,8 107,5 107,7 106,9
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2021, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Tapio 029 551 3429, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 4.2.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 4:e kvartalet 2021, Tabellbilaga 6. Index för ordinarie förtjänst 2015=100 enligt näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2021/04/ati_2021_04_2022-02-04_tau_006_sv.html